Wyniki finansowe SAP za czwarty kwartał i cały rok 2007 – znaczny wzrost przychodów ze sprzedaży oprogramowania i usług związanych z oprogramowaniem

Firma SAP zakończyła kolejny udany rok, uzyskując dwucyfrowy wskaźnik wzrostu przychodów – według stałych kursów walut – we wszystkich regionach.

WalldorfFirma SAP AG przedstawiła wstępne wyniki finansowe za czwarty kwartał oraz za cały rok finansowy zakończony 31 grudnia 2007 r.

Szczegółowe wyniki (plik PDF)

Szczegółowy arkusz kalkulacyjny (plik XLS)

Audycje internetowe i prezentacje

Przychody

 • Przychody ze sprzedaży oprogramowania i usług związanych z oprogramowaniem za 2007 r. wyniosły 7,43 mld EUR (2006: 6,60 mld EUR), co stanowi wzrost o 13% (17% według stałych kursów walut) w porównaniu z 2006 r.
 • Przychody ze sprzedaży oprogramowania za 2007 r. wyniosły 3,41 mld EUR (2006: 3,00 mld EUR), co stanowi wzrost o 13% (18% według stałych kursów walut) w porównaniu z 2006 r.
 • Łączne przychody za 2007 r. wyniosły 10,25 mld EUR (2006: 9,39 mld EUR), co stanowi wzrost o 9% (13% według stałych kursów walut) w porównaniu z 2006 r.

Zysk

 • Zysk operacyjny za 2007 r. wyniósł 2,74 mld EUR (2006: 2,58 mld EUR), co stanowi wzrost o 6% w porównaniu z 2006 r.
 • Marża operacyjna za 2007 r. wyniosła 26,7% (dla porównania w 2006 r. wskaźnik ten osiągnął wartość 27,4%). Wpływ na wysokość marży operacyjnej za 2007 r. miały inwestycje na kwotę około 125 mln EUR związane z wprowadzeniem na rynek nowego rozwiązania SAP® Business ByDesign™, skierowanego – zgodnie ze strategią przedstawioną przez spółkę na początku 2007 r. – do nowych odbiorców w sektorze średnich przedsiębiorstw.
 • Zysk z działalności kontynuowanej za 2007 r. wyniósł 1,94 mld EUR (2006: 1,88 mld EUR), co stanowi wzrost o 3% w porównaniu z 2006 r.
 • Zysk na akcję z działalności kontynuowanej w 2007 r. wyniósł 1,60 EUR (2006: 1,53 EUR), co oznacza wzrost o 5% w porównaniu z 2006 r. Na dochód i zysk na akcję z działalności kontynuowanej za 2006 r. wpłynęły dodatnio jednorazowe, nadzwyczajne ulgi podatkowe w kwocie około 85 mln EUR, które spowodowały obniżenie stawki podatkowej za 2006 r. o 3,2 punktu procentowego. Efektywna stawka podatku z tytułu działalności kontynuowanej za 2007 r. wyniosła 32,2% (2006: 29,9%).

Udział w rynku dostawców podstawowych aplikacji dla przedsiębiorstw

Firma SAP zanotowała kwartalny wzrost udziału w rynku już po raz ósmy z rzędu. Na podstawie przychodów ze sprzedaży oprogramowania i usług związanych z oprogramowaniem za okres czterech kolejnych kwartałów 2007 r. (zakończonych 31 grudnia 2007 r.) obliczono, że udział firmy SAP w ogólnoświatowym rynku dostawców podstawowych aplikacji dla przedsiębiorstw (którego wartość szacuje się zgodnie z definicją określoną przez firmę w oparciu o badania analityków na 36,7 mld USD) wyniósł 28,4%. Dla porównania, wynik za cztery kwartały zakończone 30 września 2007 r. to 26,9%, a wynik za cztery kwartały zakończone 31 grudnia 2006 r. – 24,4%. Oznacza to wzrost o 4 punkty procentowe w porównaniu z rokiem ubiegłym.

“Rok 2007 był dla firmy SAP kolejnym udanym rokiem, ponieważ przyniósł znaczny wzrost sprzedaży oprogramowania i usług związanych z oprogramowaniem” – powiedział Henning Kagermann, dyrektor generalny SAP. “Znakomite wyniki odzwierciedlają skuteczność działania przedsiębiorstwa w tradycyjnych obszarach działalności, które będą nadal stanowiły podstawę wzrostu w roku 2008 i w kolejnych latach. Przewidujemy, że innowacyjne rozwiązania, takie jak produkt SAP Business ByDesign, pozwolą nam wykorzystać ogromne szanse wynikające z możliwości dotarcia do nowych odbiorców w sektorze średnich przedsiębiorstw, a tym samym przyczynią się w przyszłości do dalszego zwiększania dochodów. Ponadto zakończone niedawno przejęcie firmy Business Objects zapewniło nam niekwestionowaną pozycję lidera w kategorii produktów do optymalizacji działania przedsiębiorstw. Dzięki temu będziemy mogli rozszerzać działalność na dynamicznie rozwijającym się rynku użytkowników korporacyjnych, co jest dodatkowym czynnikiem pozwalającym uzyskiwać coraz lepsze wyniki”.

