Innowacje dla SAP ERP wzmacniają pozycję SAP jako lidera na rynku aplikacji biznesowych

Drugi pakiet rozszerzeń dla SAP® ERP zapewnia klientom trwałe korzyści biznesowe, w tym nowe możliwości operacyjne oraz funkcjonalności dedykowane branży handlowej, medialnej, telekomunikacyjnej i sektorowi przedsiębiorstw użyteczności publicznej.

Walldorf, NiemcyFirma SAP AG (NYSE: SAP) poinformowała o udostępnieniu drugiego pakietu rozszerzeń dla aplikacji SAP® ERP. Jest to element strategii polegającej na stałym zapewnianiu innowacji klientom SAP. Pakiety rozszerzeń SAP ERP przyczyniają się do uproszczenia sposobu wdrażania i zarządzania nowymi funkcjonalnościami. Pozwala to klientom na czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych innowacji oprogramowania przy jednoczesnej minimalizacji zakłóceń w realizowanych operacjach. Zapowiedziana pod koniec roku 2006 strategia dotycząca pakietów rozszerzeń zapewnia klientom tańszy i bardziej niezawodny sposób adaptacji kolejnych wersji oprogramowania i zarządzania nimi.

Klienci mogą aktywować tylko wybrane funkcjonalności i rozszerzenia z oferty SAP, zgodnie z własnymi wymaganiami biznesowymi.

Ta unikalna metoda dostarczania i wdrażania oprogramowania, możliwa dzięki elastyczności architektury biznesowo zorientowanej na usługi (enterprise SOA), pozwala klientom na korzystanie z nowych możliwości przy jednoczesnym spełnieniu kluczowego wymagania, jakim jest utrzymanie stabilności systemu ERP. W efekcie, dzięki skróconym cyklom testowania, klienci mogą ograniczyć wpływ aktualizacji oprogramowania na funkcjonowanie systemu i szybko wprowadzić nową funkcjonalność do użytku, bez utrudniania przebiegu głównych procesów biznesowych.

Drugi pakiet rozszerzeń dla SAP ERP zapewnia trwałe korzyści biznesowe

Wszystkie innowacje z drugiego pakietu rozszerzeń dla SAP ERP mogą zostać szybko wdrożone przez klientów. Obejmują ogólne i branżowe rozszerzenia funkcjonalne, uproszczenie procesu i interfejsu użytkownika (UI) oraz nowe usługi biznesowe. Drugi pakiet rozszerzeń dla SAP ERP zapewnia następujące korzyści biznesowe:

 • Zwiększona elastyczność i możliwość innowacji w zakresie głównych procesów. Usługi biznesowe zawarte w drugim pakiecie rozszerzeń zapewniają klientom możliwość uproszczenia procesów typu “od zamówienia do gotówki” poprzez ułatwienie dostępu do informacji o klientach i zleceniach klienta, racjonalizacje w zakresie faktur i płatności oraz zwiększenie przejrzystości danych wykorzystywanych przez referentów ds. rozrachunków z odbiorcami oraz menedżerów ds. środków pieniężnych.

Ponadto każda z aplikacji głównych SAP ERP jest ulepszona o drugi pakiet rozszerzeń:

