>
Når veisperringer mot digital transformering ikke er noe negativt

Når veisperringer mot digital transformering ikke er noe negativt

Når veisperringer mot digital transformering ikke er noe negativt

I en spørreundersøkelse med mer enn 2800 global respondenter for rapporten 4 Traits of Experience Economy Masters, identifiserte vi en gruppe med eliteorganisasjoner som integrerer opplevelse og driftsdata på tvers av hele virksomheten og bruker innsiktene for å få en konkurransefordel.

Du ville kanskje forventet at disse banebrytende bedriftene ville prestere bedre enn de andre fordi de har overvunnet utfordringene knyttet til endringene som kreves for å lykkes i opplevelsesøkonomien. Vi avdekket faktisk det motsatte. Disse sammenkoblerne står overfor flere hindringer enn andre bedrifter – og det er et tegn på fremgangen. Sammenkoblerne opplever mer friksjon fordi de presser seg til å gå utover tankegangen fra den industrielle perioden som de fleste organisasjoner fremdeles klynger seg til.

Det er – som du kan forvente – mye mer sannsynlig at sammenkoblerne modernisere IT-systemer for å forbedre informasjonsflyt og integrere data fra forskjellige systemer. Samtidig er det også mer sannsynlig at de vil streve med problemer som integrering av teknologi (42 %) enn respondenter som ikke har endret tankegang og driftsmodeller (29 %). Det er også mer sannsynlig at sammenkoblere sliter med en rekke tilknyttede problemer: bruk av ny teknologi, gamle systemer, ikke-kompatible formater, forskriftsproblemer, datadeling, registrering og kvantifisering av opplevelsesinformasjon samt dataferdigheter.

Dette høres kanskje ikke så hyggelig ut, men disse banebryterne står overfor disse utfordringene fordi de jobber gjennom den vanskeligste delen av digital transformering.

Hvordan komme gjennom barrierene for digital transformering

Når sammenkoblerne vurderer hva de må gjøre for å gå utover gamle systemer, siloer og prosesser som står i veien for endringen, så:

  • konfronterer – og overvinner – de betydelige barrierer De er ikke redde for å forandre den industrielle status quo, integrere systemer og data, bryte ned siloer og automatisere innsikt.
  • Husk at systemmodernisering bare er begynnelsen. De innser at en moderne IT-infrastruktur bare er et nødvendig grunnlag for den datadrevne transformasjonen som intelligent teknologi deretter kan muliggjøre.
  • Invester i et automatisert, intelligent lag. Sammenkoblere vet at den eneste effektive måten å integrere drifts- og opplevelsesdata og bruke disse på, er å bruke avanserte funksjoner som maskinlæring og prediktiv analyse. Dette er den eneste måten å analysere opplevelsesdataene (følelsene og meningene til kunder, ansatte og andre interessenter) mot driftsdata på en betimelig, nyttig og skalerbar måte.
  • Forsterket innsats. Sammenkoblerne ser allerede at innsatsen gir høyere inntekter og omsetning, og det er mest sannsynlig at de har planer om å øke investeringene i tiden fremover.

Ingen smerte, ingen gevinst

Sammenkoblerne viser at overgang til opplevelsesøkonomi krever mer enn å løfte og bytte til skyen, mer enn å omvurdere IT. De utvider motoren i virksomheten utover de fire veggene, og det krever en ny tankegang.

Endring er ikke lett, som alle vet. Før du kan mestre ny teknologi og ta i bruk fordelene, kommer det til å bli noen feilskjær og du må ofte gjennomføre oppgraderinger i begynnelsen. Det er også vanskelig å slutte å bruke systemer og prosesser som har fungert bra før, selv om du innser at det er nødvendig.

Men digital transformering vil bli enklere etter hvert som teknologi som fremdeles er i utviklingsfasen, som KI og maskinlæring, blir mer sofistikert. (Og det lønner seg allerede for sammenkoblerne.) I mellomtiden krever fremgang fortsatt investering og ny dedikasjon mot sluttmålet om å flette sammen opplevelses- og driftsdata i hele virksomheten.

Hvis det føles om om du treffer en veisperring hele tiden, er du sannsynligvis på rett vei. Gjør som sammenkoblerne og bare fortsett.

Les mer om hvordan du kan styre digital transformering i overgangen til opplevelsesøkonomi ved å lese rapporten 4 Traits of Experience Economy Masters fra SAP Insights forskningssenter.