Najważniejsze informacje – czwarty kwartał 2007 r.

 • Przychody ze sprzedaży oprogramowania i usług związanych z oprogramowaniem za czwarty kwartał 2007 r. wyniosły 2,47 mld EUR (2006: 2,19 mld EUR), co stanowi wzrost o 13% (17% według stałych kursów walut) w porównaniu z analogicznym okresem 2006 r.
 • Przychody ze sprzedaży oprogramowania za czwarty kwartał 2007 r. wyniosły 1,42 mld EUR (2006: 1,24 mld EUR), co stanowi wzrost o 14% (18% według stałych kursów walut) w porównaniu z czwartym kwartałem 2006 r.
 • Łączne przychody za czwarty kwartał 2007 r. wyniosły 3,24 mld EUR (2006: 2,95 mld EUR), co stanowi wzrost o 10% (14% według stałych kursów walut) w porównaniu z analogicznym okresem 2006 r.
 • Zysk operacyjny za czwarty kwartał 2007 r. wyniósł 1,11 mld EUR (2006: 1,09 mld EUR), co stanowi wzrost o 2% w porównaniu z czwartym kwartałem 2006 r.
 • Marża operacyjna za czwarty kwartał 2007 r. wyniosła 34,3% (dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku wskaźnik ten osiągnął wartość 36,9%). Wpływ na wysokość marży operacyjnej za czwarty kwartał 2007 r. miały inwestycje na kwotę około 40 mln EUR związane z wprowadzeniem na rynek nowego rozwiązania SAP Business ByDesign, skierowanego – zgodnie ze strategią przedstawioną przez spółkę na początku 2007 r. – do nowych odbiorców w sektorze średnich przedsiębiorstw.
 • Zysk z działalności kontynuowanej za czwarty kwartał 2007 r. wyniósł 758 mln EUR (2006: 808 mln EUR), co stanowi spadek o 6% w porównaniu z analogicznym okresem 2006 r.
 • Zysk na akcję z działalności kontynuowanej za czwarty kwartał 2007 r. wyniósł 0,63 EUR (2006: 0,66 EUR).

Przepływy środków pieniężnych

Przepływy środków pieniężnych z działalności kontynuowanej za 2007 r. wyniosły 1,99 mld EUR (2006: 1,86 mld EUR). Wolne przepływy pieniężne wyniosły w 2007 r. 1,58 mld EUR (2006: 1,49 mld EUR), co stanowi 15% łącznych przychodów (2006: 16%). W dniu 31 grudnia 2007 r. spółka posiadała 2,8 mld EUR w środkach pieniężnych i innych aktywach pieniężnych, w tym w środkach o ograniczonej możliwości dysponowania i inwestycjach krótkoterminowych (31 grudnia 2006 r.: 3,3 mld EUR).

Wykup akcji własnych

W czwartym kwartale 2007 r. spółka wykupiła 6,9 mln akcji po średniej cenie 36,25 EUR (za łączną sumę 249 mln EUR). Na dzień 31 grudnia 2007 r. spółka posiadała łącznie 48,1 mln akcji własnych (około 3,9% łącznej liczby akcji pozostających w obrocie), których średnia cena wyniosła 36,07 EUR. Przez cały 2007 r. spółka zainwestowała 1 mld EUR, wykupując około 27,3 mln akcji (około 2,19% łącznej liczby akcji pozostających w obrocie) po średniej cenie 36,85 EUR. W 2008 r. spółka planuje zainwestować w wykup akcji około 500 mln EUR.

PROGNOZY GOSPODARCZE

Spółka przedstawiła następujące prognozy na cały rok 2008.

 • Spółka przewiduje, że przygody ze sprzedaży oprogramowania i usług związanych z oprogramowaniem za cały 2008 r. obliczane z pominięciem zasad GAAP – z wyłączeniem jednorazowego odpisu z tytułu odroczonych przychodów związanych z pomocą techniczną wynikającego z przejęcia spółki Business Objects w wysokości około 180 mln EUR – wzrosną o 24-27% według stałych kursów walut (2007: 7,428 mld EUR). Udział działalności gospodarczej spółki SAP – z pominięciem wkładu Business Objects – we wskaźniku wzrostu ma wynieść około 12-14 punktów procentowych.
 • Spółka przewiduje, że marża operacyjna za cały 2008 r. według stałych kursów walut obliczana z pominięciem zasad GAAP – z wyłączeniem jednorazowego odpisu z tytułu odroczonych przychodów związanych z pomocą techniczną wynikającego z przejęcia spółki Business Objects i kosztów przejęcia – będzie mieściła się w zakresie 27,5-28% (marża operacyjna obliczana z pominięciem zasad GAAP za 2007 r.: 27,3%). Prognoza dotycząca marży operacyjnej obliczanej z pominięciem zasad GAAP za 2008 r. obejmuje przyspieszone inwestycje w wysokości 175-225 mln EUR (2007: 125 mln EUR) związane z wprowadzeniem na rynek nowego rozwiązania SAP Business ByDesign, skierowanego do nowych odbiorców w sektorze średnich przedsiębiorstw.
 • Spółka przewiduje, że w 2008 r. efektywna stawka podatku wyniesie 31,0-31,5% (w odniesieniu do przychodów z działalności kontynuowanej zgodnie z amerykańskimi zasadami GAAP).

