Innkjøp med høyere formål: SAP lanserer pris for bærekraftige anskaffelser 2020

Er du en innovatør innen bærekraftig anskaffelse? Anskaffelser kan bidra til å skape miljømessige, sosiale og kulturelle verdier som har innvirkning langt utenfor deres egen organisasjon. Innkjøpere prioriterer i økende grad bærekraftsfaktorer, drevet av kravene fra organisasjonenes egne kunder, samfunnsverdier og i noen tilfeller også av lovverk og nye regler.

Om vi enten snakker om å bekjempe moderne slaveri og klimaendringer, eller om det reduserer plast i havet og støtter vanskeligstilte grupper i samfunnet, kan en endret kjøpsatferd ha en kraftig og positiv innvirkning på en mer bærekraftig verden. Det er ingen tvil om at selskaper prøver å endre anskaffelser de kommende årene.

Basert på en hvitbok fra SAP Ariba Positive Impact on Organisations, Communities and Human Rights – Procurement with Purpose, introduserer SAP nå en Sustainable Procurement 2020-pris hvor fokuset er på aspektene ved kunnskapsoverføring, samarbeid og deling av gode ideer og opplevelser. Prisene vil bli delt ut til organisasjoner som lykkes med å skape mer bærekraftige innkjøp. Det er seks priser i kategoriene:

  • Mangfold i forsyningskjeden – for eksempel kjøp fra små og mellomstore bedrifter, minoritetseide selskaper, for eksempel kvinner eller etniske minoriteter, samarbeid med sosiale virksomheter.
  • Sosial og samfunnsverdi – for eksempel støtte til utdanning som lærlingplasser eller støtte samfunn, oppmuntre til entreprenørskap og sysselsetting, redusere langsiktig arbeidsledighet, bidra til å løse lokale problemer som støy, trafikk osv.
  • Klimarelaterte tiltak – for eksempel redusert energibruk, utslipp, reduksjon av karbondioksid eller avskoging.
  • Miljø- og naturrelaterte tiltak – for eksempel reduksjon av vannbruk, plastforbruk, resirkulering og bidrag til sirkulær økonomi, beskyttelse av naturlige arter.
  • Menneskerettigheter – for eksempel aktiv støtte til menneskerettigheter og rettferdig sysselsetting, bekjempelse av moderne slaveri, tvangsarbeid eller lønnsdiskriminering.
  • Teknologi – for eksempel å bruke teknologi for å identifisere potensielle problemområder, eller for å få innsikt i eller styre bærekraftstiltak med leverandører / forsyningskjede).

SAP’s pris for bærekraftige anskaffelser 2020 tar sikte på å feire prestasjonene til fremtidsrettede selskaper og enkeltpersoner for å drive innovasjon og god praksis og demonstrere dyktighet i å drive bærekraftig anskaffelse i alle sektorer og bransjer. SAP Award for Sustainable Procurement 2020 er åpen for alle. Slik ser planen ut:

  • 18. november 2019: Innlevering av tilskudd åpnes
  • 31. januar 2020: Innleveringen stenger
  • 28. februar 2020: Finalister kunngjort
  • April 2020: Vinnerne blir kunngjort

Hvis du er en innovatør for anskaffelser, ser vi frem til å høre fra deg. Fortell om ditt bærekraftige arbeid og del historien din med oss og andre. Send inn bidraget ditt her: https://www.sap.com/idea-place/sustainable-procurement-awards.html