SAP w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym

Warszawa, WrocławFirma SAP Polska ogłosiła dziś podpisanie kontraktu na dostawę licencji na oprogramowanie z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu. Jest to jedna z największych placówek ochrony zdrowia w województwie dolnośląskim, zatrudniająca blisko 900 pracowników, rocznie obsługująca około 30 tys. pacjentów.

Umowa z wrocławskim szpitalem obejmuje dostarczenie i wdrożenie platformy SAP NetWeaver, w oparciu o którą powstanie szyna integracyjna, a także funkcjonalności odpowiadające za planowanie, budżetowanie oraz statystykę medyczną. Dzięki elastyczności i skalowalności platformy NetWeaver, możliwe będzie zintegrowanie nowego rozwiązania z pozostałymi systemami funkcjonującymi w szpitalu, a także z tzw. “częścią białą” oprogramowania, która odpowiada za zarządzanie procesami ściśle związanymi ze świadczeniem usług zdrowotnych.

Kontrakt ten jest początkiem realizacji kompleksowego planu informatyzacji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. Tak jak w tym przypadku, wdrożenie rozwiązania NetWeaver często bywa pierwszym krokiem do implementacji zintegrowanego systemu zarządzania zasobami, jako że pozwala zaspokoić podstawowe potrzeby informacyjne szpitala, a także stworzyć solidną podstawę do dalszych działań wdrożeniowych. Umożliwia ono ujednolicenie danych, zwiększając ich przejrzystość i możliwość lepszego zarządzania nimi, jak również wspiera integrację procesów biznesowych.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu jest trzecim szpitalem w Polsce, który zakupił i wdraża rozwiązania firmy SAP. Platforma SAP NetWeaver, która zostanie wdrożona w tej placówce stanowi podstawę branżowego rozwiązania SAP for Healthcare (SAP dla Ochrony Zdrowia), dedykowanego szpitalom, przychodniom i innym dostawcom usług zdrowotnych. Rozwijane już od 15 lat, znalazło ono 800 klientów na całym świecie.

Projekt wdrożenia SAP NetWeaver we wrocławskim szpitalu prowadzony będzie przez konsorcjum SAP i Icon Consulting Group, jednego z Partnerów SAP.