SAP blir første europeiske tech-selskap til å lage etikkråd for kunstig intelligens

Som den første europeiske teknologibedriften kunngjorde i dag SAP sine styrende prinsipper for kunstig intelligens (AI) og opprettelsen av et eksternt rådgivende panel for etiske problemstillinger. Panelet, bestående av eksperter fra akademia, politikk og industri, vil sikre vedtaket av prinsippene og videreutvikle dem i samarbeid med AI-styrekomiteen i SAP, en gruppe SAP-ledere fra utvikling, strategi og menneskelige ressurser.

De nye retningslinjene, det eksterne panelet og den interne komiteen skal sørge for at AI-funksjonene som støttes av SAP Leonardo Machine Learning, sikrer integritet og tillit i alle løsninger. Som markedsleder innen bedriftsteknologi som berører 77% av verdens transaksjonsinntekter og tjenere over 400 000 kunder over hele verden, påvirker SAP-løsninger og -applikasjoner livene til millioner av mennesker daglig.

– SAP anser den etiske bruken av data som en kjerneverdi. Vi vil lage programvare som gjør den intelligente bedriften mulig, og faktisk forbedrer folks liv. Slike prinsipper vil tjene som grunnlag for å gjøre AI til en teknologi som forsterker menneskelige evner, sa Luka Mucic, finansdirektør og styremedlem i SAP.

SAPs hovedprinsipper reflekterer selskapets forpliktelse til å overholde de høyeste etiske standarder. De fremhever kjerneverdiene SAP etterlever for å aktivere forretninger uten partiskhet, skape åpenhet og integritet og opprettholde kvalitet og sikkerhet. Disse prinsippene støtter SAP i å nekte å inngå kompromiss når det gjelder databeskyttelse og personvern, og gjør det mulig for SAP å aktivt delta i å løse AIs samfunnsutfordringer.

Fem medlemmer av rådgivende panel er allerede bekreftet:

  • Prof. Dr. Theol. Peter Dabrock, Leder av systematisk teologi (etikk), Universitetet i Erlangen-Nuernberg
  • Prof. Dr. Henning Kagermann; Styreleder, Acatech styret; Acatech senator
  • Dr. Susan Liautaud; Foreleser i offentlig politikk og lov, Stanford og grunnlegger; Administrerende direktør, Susan Liautaud & Associates Limited (SLAL)
  • Prof. Dr. Helen Nissenbaum, Professor, Cornell Tech Information Science
  • Dr. Nicholas Wright; Konsulent, Intelligent Biologi; Tilknyttet scholar, Pellegrino senter for klinisk bioetikk Georgetown University Medical Center; Honorary Research Associate, Institutt for kognitiv nevrovitenskap, University College London

SAP planlegger å legge flere medlemmer til panelet i de kommende månedene.

– AI tilbyr enorme muligheter, men det reiser også hittil uforventede og ofte uforutsigbare etiske utfordringer for samfunn og menneskehet. Rådgivende panel for AI etikk lar oss sikre et etisk AI, som tjener menneskeheten og samfunnet, sa Susan Liautaud.

Implementere en europeisk strategi for AI

Hovedprinsippene bidrar også til Europas debatt om AI. EU-kommisjonen har utnevnt Markus Noga, senior VP i maskinlæring ved SAP, til ekspertgruppen på AI. Gruppen ble opprettet for å utforme en europeisk AI-strategi i begynnelsen av 2019 og foreslå etiske retningslinjer knyttet til rettferdighet, sikkerhet, åpenhet, fremtidens arbeid og demokrati.