SAP Polska dostarczy rozwiązania finansowe spółce PKP Polskie Linie Kolejowe

PKP Informatyka rozpocznie wdrożenie SAP ERP Financials oraz rozszerzy instalację RDW InfoPak o kolejnych 250 licencji

WarszawaFirma SAP Polska poinformowała o zawarciu kontraktu z PKP Polskie Linie Kolejowe. Przedmiotem umowy jest zakup przez PKP PLK licencji na oprogramowanie, które wspierać będzie całość procesów finansowych spółki oraz licencji rozwiązania RWD Info Pak.

Umowa ta jest kontynuacją współpracy rozpoczętej w roku 2006, zakupem przez Polskie Linie Kolejowe systemu SAP do zarządzania środkami trwałymi. W ramach obecnego kontraktu, PKP PLK zakupiło 250 licencji systemu SAP do obsługi finansowej całego, zatrudniającego 42 tysiące osób przedsiębiorstwa. SAP ERP Financials odpowiadać będzie między innymi za zarządzanie procesami księgowymi, kontrollingiem i raportowaniem. Oprócz licencji na oprogramowanie do obsługi finansowej, Polskie Linie Kolejowe zdecydowały się także na zakup 250 licencji rozwiązania RWD Info Pak, które zapewnia pomoc on-line, dostępną w systemie SAP.

RWD Info Pak umożliwia tworzenie profesjonalnej dokumentacji, opisującej poszczególne działania w systemie SAP, bezpośrednio w trakcie jego pracy. Tak przygotowana dokumentacja może być później wykorzystywana przez innych pracowników w celach szkoleniowych, informacyjnych oraz jako pomoc w codziennej pracy z dowolnie wybranymi aplikacjami. Ewentualna aktualizacja materiałów odbywa się błyskawicznie – wszelkie zmiany nanoszone na dokument główny są automatycznie uwzględniane w dokumentach podrzędnych i wszystkich aplikacjach powiązanych.

Projekt wdrożenia nowego rozwiązania powierzony został spółce PKP Informatyka, będącej członkiem Grupy PKP oraz Certyfikowanym Partnerem SAP. W skład zespołu wdrożeniowego wejdą także konsultanci SAP Polska.