Zmiany w Programie Partnerskim SAP

Nowe możliwości, także poza PartnerEdge

WarszawaFirma SAP Polska przedstawiła nowe możliwości współpracy dla tych firm Partnerskich, które nie mają podpisanej umowy partnerskiej w ramach programu partnerskiego SAP PartnerEdge. Inicjatywa ta ma na celu rozszerzenie grona potencjalnych partnerów SAP, uelastycznienie współpracy, a także zachęcenie do niej tych firm, które, z racji swojego modelu biznesowego, nie były gotowe do ścisłej współpracy z SAP.

Pierwszą z nich jest program Extended Business Program, skierowany do firm informatycznych. Dzięki niemu, mogą one dostarczać swoje usługi związane z wdrożeniem lub utrzymaniem systemów SAP, współpracując z jednym ze Złotych partnerów SAP. Relacja ta sprawia, że EBM (Extended Business Member) nie musi dysponować zasobami niezbędnymi do kompleksowej obsługi klienta. W tych obszarach działalności, w których nie mają wystarczających zasobów i/lub wiedzy, mogą skorzystać z pomocy swojego opiekuna, jednocześnie koncentrując się na działaniu w ramach własnej specjalizacji.

Posiadając status partnera EBM, firmy mogą z jednej strony oferować usługi bardzo poszukiwane obecnie na rynku, a z drugiej, zyskują bardzo elastyczną formę współpracy z SAP, która stanowi wyjście naprzeciw ich oczekiwaniom.

Partnerów EBM nie obowiązują kryteria, jakie spełniac muszą partnerzy SAP PartnerEdge – limity sprzedaży i organizacja business planu są uproszczone. Dzięki temu, firmy te mogą bardziej elastyczne organizować swoją pracę, wkraczając także na nowe rynki. Dodatkowo, Extended Business Member uzyskuje dostęp do portali dedykowanych partnerom, otrzymuje wsparcie i logo partnera SAP oraz dostep do systemu demo.

Inną formą współpracy z SAP jest program Referral. Skierowany jest on do szerokiej grupy firm Resellerskich sprzedających rozwiązania informatyczne, a niekoniecznie posiadających doświadczenia i wiedzę z zakresu rozwiązań ERP. W ramach programu Referral SAP będzie nagradzał Resellerów, którzy dysponują wiedzą o toczącym się procesie wyboru oprogramowania w innej firmie i przekażą ją SAP. Po pozytywnej weryfikacji informacji, partnerowi przekazywany jest voucher o określonej wartości. Jeżeli zgłoszona firma zakupi system SAP, partner otrzymuje także prowizję w wysokości kilku procent wartości sprzedanych licencji.

Oba programy dotyczą zarówno rozwiązania SAP Business One, dedykowanego mniejszym firmom, jak i systemu SAP Business All-in-One, adresowanego do większych klientów.

Wprowadzenie nowych form współpracy nie pociąga za sobą żadnych zmian w zasadach Programu Partnerskiego SAP PartnerEdge. Jest on przeznaczony dla firm, które sprzedają, wdrażają i promują rozwiązania SAP. SAP PartnerEdge nagradza uczestników programu punktami ValuePoints nie tylko za zawieranie transakcji handlowych z nowymi i istniejącymi klientami, ale także w uznaniu dla działalności budującej potencjał rynku, takiej jak dbałość o satysfakcję klienta, edukacja rynku oraz rozwój rozwiązań i własnych kompetencji. Liczba zgromadzonych punktów decyduje o statusie partera – podstawowym, Srebrnym lub Złotym.

„Małe i średnie przedsiębiorstwa to od kilku lat rynek strategiczny dla SAP. Konsekwentnie inwestujemy w jego rozwój, poszerzając wachlarz produktów i funkcjonalności oferowanych tej grupie klientów. Nasze nowe propozycje dla partnerów oznaczają nowe możliwości, bardziej elastyczne warunki współpracy, a w konsekwencji – większe możliwości zysku. Nasza propozycja EBM jak i Referral spotkała się już z ciepłym przyjęciem ze strony firm Reselerskich w innych krajach Europy centralnej” powiedział Jacek Chmielecki, CE Channel Director w SAP na rynki Europy Centralnej.