SAP przejmie Business Objects: Połączenie firm oznacza dla grupy SAP zdobycie pozycji niekwestionowanego lidera w zakresie aplikacji dla użytkowników biznesowych

SAP i Business Objects stworzą najbogatszą na rynku ofertę rozwiązań służących do poprawy wyników i optymalizację działań przedsiębiorstwa, skierowaną do użytkowników biznesowych w firmach różnej wielkości

Walldorf, NiemcyFirmy SAP AG (NYSE: SAP) i Business Objects S.A. (Nasdaq: BOBJ) (kod ISIN paryskiej platformy handlu giełdowego: FR0004026250 – BOB) poinformowały o podpisaniu umowy, na mocy której nastąpi połączenie tych dwóch liderów w zakresie technologii informacyjnej. Fuzja ta przyczyni się do powstania najbogatszej na rynku oferty produktów, skierowanych do użytkowników biznesowych, ułatwiających klientom podejmowanie właściwych decyzji w krótkim czasie. Zgodnie z zasadami i warunkami umowy na ofertę przetargową, w ramach rozliczenia ofert przetargowych, fima SAP złoży ofertę gotówkową w wysokości 42,00 euro za akcję zwykłą. Natomiast w odniesieniu do amerykańskich kwitów depozytowych zaproponuje ekwiwalet w postaci dolarów amerykańskich według kursu wymiany euro na dolar amerykański. Koszty transakcji będą wynosiły niewiele ponad 4,8 miliardów euro. Zarząd Business Objects zaaprobował umowę na ofertę przetargową pomiędzy obiema firmami i oczekuje na zarekomendowanie oferty akcjonariuszom celem spełnienia określonych wymogów prawnych.

SAP i Business Objects planują opracowanie wspólnej oferty w pełni funkcjonalnych rozwiązań przeznaczonych dla ekspertów w zakresie procesów i działań biznesowych. Rozwiązania mają zostać zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić firmom usprawnienie i skrócenie czasu realizacji procesów decyzyjnych. Dodatkowo, dzięki wielowymiarowym aplikacjom Business Intelligence, działającym w czasie rzeczywistym, przedsiębiorstwa będą mogły budować trwałą przewagę konkurencyjną. Firmy SAP i Business Objects są przekonane, że połączenie innowacyjnych rozwiązań klasy Business Intelligence ze zintegrowanymi programami analitycznymi w aplikacjach transakcyjnych zapewni klientom znaczne korzyści biznesowe.

“Znaczną część naszych wysiłków wkładamy w projektowanie innowacyjnych aplikacji, dla użytkowników biznesowych” – powiedział Henning Kagermann, prezes SAP AG. “Połączenie osiągnięć firmy SAP i Business Objects w poszczególnych dziedzinach przyniesie korzyść zarówno obecnym jak i przyszłym klientom, partnerom, pracownikom i akcjonariuszom. Cieszy nas perspektywa przyłączenia Business Objects do Grupy SAP.”

“Zakładając utrzymanie deklarowanej strategii SAP, przejęcie firmy Business Objects pozwoli podwoić liczbę naszych klientów do 2010 roku zgodnie z zapowiedziami z 2005 roku” – stwierdził Kagermann. “SAP przyspieszy rozwój w segmencie użytkowników biznesowych, realizując skutecznie strategię rozwoju wewnątrzkorporacyjnego. Dzięki uznanej pozycji pierwszej na rynku platformy procesów biznesowych SAP NetWeaver, oraz udanemu wprowadzeniu na rynek pierwszego kompleksowego rozwiązania biznesowego “na żądanie” dla średnich przedsiębiorstw – SAP Business ByDesign, firma SAP może teraz poświęcić uwagę na kolejnej szansie szybkiego rozwoju. Umożliwia to przyspieszenie oraz zintensyfikowanie prac w zakresie rozwoju produktów dla użytkowników biznesowych.”

Francuski oddział firmy Business Objects z siedzibą w Paryżu jest uznawany za pioniera w branży oprogramowania typu Business Intelligence (BI). Obecnie ma on pozycję światowego lidera w tej dziedzinie, oferującego rozwiązania obejmujące eksplorację i dostarczanie danych, zarządzanie informacjami, a także funkcje analityczne oraz zarządzanie efektywnością dla ponad 44 000 klientów na całym świecie.

