SAP i Business Objects przedstawiają pierwsze wspólne produkty

Firmy wprowadzają na rynek pierwsze wspólne pakiety produktów, oferując klientom rozwiązania do analizy biznesowej, zarządzania efektywnością i nadzorowania zgodności z przepisami.

Walldorf, Paryż, San JoseFirmy SAP AG i Business Objects przedstawiły dziewięć wspólnych pakietów produktów, które trafią do sprzedaży jeszcze w tym miesiącu i będą dostępne za pośrednictwem globalnych sieci handlowych obu przedsiębiorstw. Szybkość wprowadzania na rynek nowej oferty znakomicie obrazuje tempo integracji obu przedsiębiorstw. Nowe pakiety zostały wybrane pod kątem rozwiązywania problemów, z którymi najczęściej mają do czynienia użytkownicy korporacyjni – od kadry kierowniczej najwyższego szczebla po szeregowych pracowników. Obejmują one narzędzia pozwalające skuteczniej analizować dane biznesowe, zwiększać efektywność działania przedsiębiorstw oraz nadzorować przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego. Dzięki nim klienci będą mogli po raz pierwszy uzyskiwać licencje na rozwiązania SAP i Business Objects oraz instalować produkty i zarządzać nimi w ramach jednej inwestycji informatycznej.

“Pierwsze wspólne pakiety oprogramowania umożliwią nowym klientom osiąganie korzyści, jakie czerpią już tysiące odbiorców użytkujących z powodzeniem aplikacje z oferty SAP i Business Objects” – powiedział Léo Apotheker, wicedyrektor i prezes działu ds. rozwiązań dla klientów i działalności operacyjnej w firmie SAP. “Ponadto dowodzą istnienia silnego efektu synergii między produktami i strukturami handlowymi naszych firm, a także stanowią zapowiedź szybkiego tempa, w jakim będziemy łączyć oba przedsiębiorstwa. Zamierzamy dalej rozbudowywać oferowane produkty i dostarczać klientom znakomite, nowatorskie rozwiązania, do jakich przyzwyczaiły ich już obie marki. Oprócz tego mamy wspólną wizję przekształceń we współczesnym świecie biznesu polegających na zapewnieniu swobodnej wymiany informacji między pracownikami i przedsiębiorstwami za pośrednictwem sieci, a najnowsze produkty pozwalają zademonstrować, w jaki sposób będziemy chronić i rozszerzać inwestycje informatyczne naszych klientów oraz pomagać im w dalszej optymalizacji działania przedsiębiorstw”.

Natychmiastowe korzyści dla wszystkich klientów – bez względu na wielkość przedsiębiorstwa

Dziewięć nowych pakietów oprogramowania łączy w sobie rozwiązania firm SAP i Business Objects, które zostały pogrupowane w sposób ukierunkowany na rozwiązywanie konkretnych problemów. Na przykład nowy pakiet do zarządzania finansami (Financial Performance Management – FPM) oferuje dyrektorom narzędzia pozwalające dostosowywać bieżącą działalność operacyjną do ogólnej strategii i celów firmy, umożliwiając w ten sposób zwiększanie efektywności działania przedsiębiorstw. Pakiety obejmują trzy kategorie rozwiązań: aplikacje do optymalizacji działania przedsiębiorstw, platformę do analizy danych biznesowych oraz narzędzia przeznaczone dla małych i średnich firm.

Aplikacje do optymalizacji działania przedsiębiorstw to najbardziej rozbudowane rozwiązania umożliwiające użytkownikom korporacyjnym zwiększanie efektywności oraz zarządzanie odpowiedzialnością. Ponadto tego rodzaju aplikacje zapewniają pracownikom różnych działów dostęp do narzędzi i analiz umożliwiających aktywne współtworzenie sukcesu firmy. Poniżej opisano pierwsze dwa pakiety do optymalizacji działania przedsiębiorstw.

 • Pakiet Financial Performance Management (FPM) to kompleksowy zbiór aplikacji przeznaczonych dla dyrektorów finansowych i innych przedstawicieli kadry kierowniczej wyższego szczebla, umożliwiający uzyskiwanie lepszych wyników finansowych oraz zwiększanie efektywności działania przedsiębiorstw. Pakiet pozwala użytkownikom korporacyjnym dostosowywać bieżącą działalność operacyjną do ogólnej strategii firmy, oferując łatwe w obsłudze narzędzia do planowania, budżetowania, konsolidacji i analizy rentowności.
 • Pakiet Governance, Risk, and Compliance (GRC) zawiera narzędzia i rozwiązania niezbędne dyrektorom i pracownikom merytorycznym do minimalizowania ryzyka oraz dbania o przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego. Rozwiązania klasy GRC zapewniają przejrzystość działalności firmy i pozwalają wykazać, że prowadzi ona działalność gospodarczą zgodnie z normami etycznymi oraz wymogami ustawowymi.

  Platforma do analizy danych biznesowych firm SAP i Business Objects zapewnia klientom skalowalną infrastrukturę umożliwiającą uzyskiwanie dokładnych, aktualnych i praktycznych informacji. Ponadto platforma ta umożliwia dostęp do dowolnego rodzaju danych oraz działa niezależnie od bazowych aplikacji i centrów danych. Poniżej wskazano pakiety składające się na platformę do analizy danych biznesowych.

