Finansdirektørens nye rolle

Pressemelding — Finansdirektøren har en sentral rolle i å fremme bærekraft og langsiktige løsninger. Blant de mange strategiske fokusområdene for en finansdirektør, står mitt bidrag til en...

Les mer

Nye digitaliseringsløsninger til bankene

Finansnæringen har uttrykt behov for mer fleksible forretningsløsninger som strukturerer teknologitjenestene deres bedre. Men SAPs Banking Services 9.0 kan bankene gjøre endringer basert på kunnskap de henter fra eksisterende og nye data, uansett hvor det er lagret. Raskere innovasjons-syklus gjør at nye produkter utvikles i løpet av dager i stedet for måneder og kundetilfredsheten øker

Les mer

Enklere for økonomer med SAP Simple Finance

SAP Simple Finance lanseres på SAPPHIRE NOW i Orlando i dag. Det er en samling med løsninger som skal gjøre komplekse oppgaver innen finans og økonomi enklere å utføre. Skyløsningen er basert på SAP HANA gjennom SAP HANA Enterprise Cloud, og sikrer finansinformasjon i sanntid.

Les mer

Ingen flere elementer å laste

Ingen flere elementer å laste

Følge SAP nyheter

WhatsApp oppdateringer

Signér