Lærer unge flyktninger programmering

FNs høykommisær for flyktninger (UNHCR) arrangerer UNHCR Refugee Code Week sammen med SAP. 10000 unge flyktninger i Egypt, Jordan og Tyrkia skal få opplæring i koding, med mål om å gi drahjelp til Midtøstens digitale økonomi.

Les mer

Ingen flere elementer å laste

Ingen flere elementer å laste

Følge SAP nyheter

WhatsApp oppdateringer

Signér