SAP tar del i globalt partnerskap for renere hav innen 2030

DAVOS, SveitsSAP har blitt del av Verdens Økonomiske Forum sitt partnerskap, Global Plastic Action Partnership, som jobber målrettet mot å skape et renere hav innen 2030.

For å redusere mengden plast som havner i havet er det nødvendig med et samarbeid på tvers av industrier, samt tilstrekkelig data, innsikt og intelligent teknologi. For å støtte dette samarbeidet, planlegger SAP å lansere den neste fasen av skyløsningen Plastics Cloud, for å gjøre det mulig for bedrifter å erstatte engangsplast, skalere den sirkulære bruken av plastikk, investere i infrastruktur for materialinnsamling og sikre en bedre kundeopplevelse.

– SAP forplikter seg til et betydelig renere hav innen 2030, sa Christian Klein, Co-CEO og styremedlem i SAP SE. Vi ønsker å nå dette målet i samarbeid med våre kunder, frivillige organisasjoner, myndigheter og partnere og vi vil gi dem verktøyene, innsikten og programvaren for å eliminere avfall og maksimere ressursproduktivitet. Mange av kundene våre har også forpliktet seg til en renere klode. Vi ønsker å støtte dem i arbeidet med å oppnå deres ambisiøse målsettinger og sammen kan vi akselerere overgangen til en bærekraftig økonomi.

For å støtte sine samarbeidspartnere har SAP oppdatert skyløsningen, Plastics Cloud, for å hjelpe bedrifter med ansvarlig produksjon. Løsningen tilbyr global innsikt som muliggjøre en bedre forståelse av hvilke materialer som er brukt i produksjonen, samt materialenes livsløp. Innsikten baserer seg på lokal politikk og lokal infrastruktur for avfallshåndtering. Dette vil gjøre det mulig å beregne de miljømessige og forretningsmessige virkningene av å bruke resirkulert eller gjenbrukbart materiale og emballasje, på en mer nøyaktig måte. SAP sine løsninger bistår også bedrifter med å tilpasse seg endringer i regelverk, som for eksempel utvidet produsentansvar, og med å holde seg oppdatert på lokale markeder og globale bransjestandarder.

Den nye skyløsningen tilbyr tilgang til markeder for brukte materialer gjennom Ariba-nettverket. Emballasjeprodusenter og produsenter av forbrukervarer får gjennom nettverket tilgang på resirkulert plast, samt alternative materialer.

Forbrukere, myndigheter, investorer og ansatte er de viktigste pådriverne for å sikre at bedrifter jobber mot ansvarlig vekst. Qualtrics, et SAP-eid analyse selskap, har i samarbeid med Verdens Økonomiske Forum gjennomført en storstilt global studie. Formålet med studien var å få bedre innsikt i innbyggernes opplevelse av Forumets bærekraftsagenda, inkludert bruken av plastikk. Den største bekymringen angående plast var materialets skadelige effekt på livet i havet.

SAP er en del av en voksende bevegelse av beslutningstakere, frivillige organisasjoner og ledende bedrifter som jobber for å skape løsninger for en bærekraftig økonomi. Globale ledere fra SAP, Coca Cola, Ellen MacArthur Foundation og WWF Verdens naturfond diskuterte deres visjon om et plastfritt hav på Verdens Økonomiske Forum sitt årsmøte i Davos, Sveits.

Les hele pressemeldingen på engelsk her: https://news.sap.com/2020/01/cleaner-ocean-sap-joins-global-plastic-action-partnership/

 

Om SAP

SAP er markedsledende innen intelligent bedriftsprogramvare for den nye opplevelsesøkonomien. Vi hjelper bedrifter i alle størrelser og bransjer: 77 prosent av verdens transaksjonsbaserte omsetning går gjennom et SAP-system. Våre teknologier innen maskinlæring, IoT og avanserte analyseteknologier gjør bedrifter om til intelligente virksomheter. SAP gir enkeltpersoner og organisasjoner bedre mulighet til å samarbeide og utnytte driftsinnsikt slik at de holder seg ett skritt foran konkurrentene. Vi forenkler teknologi for bedrifter, slik at de kan ta i bruk vår programvare som de selv ønsker – uten å påvirke vanlig drift. Vårt fullstendige tilbud av applikasjoner og tjenester gjør det mulig for mer enn 437.000 private og offentlige bedrifter å kontinuerlige tilpasse driften og sikre lønnsomhet. Med et globalt nettverk av kunder, partnere, ansatte og tankeledere, bidrar SAP til en verden som er effektiv i drift og forbedrer menneskers liv. For mer informasjon, besøk www.sap.com og www.sap.com/norway

 

For mer informasjon

Harald Fæste, +47 908 80 248, harald.faeste@leidar.com

Susanne Kapfer, +46 73-358 77 98, susanne.kapfer@sap.com

Bettina Wunderle, +49 7544 970 538, bettina.wunderle@sap.com

SAP Press Room; press@sap.com

Følg SAP på Twitter @SAPNews