Sterk vekst for SAP første kvartal 2015

Pressemelding — Igjen leverer SAP svært god vekst i skyen. Omsetning på salg av lisenser i skyen og tilknyttede støttetjenester økte med 131 prosent sammenlignet med samme periode forrige år (95 prosent valutajustert). Nye nettsky-bestillinger, som er målet på salgssuksess, økte med 121 prosent i første kvartal til 120 millioner Euro.

Les mer

Sterk vekst for SAP første kvartal 2015

Igjen leverer SAP svært god vekst i skyen. Omsetning på salg av lisenser i skyen og tilknyttede støttetjenester økte med 131 prosent sammenlignet med samme periode forrige år (95 prosent valutajustert). Nye nettsky-bestillinger, som er målet på salgssuksess, økte med 121 prosent i første kvartal til 120 millioner Euro.

Les mer

Ingen flere elementer å laste

Ingen flere elementer å laste

Følge SAP nyheter

WhatsApp oppdateringer

Signér