CFO; bærekraft; resursbruk; Astrid Thommesen Sæbø;

Finansdirektørens nye rolle

Finansdirektøren har en sentral rolle i å fremme bærekraft og langsiktige løsninger. Blant de mange strategiske fokusområdene for en finansdirektør, står mitt bidrag til en…

Les mer

Ingen flere elementer å laste

Ingen flere elementer å laste

Følge SAP nyheter

WhatsApp oppdateringer

Signér