Med «The Galaxy» kan du teste hvordan det er å styre data i sanntid.