Bærekraftsarbeid bidrar til bunnlinjen og FNs bærekraftsmål

SAP publiserer for første gang en integrert årsrapport som tydelig viser hvordan SAPs bærekraftsarbeid bidrar positivt til SAPs årsresultater. ”SAP Integrated Report 2018” beskriver hvordan sosiale, miljømessige og økonomiske faktorer henger sammen og hvordan SAPs bærekraftsarbeid skaper verdier for selskapet, og for kundenes og partnernes virksomheter. For første gang viser også SAP hvordan de bidrar til FNs 17 bærekraftsmål.

SAP har valgt å tenke nytt rundt bærekraftsmålene og måling av bærekraft. Dette viser at bedrifter kan styre sin egen innsats for økt bærekraft effektivt. Samtidig blir bedriften mer åpen for medarbeidere, kunder og partnere – et krav som bare kommer til å øke i fremtiden.

Siden 2014 har SAP utviklet koblinger mellom finansielle indikatorer og tilfredshet ved arbeidsplassen, medarbeider engasjement, CO2 utslipp og hvordan dette påvirker resultatet. Dette vises ytterligere i årets rapport.

Egne rapporter for Norges miljøpåvirkning

Å få med sine medarbeidere i bærekraftsarbeidet vil bli en differensierende faktor i SAPs forretning og HR strategi. Hvert land har nå tilgang til egne rapporter som viser deres innvirkning på miljøet på et lokalt nivå, fordelt på områder og bedrifter, som er mer krevende for internasjonale virksomheter.

En viktig faktor for å øke den sosiale bærekraftssatsningen er fokuset på kvinner og mangfold. Med programmet ”Women in Management” løfter SAP frem at investeringer i kvinners utvikling selvfølgelig leder til bedre tilgang på kompetanse, likestilling og mangfold. Og utover dette har SAP funnet ut at den generelle trivselen til medarbeidere, kundetilfredshet, vekst og lønnsomhet økt betydelig.

Siden 2015 er SAP medlem av ”Global Partnership for Sustainable Development Data”, en organisasjon som tilgjengeliggjør informasjon fra hele verden for å drive en faktabasert bærekraftsutvikling.

Les hele bærekraftsrapporten ”SAP Integrated Report 2018.”

Hvordan SAP jobber med bærekraft:

  • Sosial bærekraft: SAP jobber aktivt for like muligheter og en inkluderende arbeidsplass som oppmuntrer til mangfold gjennom ulike aktiviteter.
  • Tilgjengelighet: Flere aktiviteter har blitt gjennomført for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne kommunisere og delta produktivt i SAPs arbeide og bruke SAPs løsninger.
  • Autism at Work: I 2018 ledet programmet til at personer i det autistiske spektrumet fikk mulighet til å jobbe i 23 ulike stillinger, i 13 land og på 28 kontorer.
  • Intergenerasjonelt mentorskap: Et program som kobler SAPs ansatte fra ulike generasjoner for å skape et nettverk, dele kunnskap og lære av hverandre.
  • Business Beyond Bias: Et initiativ der SAP utviklet software med hjelp av AI som skal redusere fordommer i rekruttering og personalspørsmål.
  • Mangfold og inkludering: “Focus on Insight” er et prisbelønnet utviklingsprogram som bidrar til økt forståelse for viktigheten av å ha likestilte arbeidsplasser.
  • Miljø: SAP har som mål å være helt fossilfrie innen 2025. I 2018 ble CO2 utslippene redusert med 5% og energiforbruket med 1 GWh, til tross for at antall ansatte og kunder økte betydelig.
  • Resirkulering: Dette er SAPs største bærekraftssatsning. I 2018 økte resirkuleringen med 9% gjennom salg av teknologi og resirkulering av andre materialer.

Les mer om SAPs bærekraftsarbeid.