Bedrifter kan måle CO2 -utslipp på tvers av hele deres verdikjede med nytt verktøy fra SAP

SAP har lansert en programvareløsning for måling og analyse av bedrifters CO2- utslipp: SAP Product Carbon Footprint Analytics. Dette er en del av SAPs bærekraftsinitiativ Climate 21. Løsningen gir bedriftene et konkret verktøy for å kunne måle sitt karbonutslipp og gjøre egen virksomhet og produkter mer miljøvennlige og bærekraftige.

Regjeringen vedtok i 2018 den norske klimaloven. Målet skal være at utslipp av klimagasser i 2030 reduseres med minst 40 prosent fra referanseåret 1990 og at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050. For at dette skal bli en realitet, krever det bedrifter er aktivt involvert i å redusere sitt CO2-utslipp gjennom hele verdikjeden.

Climate 21-programmet hjelper bedrifter med å oppnå sine miljømål ved å inkludere bærekraftsmålinger i SAPs forretningsprogramvareløsninger i de neste 3 årene. SAP er overbevist om at dette er viktig for bedriftens lønnsomhet og langsiktige overlevelse, ettersom Climate 21 hjelper kundene å forstå, analysere og optimalisere CO2-utslippet til produktene de bringer til markedet og smidigheten i måten de driver virksomheten på. 77% av verdens transaksjonsinntekter er i kontakt med et SAP-system.

SAP Product Carbon Footprint Analytics er den første av en serie Climate 21-løsninger. Den måler og beregner et produkts CO2-utslipp ved hjelp av data fra SAP S/4HANA ERP-system og SAP Analytics Cloud. Dette gir kundene innsikt i den totale CO2-påvirkningen de har, og kan analysere og optimalisere CO2-utslippet for de enkelte produktene og hele verdikjeden, inkludert produksjon, råvarer, energiforbruk og transport.

CO2-utslipp blir et viktig konkurranseparameter

Det vil ta tid å få en samlet oversikt, men SAP mener at et lavt CO2-utslipp vil være et viktig konkurransefortrinn for bedrifter i fremtiden. Bedrifter bør handle når de forstår virkningen av valgene sine, og ved å få innsikt i CO2-utslippet, helt ned til det enkelte produktnivå, er det lettere å plassere de riktige stedene.

Husholdningenes forbruk utgjør den største andelen av klimagassutslipp, og derfor fokuserer SAP også på forbrukere. Når bedrifter forstår det individuelle CO2-utslippet knyttet til produktene sine og bruker denne informasjonen som en del av markedsføringen, vil dette indirekte hjelpe forbrukerne å velge de produktene som er best for miljøet.

“Forbrukervalg påvirker selskaper og deres forsyningskjeder. Jeg tror vi snart vil se at  forbrukere helst velger produkter der produsenten kan dokumentere et lavt CO2-utslipp i verdikjeden, tilsvarende en utvikling vi har sett innenfornybar energi og økologiske produkter», sier Astrid Thommesen Sæbø, CFO i SAP Norge. “Prisen på klimagassutslipp påvirker markedsforholdene og forretningsstrategiene. For bedrifter vil bærekraft og et lavt CO2-utslipp være et nytt konkurransefortrinn», fortsetter Astrid Thommesen Sæbø.

Samlet suite av bærekraftsløsninger i 2023

Porteføljen av Climate 21-programvareløsninger vil vokse kontinuerlig med utgivelsen av nye løsninger hvert år. Dette innen områder som energieffektivitet, metanutslipp, energiforbruk, plast, vann og jord, integrert sirkulær økonomi og forretningsnettverk – til SAP i 2023 kan tilby et samlet suite av bærekraftsløsninger.

Siden begynnelsen av 2020 har SAP samarbeidet med kunder for å kartlegge deres behov for Climate 21-programvareløsninger. I utgangspunktet er fokus på næring som produserer, transporterer eller selger produkter som mat, kjemikalier, industrielle maskiner og komponenter – og bilindustrien. Men dette er bare begynnelsen, etterhvert vil Climate 21-løsninger også omfatte andre bransjer.

 

Om SAP

SAPs strategi er å hjelpe alle bedrifter med å drive som en intelligent virksomhet. Som markedsleder innen bedriftsprogramvare hjelper vi bedrifter i alle størrelser og bransjer å drive på sitt beste: 77% av verdens transaksjonsbaserte omsetning går gjennom et SAP-system. Våre teknologier innen maskinlæring, IoT og avanserte analyseteknologier gjør bedrifter om til intelligente virksomheter. SAP gir enkeltpersoner og organisasjoner bedre mulighet til å samarbeide og utnytte driftsinnsikt slik at de holder seg ett skritt foran konkurrentene. Vi forenkler teknologi for bedrifter, slik at de kan ta i bruk vår programvare som de selv ønsker – uten avbrudd. Vårt fullstendige tilbud av applikasjoner og tjenester gjør det mulig for private og offentlige kunder i 25 bransjer å operere lønnsomt, tilpasse kontinuerlig og gjøre en forskjell. Med et globalt nettverk av kunder, partnere, ansatte og tankeledere, bidrar SAP til en verden som er effektiv i drift og forbedrer menneskers liv. For mer informasjon, www.sap.com/norway og news.sap.com/norway.