SAP og UNICEF i partnerskap for å integrere ungdommer til arbeidsmarkedet

SAP og UNICEF lanserer ett nytt globalt partnerskap for å gi kunnskap og yrkesopplæring til ungdom fra vanskeligstilte deler av samfunnet. Formålet er å få flere unge kvalifisert til arbeid og gi dem muligheter til å delta i samfunnet som aktive borgere.

Globalt er i dag fler enn én av fem ungdommer verken i arbeid eller tar noen form for utdanning. Langt fler har ingen muligheter til å tilegne seg kunnskapen og ferdighetene som behøves for å få en kvalifisert jobb, samtidig som dagens næringsliv er i kontinuerlig forandring og krever en høyre grad av spesialisering.

Det treårige partnerskapet ble presentert på FNs 74. Generalforsamling i New York 24. september 2019 og skal knytte selskaper, regjeringer og frivillige organisasjoner sammen for å bygge bærekraftige og inkluderende utdanningsmodeller. Dette inkluderer utviklingen av standardiserte nasjonale læreplaner og beredskapsprogrammer samt å fremme forskning for å forbedre tilbudet og øke etterspørselen av unge talenter i næringslivet.

-Veien til å lykkes for unge mennesker er gjennom en kvalifisert utdanning som utstyrer dem med de nødvendige ferdighetene og kunnskapen som kreves for å ta en aktiv plass i et moderne arbeidsliv. Fremtidens mest kreative mennesker, ildsjeler og filosofer finnes blant dagens ungdom. Samarbeidet med SAP gjør at vi på en bedre måte kan forvalte unges ideer om egen fremtid og skape de nødvendige forutsetningene for at de aktivt kan bidra i næringslivet og samfunnet forøvrig, sier UNICEFs administrerende direktør Henrietta Fore.

Til 2030 anslås det at 2 milliarder ungdommer må integreres i arbeidsmarkedet.

Samarbeidet skal hjelpe unge mennesker i Afrika, Asia og Europa – og den første innsatsen fokuserer på India, Tyrkia og Vietnam. Programmet er en del av Generation Unlimited, det globale partnerskapet som arbeider for å forberede unge mennesker å bli engasjerte og produktive borgere. Generation Unlimited ble startet for et år siden og skaper samspill mellom offentlige og private investeringer i ungdommers utdannelse og sysselsetting samtidig som unge engasjeres for innsatsen.

-Mennesker er urolige for egen fremtid i det moderne næringsliv. Bedrifter må bidra med meningsfulle tiltak for å både videreutdanne den nåværende og den fremtidige arbeidsstyrken, uavhenging av alder eller hvor i verden de bor. I samarbeid med UNICEF fokuserer SAP på å starte arbeidet i klasserommet der grunnlaget for hver karrierevei legges, sier SAPs administrerende direktør Bill McDermott.