Bærekraftsarbeid bidrar til bunnlinjen og FNs bærekraftsmål

Pressemelding — SAP publiserer for første gang en integrert årsrapport som tydelig viser hvordan SAPs bærekraftsarbeid bidrar positivt til SAPs årsresultater.

Les mer

Den digitale CFO opererer i sanntid

I dag må CFO være en pådriver for lønnsomhet, vekst og innovasjon. På Innovation Forum får man vite hvorfor økonomene er en av de viktigste premissgiverne for fremtidig suksess i virksomheter.

Les mer

Ingen flere elementer å laste

Ingen flere elementer å laste

Følge SAP nyheter

WhatsApp oppdateringer

Signér