Bærekraftsarbeid bidrar til bunnlinjen og FNs bærekraftsmål

Pressemelding — SAP publiserer for første gang en integrert årsrapport som tydelig viser hvordan SAPs bærekraftsarbeid bidrar positivt til SAPs årsresultater.

Les mer

Ny studie om digitalt lederskap: På tide å lytte og lede – eller å tre til side

En fersk rapport, utført av Oxford Economics med støtte fra SAP, slår fast at digitalt lederskap lønner seg. Studien Leaders 2020 er basert på intervjuer med over 4 000 ledere og ansatte i 21 land, og tar for seg karakteristikker ved organisasjoner som har lykkes i den nye digitale økonomien. Rapporten slår fast at de aller fleste organisasjoner med fordel kan implementere digitalt lederskap.

Les mer

Ingen flere elementer å laste

Ingen flere elementer å laste

Følge SAP nyheter

WhatsApp oppdateringer

Signér