Giełda Papierów Wartościowych uruchomiła system SAP

Wdrożony w przeciągu zaledwie 3 miesięcy system SAP umożliwił GPW sprawną obsługę całości procesów kadrowo-płacowych, przy zachowaniu indywidualnego podejścia do każdego z pracowników

WarszawaFirma SAP Polska poinformowała dziś o zakończeniu wdrożenia systemu obsługi kadr i płac na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Koordynatorem projektu wdrożenia był Dział Konsultingu SAP Polska, a podwykonawcą – firma Infovide-Matrix.

Rozwiązanie SAP wprowadziło w GPW usprawnienia w procesach związanych z raportowaniem danych. Z punktu widzenia Warszawskiej Giełdy istotne było także, by projekt zmiany oprogramowania trwał jak najkrócej – całość wdrożenia, realizowanego przez Dział Konsultingu SAP Polska zamknięta została w przeciągu 3 miesięcy.

Implementacja systemu HR firmy SAP zapewniła Warszawskiej Giełdzie pełną zgodność ze wszystkimi aktualnymi przepisami i regulacjami prawnymi, a także umożliwiła kadrze zarządzającej Giełdy dostęp do aktualnych analiz dotyczących zatrudnienia i jego kosztów. System SAP to w pełni zintegrowane narzędzie, które eliminuje konieczność korzystania z wielu różnych aplikacji do obsługi poszczególnych procesów, co zazwyczaj wiąże się z dodatkowymi kosztami i koniecznością wielokrotnego wykonywania tych samych czynności, jak np. wprowadzanie danych.

“Nowe oprogramowanie daje nam pełną przejrzystość i płynność całości procesów kadrowo-płacowych, przy jednoczesnym zachowaniu indywidualnego podejścia do każdego z naszych pracowników. W kontekście naszej polityki, która zakłada ciągłe usprawnianie procesów wewnętrznych, są to kluczowe cechy odpowiedniego systemu informatycznego,” powiedziała Katarzyna Jabłońska, Dyrektor Biura Kadr.

“Sprawne i udane przeprowadzenie projektu wdrożenia było możliwe wyłącznie dzięki odpowiedniej współpracy wszystkich zaangażowanych stron. Staraliśmy się uczynić wszystko, by Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie dołączyła do grona zadowolonych użytkowników systemów SAP,” powiedziała Katarzyna Mantiuk, kierownik projektu ze strony SAP Polska.