SAP i Business Objects w Polsce

Podsumowania, Plany, Strategie

WarszawaW roku 2007, SAP uzyskał w Polsce 11% wzrostu całkowitych przychodów w ujęciu złotówkowym (18% wzrostu w EUR) w porównaniu do roku 2006. Sprzedaż oprogramowania wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 19% w ujęciu złotówkowym (27% w EUR). Tak dobre wyniki są odzwierciedleniem niezmiennie silnej pozycji SAP w segmencie dużych przedsiębiorstw, jak również dużej aktywności na rynku średniej wielkości firm. Duża część inwestycji w rozwiązania SAP pochodziła w roku 2007 z branż przemysłowej, usługowej, oraz z przedsiebiorstw użyteczności publicznej.

W roku 2007 podpisanych zostało 215 kontraktów, w tym 96 z nowymy klientami firmy. Obecnie, z oprogramowania SAP korzysta w Polsce ponad 1030 firm i instytucji różnych rozmiarów i branż.

Firma Business Objects Polska po zamknięciu pierwszego roku z własnym biurem w Warszawie, zanotowała imponujący, 60% wzrost całkowitych przychodów (w ujęciu w EUR). Kluczowymi branżami były dla Business Objects w ubiegłym roku sektor publiczny, branża produkcyjna oraz przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Te segmenty rynku pozostają też kluczowymi w planach sprzedażowych firmy na rok 2008.

Business Objects Polska podpisało w 2007 roku 65 kontraktów, w tym 20 z nowymi klientami firmy. Instytucje te dołączyły do grona ponad 220 organizacji, korzystających w Polsce w oprogramowania Business Objects.

Plany Rynkowe

Grzegorz Rogaliński oraz Herve Renault, prezesi polskich oddziałów SAP i Business Objects są zgodni: celem obu firm jest stabilny wzrost w tempie dwukrotnie szybszym niż wzrost całego rynku oprogramowania biznesowego. Przejęcie Business Objects przez SAP oznacza powstanie grupy dwóch najsilniejszych marek IT, zarówno na polskim, jak i światowym rynku.

Wśród zdecydowanych priorytetów SAP i Business Objects na rok 2009 czołowe miejsce zajmuje stałe zwiększanie obecności na rynku firm średniej wielkości, Jest to segment, w którym obaj dostawcy wyraźnie zaznaczyli już swoją obecność i w 2008 roku planują zdobywać kolejnych klientów. Znaczenie strategiczne będą miały także sektory przemysłowy, finansowy, ubezpieczeń oraz sektor publiczny.

Struktury sprzedażowe obu firm zostały przeorganizowane w taki sposób, by umożliwić lepszą współpracę przy ofertach dla klientów, która nie będzie już zawierała żadnego elementu rywalizacji między dostawcami. Dążyć będziemy do sytuacji, gdy wszyscy klienci SAP korzystają także z rozwiązań Business Objects i vice versa, jednak dając klientowi przez cały czas możliwość swobodnego wyboru dostawcy oprogramowania biznesowego i business intelligence.

Klienci

Bazy klientów SAP i Business Objects w zdecydowanej większości nie pokrywają się. Sytuacja taka stwarza nie tylko wyjątkowe możliwości sprzedażowe dla obu dostawców, lecz także stanowi okazję dla klientów do implementacji oprogramowania drugiego dostawcy, uzyskując w ten sposób pełną integrację systemów transakcyjnych i analitycznych oraz niezakłócony przepływ danych.

Spodziewane jest, że w wyniku akwizycji, możliwe będzie wprowadzenie oprogramowania SAP do tych organizacji, które korzystają z rozwiązań Business Objects i vice versa. Należy jednak zauważyć, iż każdy z klientów obu firm zachowa pełną możliwość wyboru drugiego dostawcy oprogramowania, niezależnie od tego, z jakich systemów już korzysta.

Wsparcie dla obecnych klientów pozostaje niezmienne a jego warunki opisuje każdorazowy kontrakt z klientem, który po przejęciu zachowuje pełną ważność.

Produkty

Produkty SAP i Business Objects pokrywają się w bardzo niewielkim stopniu. Tam, gdzie rozwiązania obu dostawców są identyczne, wybrane zostały preferowane rozwiązania, które w perspektywie długoterminowej będą rozwijane. Klientom zaoferowane zostaną narzędzia migracyjne, które umożliwią im proste i bezkosztowe przejście na nowe rozwiązania w dogodnym dla nich terminie.

Dla tych produktów SAP i Business Objects, które uzupełniają się, stworzona została mapa rozwoju, w sposób jasny i czytelny określająca ich przyszłość na kolejne 3 lata (na tyle właśnie przewidziany jest cały proces integracji oferty). Zgodnie z jej założeniami, dostawcy wybiorą najlepsze funkcjonalności z dostępnych sobie produktów obu dostawców i połączą je w nowe, wspólne produkty.

Inne produkty, w tym te, które stanowią rozwiązania flagowe, jak np. pakiet SAP Business Suite, rozwijane będą zgodnie z dotychczasowymi mapami rozwoju.

Organizacja i współpraca w Polsce

Przejęcie Business Objects przez SAP nie spowoduje żadnych znaczących zmian organizacyjnych. Obie firmy wciąż pracować będą osobno, w niezmienionym składzie osobowym. Ścisła współpraca dotyczyć będzie działów sprzedaży, przedsprzedaży i produktu SAP i Business Objects. Departamenty te zostały już odpowiednio zreorganizowane tak, by funkcjonowały na takich samych zasadach, jak np. podział na zespoły odpowiedzialne za rynek małych i średnich firm oraz za duże przedsiębiorstwa.

Kanał Partnerski

SAP i Business Objects korzystają obecnie z rozdzielnego kanału partnerskiego, który pozostanie takim do momentu utworzenia wspólnego programu partnerskiego. Zrzeszał on będzie wszystkich partnerów obu firm. Prace nad zasadami tego programu są już rozpoczęte.