“Business Objects pomaga firmom zmienić sposób działania dzięki wykorzystaniu inteligentnych danych” – powiedział Bernard Liautaud, prezes i założyciel Business Objects. “Połączenie Business Objects i SAP oznacza dla nas możliwość rozszerzenia zasięgu Business Intelligence – począwszy od modułu C suite, a skończywszy na Main Street. Razem z Johnem Schwarz z niecierpliwością oczekujemy wzbogacenia naszej oferty o pakiet rozwiązań firmy SAP, jej specjalistyczną wiedzę i doświadczenie.”

Na podstawie amerykańskich standardów rachunkowości (U.S. GAAP) można oczekiwać, że począwszy od 2009 roku transakcja spowoduje wzrost zysków SAP przypadających na każdą akcję

Firmy SAP i Business Objects planują skorzystać z dodatkowych możliwości uzyskania przychodu oraz z potencjalnych synergii produktowych. Dodatkowe informacje na temat ewentualnego nowego produktu, wprowadzenia go na rynek oraz dostępności w poszczególnych krajach zostaną ujawnione po sfinalizowaniu transakcji. W związku z przejęciem żadna z firm nie planuje restrukturyzacji w znacznym stopniu.

Finalizacja transakcji przewidywana jest na pierwszy kwartał 2008 r. Bazując na tych informacjach oraz na amerykańskich standardach rachunkowości (U.S. GAAP), firma SAP oczekuje, że począwszy od 2009 roku zwiększą się jej zyski przypadające na każdą akcję. Jednak w 2008 roku należy się spodziewać, że jednorazowy efekt związany z przejęciem firmy spowoduje obniżenie zysków w pierwszym półroczu o kilka centów na każdej akcji, opierając się na standardach U.S. GAAP.

Firma Business Objects funkcjonująca niezależnie; firmy będą dzielić kadrę kierowniczą oraz zasoby

Obie firmy zapowiedziały, że Business Objects będzie funkcjonować jako firma niezależna w ramach Grupy SAP. Klienci Business Objects w dalszym ciągu będą mogli korzystać z otwartych, kompleksowych i zintegrowanych rozwiązań typu Business Intelligence, działających niezależnie od baz danych i aplikacji. Dodatkowo, zyskają na sojuszu w postaci biznesowych aplikacji analitycznych. Business Objects w znacznym stopniu poszerzy zakres i funkcjonalność pakietu Business Intelligence dzięki pracownikom, fachowej wiedzy, doświadczeniu i sieciom firmy SAP.

SAP twierdzi, że specjalistyczna wiedza oraz rozwiązania firmy Business Objects będą stanowić uzupełnienie oferty SAP skierowanej do użytkowników biznesowych. Dotyczy to między innymi kategorii produktów z zakresu ładu korporacyjnego i zarządzania ryzykiem oraz zgodnością z przepisami, rozwiązania Business Intelligence na platformie SAP, oraz funkcjonalności do zarządzania efektywnością w korporacji, łącznie z funkcjonalnościami dodanymi ostatnio w wyniku przyjaznego przejęcia firm OutlookSoft i Pilot Software.

Po sfinalizowaniu transakcji John Schwarz pozostanie na stanowisku prezesa Business Objects i prawdopodobnie zostanie członkiem zarządu SAP. Rada nadzorcza SAP zamierza zaproponować na kolejnym spotkaniu akcjonariuszy osobę Bernarda Liautaud, założyciela firmy Business Object, na stanowisko członka Rady. Do tego czasu Liautaud będzie pełnił funkcję doradcy Henninga Kagermann w zakresie strategii i integracji.

Szczegóły oferty przetargowej i ujawnienie informacji

Transakcja ma przybrać formę oferty przetargowej podlegającej francuskim przepisom prawnym i jednocześnie oferty przetargowej podlegającej amerykańskim przepisom prawnym. Dotyczy to wszystkich udziałów Business Objects i wszystkich amerykańskich kwitów depozytowych reprezentujących zwykłe akcje Business Objects, jak również wszystkich obligacji zamiennych wyemitowanych przez firmę Business Objects oraz wszystkich wydanych przez nią gwarancji. Cena oferowana za jedną obligację zamienną wynosić będzie 50,65 euro. Zgodnie z zasadami i warunkami umowy na ofertę przetargową, w ramach rozliczenia ofert przetargowych, firma SAP złoży ofertę gotówkową w wysokości 42,00 euro za akcję zwykłą. Natomiast w odniesieniu do amerykańskich kwitów depozytowych zaproponuje ekwiwalent w postaci dolarów amerykańskich według kursu wymiany euro na dolar amerykański.

