Undersøkelse viser at kompleksitet må bekjempes

Pressemelding — En ny undersøkelse viser at økt kompleksitet er den faktiske skyggesiden til dagens trender på arbeidsplassen der man er sammenkoblet, samhandler, og er stadig mer dynamiske.Undersøkelsen er utført av Knowledge@Wharton på oppdrag fra SAP. Hensikten var å se på virksomheters holdninger og planer til det å forenkle og forbedre arbeidsformer.

Les mer

Wharton undersøkelse: Business Simplification 2015:

Based on the ‘Simplifying the Future of Work Survey’ by Wharton and SAP
Business simplification is a strategic imperative for today’s companies if they wish
to unlock innovation and position themselves for future success in an increasingly
complex world.

Les mer

Ingen flere elementer å laste

Ingen flere elementer å laste

Følge SAP nyheter

WhatsApp oppdateringer

Signér