Najważniejsze wydarzenia – czwarty kwartał 2007 r.

 • W czwartym kwartale 2007 r. firma SAP poinformowała o zawarciu istotnych umów w kilku kluczowych regionach, tj. w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (Biomerieux SA, Intersport France, MGI METRO Group Information Technology GmbH, Münchener Hypothekenbank eG, Nationwide Building Society, Saudi Arabian Airlines i Telekomunikacja Polska S.A.), w obu Amerykach (Foundation Coal, GCC Cemento, S.A. de C.V., GT Solar, Magnesita S.A., Sara Lee Corporation, Tyco Electronics i U.S. Navy) oraz na Dalekim Wschodzie i w Japonii (China Tobacco Guangdong Industrial, HCL Technologies Ltd, MediaCorp Pte Ltd., Ministerstwo Finansów Nowej Zelandii, Sharp Corporation, Sysmex Corporation, United India Insurance Company Ltd i Woolworths Limited).
 • W czwartym kwartale 2007 r. zostały podpisane trzy globalne umowy korporacyjne (ang. Global Enterprise Agreement – GEA) – między innymi z firmami Lockheed Martin i Nestlé, z którymi SAP współpracuje na najwyższym szczeblu strategicznym. Firma Lockheed Martin – dla której SAP jest partnerem strategicznym w dziedzinie oprogramowania już od 1997 r. – wdrożyła znaczną część systemu SAP® ERP, a obecnie realizuje kilka projektów mających na celu dalsze rozszerzanie zakresu wykorzystania oprogramowania SAP i optymalizację jego działania w całej strukturze organizacyjnej. Również umowa podpisana przez SAP i Nestlé – największego na świecie producenta żywności i napojów – ma na celu rozszerzenie dotychczasowej, udanej współpracy. Umowa ta – zastępująca wcześniejszą umowę subskrypcyjną między obu przedsiębiorstwami – umożliwi firmie Nestlé korzystanie z aktualnych i przyszłych rozwiązań SAP do realizacji strategii biznesowej, a także pozwoli na dalsze korzystanie z platformy technicznej SAP® NetWeaver do wykonywania podstawowych zadań gospodarczych.
 • W dniu 4 grudnia 2007 r. firma SAP przedstawiła kolejną wersję rozwojową aplikacji SAP® Customer Relationship Management (SAP CRM), która stanowi istotny element pakietu SAP® Business Suite. Aplikacja ta – stworzona z myślą o stale rosnącym sektorze użytkowników korporacyjnych – powstała we współpracy z największymi klientami i partnerami firmy, dzięki czemu umożliwia proste i sprawne rozwiązywanie rzeczywistych problemów biznesowych.
 • W dniu 14 listopada 2007 r. firma SAP poinformowała o nawiązaniu strategicznej współpracy partnerskiej ze spółką Computer Sciences Corporation (CSC). Porozumienie to jest elementem długoterminowego programu, którego celem jest tworzenie elastycznych systemów umożliwiających bankom elastyczną integrację, migrację i aktualizację funkcjonalności aplikacji w oparciu o ujednoliconą platformę. Ponadto współpraca obejmie tworzenie rozwiązań pozwalających bankom optymalizować ceny produktów w sposób zapewniający większą konkurencyjność.
 • W dniu 17 października 2007 r. firma SAP poinformowała o zamiarze przejęcia spółki YASU Technologies – prywatnego dostawcy systemów zarządzania regułami biznesowymi. Integracja rozwiązań stworzonych przez YASU Technologies z platformą techniczną SAP NetWeaver® umożliwi zbudowanie infrastruktury do obsługi reguł biznesowych, która pozwoli przedsiębiorstwom skutecznie realizować plany strategiczne i ściślej przestrzegać przepisów, a jednocześnie zaoszczędzić czas, zasoby i środki finansowe.
 • W dniu 7 października 2007 r. firmy SAP i Business Objects S.A. poinformowały o zawarciu porozumienia, zgodnie z którym SAP dokona przyjaznego przejęcia Business Objects.