Oferty zostaną otwarte w celu zaaprobowania po wydaniu odpowiedniej zgody przez urząd ds. giełd papierów wartościowych we Francji Autorité des marchés financiers (AMF) oraz francuskiego ministra finansów. Podlegają one następującym warunkom: (i) Papiery wartościowe Business Objects, na które ogłoszono przetarg w ofertach, stanowią przynajmniej 50.01 % wszystkich praw głosu, przyjmując za podstawę prawa istniejące potencjalnie oraz (ii) przyjęcie zgody urzędu antymonopolowego UE i USA.

Pełna dokumentacja oferty zgodna z regulacjami prawnymi Francji i USA zostanie przedłożona wraz z jej szczegółami urzędowi regulacji rynków finansowych we Francji oraz amerykańskiej komisji papierów wartościowych i giełd (SEC).

Bank Goldman Sachs pełni rolę doradcy finansowego dla firmy Business Objects; natomiast Deutsche Bank Securities Inc. jest doradcą finansowym firmy SAP.

Dodatkowe informacje

Nie przedstawiono jeszcze oferty przetargowej na niezrealizowane akcje zwykłe, obligacje zamienne i gwarancje firmy Business Objects. Niniejsza informacja prasowa ma charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowi oferty kupna ani nie ma na celu zdobywania ofert sprzedaży jakichkolwiek zabezpieczeń firmy Business Objects. Oferta ogólna oraz oferta kupna zwykłych akcji firmy Business Objects, obligacje zamienne i gwarancje nabiorą mocy prawnej wyłącznie w ofercie sprzedaży i w powiązanych dokumentach, które firma SAP i podmiot zależny złożą w odpowiednim terminie w amerykańskiej komisji papierów wartościowych i giełd (SEC). Firma Business Objects zamierza również złożyć deklarację ogólnej oferty/rekomendacji dotyczącą oferty przetargowej w terminie do 14 października.

Akcjonariusze Business Objects i inni inwestorzy powinni się zapoznać z deklaracją oferty przetargowej w terminie do 14 października oraz z dokumentami Note d’Information i Note en Réponse, które powinny być pilnie złożone przez SAP z uwagi na zawarte w nich ważne informacje, w tym zasady i warunki oferty przetargowej.

Akcjonariusze firmy Business Objects i inni inwestorzy będą mogli otrzymać zarówno kopie tej dokumentacji oferty przetargowej, jak również innych dokumentów złożonych w Urzędzie Nadzoru AMF za pośrednictwem witryny internetowej AMF (amf-france.org) lub w amerykańskiej komisji papierów wartościowych i giełd (SEC) za pośrednictwem witryny internetowej SEC www.sec.gov. W obu przypadkach nie są pobierane dodatkowe opłaty. Materiały złożone przez firmę SAP można uzyskać bezpłatnie z witryny internetowej SAP www.sap.com. Dokumenty złożone przez firmę Business Objects są udostępniane bezpłatnie w witrynie internetowej Business Objects www.businessobjects.com.

Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji w sprawie oferty przetargowej akcjonariusze i inni inwestorzy powinni koniecznie dokładnie przeczytać całą dokumentację oferty przetargowej.

O Business Objects

Firma Business Objects zyskała pozycję pioniera w kategorii rozwiązań typu Business Intelligence (BI). Obecnie, utrzymując status lidera w zakresie BI, Business Objects zmienia sposób funkcjonowania przedsiębiorstw, stosując inteligentne dane. Firma pomaga w podejmowaniu decyzji ponad 44 000 organizacjom na całym świecie. Dzięki połączeniu innowacyjnej technologii, globalnych usług konsultingowych i szkoleniowych, a także dzięki najsilniejszej i najbardziej zróżnicowanej sieci partnerów firma Business Objects umożliwia przedsiębiorstwom każdej wielkości podejmowanie decyzji dotyczących przekształceń, bazując na inteligentnych, dokładnych i aktualnych danych. Business Objects posiada dwie siedziby główne – w San Jose, w Kalifornii oraz Paryżu, we Francji. Akcje firmy są sprzedawane na giełdach Nasdaq (BOBJ) i Paryskiej Euronext (ISIN: FR0004026250 – BOB). Więcej informacji na temat Business Objects można znaleźć na stronie: www.businessobjects.com.