 • Innowacje w rozwiązaniu SAP® ERP Financials (Finanse) przyczyniają się do uproszczenia realizacji procesu planowania i prognozowania, konsolidacji finansowych, fakturowania, zarządzania kredytem, pobraniami i sprawami spornymi. Nowa aplikacja SAP® Bank Relationship Management (Zarządzanie relacjami z bankami) zapewnia zwiększenie efektywności, obniżenie kosztów i uproszczenie procesów komunikacji między wieloma bankami poprzez integrację ze SWIFTNet, siecią transmisji komunikatów finansowych zbudowaną przez Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.
 • Innowacje w rozwiązaniu SAP® ERP Human Capital Management (Zarządzanie kadrami) obejmują dostępność środowiska SAP® Enterprise Learning, które przedstawiono podczas konferencji SAPPHIRE® ’07 Atlanta. Środowisko to obejmuje rozwiązanie SAP® Learning Solution oraz wirtualne szkolenia działające na bazie aplikacji Adobe Connect. Rozwiązanie SAP Learning Solution otrzymało 17 lipca 2007 od organizacji Advanced Distributed Learning (ADL) certyfikację SCORM2004 (Sharable Content Object Reference Model).
 • Innowacje w rozwiązaniu SAP® ERP Operations (Działalność operacyjna) obejmują nowe role i stanowiska robocze przeznaczone dla przedstawicieli handlowych, umożliwiające dostęp do informacji o kliencie, a także uproszczenie procesów zarządzania zleceniami klienta, co pozwala na szybkie wyszukiwanie dokumentów sprzedaży i fakturowania. Dodatkowo, przedsiębiorstwa produkcyjne mają zapewnione innowacje wspomagające kontrolę i monitorowanie procesów realizowanych w systemie Kanban oraz ułatwiające realizację produkcji w powtarzalnych etapach zgodnie z metodą Heijunka.
 • Innowacje w SAP® ERP Corporate Service (Obsługa organizacji)
  • SAP® Travel Management (Zarządzanie podróżami służbowymi) oferuje nowy intuicyjny interfejs użytkownika oraz narzędzia zapewniające uproszczenie i zwiększenie elastyczności rozwiązania, pomagające skrócić czas akceptacji przez użytkowników oraz czas wdrożenia, jak również umożliwiające integrację z aplikacjami partnerskimi.
  • SAP® Real Estate Management (Zarządzanie nieruchomościami) wspomaga realizację dodatkowych scenariuszy w zakresie nieruchomości korporacji, takich jak uproszczone zarządzanie powierzchnią, pomieszczeniami i przeprowadzkami oraz rozliczaniem kosztów dodatkowych, jak również ulepszoną obsługę operacji globalnych poprzez rozszerzone zarządzanie najmem w walutach równoległych.
  • SAP® Enterprise Asset Management (Księgowość aktywów trwałych) zapewnia użytkownikom końcowym uproszczony i elastyczny dostęp do procesów planowania i harmonogramowania obsługi.
 • Innowacje branżowe obejmują całościowe procesy biznesowe, takie jak fakturowanie i pobranie. Drugi pakiet rozszerzeń zapewnia innowacje firmom działającym w następujących branżach:
  • Handel: Wsparcie rozszerzonej funkcjonalności handlu detalicznego, obejmujące zarządzanie danymi podstawowymi, zarządzanie zakupami i filiami oraz działalnością agencyjną; ulepszona integracja ze specjalistycznymi, niezależnymi aplikacjami, takimi jak SAP® GRC Global Trade Services (Handel międzynarodowy) i SAP® Forecasting and Replenishment (Prognozowanie i uzupełnianie zapasów).
  • Branża telekomunikacyjna: Dodatkowa funkcjonalność fakturowania zbiorczego, zarządzania i fakturowania wycenianych zdarzeń, takich jak scenariusze ryczałtowe.
  • Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej: Rozszerzona infrastruktura dla zderegulowanego rynku, ulepszone procesy sprzedaży oraz serwisu, zarządzanie kredytami i pobraniami należności, integracja zaawansowanych technologii liczników i elementów przyłącza.
  • Media: Nowy scenariusz biznesowy dystrybucji prasy, ulepszone prognozowanie, zarządzanie kopiowaniem, obsługa zaopatrzenia, dostaw i zwrotów.

Dalsze informacje dotyczące SAP ERP można znaleźć na stronie internetowej: http://www.sap.com/poland/solutions/business-suite/erp i http://www.sap.com/solutions/business-suite/erp (ang.).

O SCORM

SCORM jest zbiorem standardów i specyfikacji przejętych z różnorodnych źródeł. Jego celem jest zapewnienie pełnego zestawu funkcjonalności w zakresie nauczania przez Internet, gwarantujących interoperacyjność, dostępność i możliwość ponownego wykorzystania treści szkoleń dostępnych przez Internet.