Finansdirektørens nye rolle

Finansdirektøren har en sentral rolle i å fremme bærekraft og langsiktige løsninger. Blant de mange strategiske fokusområdene for en finansdirektør, står mitt bidrag til en bærekraftig virksomhet ved å positivt påvirke miljøforhold, øke ansattes engasjement og sikre forretningsmessig etikk høyt på min liste.

Finansdirektøren har som hovedoppgave å følge og vurdere bedriftens ressursbruk i verdikjeden i sanntid. Med gode rutiner for rapportering og styring av virksomhetens finansielle informasjon får vi innsikten vi trenger for å ta gode og bærekraftige beslutninger; kvartalsvis og mer langsiktig. Finansdirektøren bør fremme redusert ressursbruk, mer effektiv ressursforvaltning og et redusert miljøavtrykk for å sikre bedriften og samfunnets bærekraftige fremtid.

En bærekraftig forretning tar godt vare på sine mennesker. Finansdirektøren bør bistå HR med å sikre at vi rekrutterer og beholder flinke og engasjerte ansatte som har bærekraftig på sin agenda. De som motiveres av å gjøre en forskjell. Det er viktig å gi de ansatte rom til å utforske interesser og samarbeide med likesinnede innen og utenfor bedriften for å skape forbedringer for bedriften og samfunnet for øvrig.

Finansdirektøren har en avgjørende rolle i å stille kritiske spørsmål relatert til forretningsmessig etikk og sikre en høy standard som går utover gjeldende regelverk. En bærekraftig virksomhet handler blant annet om å sikre bidra til rettferdig handel og velge leverandører som også har en agenda for bærekraftig. Som finansdirektører kan vi bidra til økt synlighet i bedriftens verdikjede.

Ved å ha fokus på ressursbruk, mennesker og etikk kan vi som økonomiansvarlige bli en sentral stemme for langsiktig bærekraft i bedriften. Finansdirektøren bør lære seg mer om bærekraft, bruke tallene til å stille kritiske spørsmål og ta strategiske langsiktige avgjørelser for å øke bedriftens sosiale, økonomiske og miljømessige bærekraft. Jeg er sikker på at fremtidige finansdirektører vil bli målt på deres bidrag til bærekraft, så jeg har valgt å begynne med dette i dag.

Av Finansdirektør i SAP Norge Astrid Thommesen Sæbø