 • Pakiet Visualization and Reporting pozwala uzyskać więcej informacji na temat działalności przedsiębiorstwa, upraszczając dostęp do wszelkich źródeł danych i udostępniając wszystkim użytkownikom interaktywne, łatwe w obsłudze raporty i panele kontrolne. Dzięki temu pracownicy mogą tworzyć i rozpowszechniać atrakcyjne wizualnie raporty przy użyciu oprogramowania Microsoft Office.
 • Pakiet Enterprise Query, Reporting, and Analysis stanowi rozszerzenie pakietu Visualization and Reporting i oferuje użytkownikom korporacyjnym rozbudowane, interaktywne narzędzia pozwalające szybko uzyskiwać dane na temat działalności przedsiębiorstwa. Pakiet zapewnia dostęp do wiarygodnych, skonsolidowanych informacji obejmujących całą firmę, a przy tym działa w środowiskach preferowanych przez użytkowników, umożliwiając obsługę urządzeń bezprzewodowych, widgetów i mechanizmów wyszukiwania.
 • Pakiet Data Integration and Data Quality Management oferuje funkcje integracji danych klasy korporacyjnej pozwalające zarządzać danymi pochodzącymi ze źródeł firmy SAP i innych producentów oraz porządkować takie dane.
 • Pakiet Master Data Services umożliwia przedsiębiorstwom konsolidowanie i harmonizowanie newralgicznych danych oraz centralne zarządzanie nimi. Produkt jest zgodny ze standardami branżowymi, co ułatwia synchronizację danych w ramach globalnych łańcuchów dostaw.

Oprócz tego zostały opracowane i przygotowane trzy pakiety przeznaczone dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) – dostępne w cenach dostosowanych do możliwości tego rodzaju firm. Pakiety te zawierają kompletne, uproszczone aplikacje do optymalizacji działania przedsiębiorstw oraz funkcje platformy do analizy danych biznesowych, które można łatwo zintegrować z dotychczasowymi infrastrukturami informatycznymi klientów. Poniżej opisano pakiety dla małych i średnich przedsiębiorstw.

 • Pakiet SAP Business All-in-One with BusinessObjects Edge Standard łączy w sobie najbardziej niezawodną platformę do obsługi procesów gospodarczych (zaprojektowaną z myślą o średnich i nieco większych przedsiębiorstwach) z najbardziej wszechstronnym narzędziem do analizy danych biznesowych dostępnym w sektorze MSP. Pakiet trafi do sprzedaży jeszcze w tym miesiącu za pośrednictwem oddziałów i partnerów handlowych firm SAP i Business Objects.
 • W ramach pakietu Crystal Reports® Server partnerzy handlowi firmy SAP będą mogli po raz pierwszy zaoferować swoim klientom produkt Crystal Reports Server – kompletne rozwiązanie do raportowania przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw. Współpraca z jednym dostawcą systemów informatycznych przyniesie klientom wymierne korzyści i pozwoli uprościć proces zaopatrzenia.
 • Pakiet BusinessObjects Edge Series będzie nadal oferowany klientom z sektora MSP za pośrednictwem partnerów handlowych firmy Business Objects. Nowa oferta BusinessObjects Edge Series obejmuje zintegrowane rozwiązania firmy SAP, zapewniając klientom firmy w tym sektorze rozszerzone możliwości w zakresie raportowania i analizy.

Dostępność
Wszystkie pakiety znajdą sie w sprzedaży jeszcze w bieżącym miesiącu. Więcej informacji na temat dostępnych pakietów można uzyskać pod adresami www.sap.com/businessobjects i www.businessobjects.com/SAPacquisition.

O Business Objects
Firma Business Objects jest pionierem w dziedzinie analizy danych biznesowych (Business Intelligence – BI) od początku istnienia tej kategorii. Obecnie – jako jeden z największych na świecie producentów tego rodzaju oprogramowania – Business Objects umożliwia klientom przekształcanie prowadzonej działalności w oparciu o mechanizmy inteligentnego przetwarzania informacji. Dzięki produktom firmy ponad 45 tys. przedsiębiorstw i instytucji na całym świecie może lepiej analizować dane i podejmować trafniejsze decyzje. Business Objects oferuje innowacyjne rozwiązania techniczne oraz usługi konsultingowe i szkoleniowe świadczone na całym świecie za pośrednictwem najsilniejszej i najbardziej zróżnicowanej sieci partnerów w całej branży, umożliwiając firmom o dowolnej wielkości podejmowanie kluczowych decyzji w oparciu o inteligentne, dokładne i aktualne informacje.

Spółka Business Objects ma siedziby w San Jose w Kalifornii oraz w Paryżu, a jej akcje są notowane na giełdach Nasdaq (identyfikator BOBJ) i Euronext Paris (identyfikator ISIN: FR0004026250 – BOB). Więcej informacji na temat firmy Business Objects można uzyskać w serwisie www.businessobjects.com.