Grønn cloud-strategi gjør SAP til en av verdens 100 mest bærekraftige virksomheter

SAP får topp ESG-rating fra Corporate Knights og CDP

Research-selskapet Corporate Knights Inc. har  med SAP i en oversikt over det de mener er de 100 mest bærekraftige selskapene i verden kalt Global 100 index. Denne oversikten er basert på prestasjoner innen miljø, sosialt liv og styresett (ESG: Environment, Social og Governance). I tillegg til dette fikk SAP karakteren «A» i den årlige CDP Climate Change – evalueringen, noe som gjenkjenner selskapets innsats i å adressere klimaendringer.

Corporate Knights inkluderte SAP i deres Global 100 Indeks primært på grunn av SAPs grønne sky-strategi, som gjør det mulig for deres stadig økende kundemasse å ha klima-nøytrale IT-servicer. Indeksen er basert på en analyse av 24 nøkkelindikatorer (KPIer) som fokuserer på deres bærekraftige arbeid innen ressursstyring, medarbeiderhåndtering, finansiell styring, miljøriktig «ren» omsetning, miljøriktige «rene» investeringer, samt leverandørens prestasjoner.

CDP (Carbon Disclosure Project) er en internasjonal veldedig ideell organisasjon, som styrer de globale formidling-systemene for investorer, selskaper, byer, stater og regioner for å hjelpe dem med å kontrollere deres miljømessige innvirkning. SAP er på CDP sin A-liste for 2020, og har dermed den høyeste rangeringen innenfor miljøhandling og gjennomsiktighet. Scoren er basert på SAPs evne til å kunne vise til en målbar og dyp sammenheng mellom selskapets pågående initiativ innen bærekraft, og dets finansielle og miljømessige innvirkning.

Disse to annerkjennelsene understreker SAPs prestasjon i november 2020, hvor SAP for 14. år på rad tok førsteplassen på Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) for softwareindustrien. Den høye scoren understreker SAPs fokus på å drive en stabil og kompatibel cloud-strategi, deres verdsetting av medarbeidere som deres viktigste ressurs, og deres kontinuerlige forbedringen av integrerte årsrapporter, som fokuserer på tre områder; de finansielle, sosiale og miljømessige resultatene, samt deres interne avhengighet, også kjent som connectivity.

 

Les hele pressemeldingen på SAP News Center (på engelsk).

Les mer om SAP sitt arbeid med Climate 21-initiativet og sirkulær økonomi.

Klikk her for å lese mer på SAP Norges nyhetsside

Besøk SAP News Center. Følg SAP på Twitter på @SAPNews.

Om SAP

SAPs strategi er å hjelpe alle bedrifter med å drive som en intelligent virksomhet. Som markedsleder innen bedriftsprogramvare hjelper vi bedrifter i alle størrelser og bransjer å drive på sitt beste: 77% av verdens transaksjonsbaserte omsetning går gjennom et SAP-system. Våre teknologier innen maskinlæring, IoT og avanserte analyseteknologier gjør bedrifter om til intelligente virksomheter. SAP gir enkeltpersoner og organisasjoner bedre mulighet til å samarbeide og utnytte driftsinnsikt slik at de holder seg ett skritt foran konkurrentene. Vi forenkler teknologi for bedrifter, slik at de kan ta i bruk vår programvare som de selv ønsker – uten avbrudd. Vårt fullstendige tilbud av applikasjoner og tjenester gjør det mulig for private og offentlige kunder i 25 bransjer å operere lønnsomt, tilpasse kontinuerlig og gjøre en forskjell. Med et globalt nettverk av kunder, partnere, ansatte og tankeledere, bidrar SAP til en verden som er effektiv i drift og forbedrer menneskers liv. For mer informasjon, www.sap.com/norway og news.sap.com/norway.