SAP prezentuje rozwiązanie do zarządzania energią

Teraz, klienci mogą precyzyjnie monitorować zużycie energii w całym procesie produkcyjnym, odnajdować miejsca, w których energia jest marnotrawiona i dokonywać niezbędnych optymalizacji

Walldorf, NiemcyFirma SAP AG poinformowała o udostępnieniu nowego rozwiązania, które ułatwi firmom pomiar i zmniejszanie zużycia energii oraz tworzenie raportów dotyczących takiego zużycia. Rosnące koszty energii oraz potrzeba ochrony środowiska zmuszają przedsiębiorstwa do poszukiwania narzędzi, które usprawnią gromadzenie danych dotyczących zużycia energii, a tym samym pozwolą na uproszczenie procesu raportowania, ściślejsze przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz obniżenie poziomu zużycia. Odpowiedzią na te oczekiwania jest rozwiązanie do zarządzania energią stanowiące element aplikacji SAP® Environmental Compliance, które zostało stworzone wspólnym wysiłkiem przez członków grupy ds. branży chemicznej działającej w ramach programu Industry Value Network.

Zdając sobie sprawę z zapotrzebowania na narzędzia usprawniające zarządzanie emisjami i umożliwiające ściślejsze przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska, grupa ds. branży chemicznej działająca w ramach programu Industry Value Network przystąpiła do prac nad rozwiązaniem spełniającym wymagania producentów reprezentujących różne gałęzie gospodarki — nie tylko przemysł chemiczny. Połączenie aplikacji SAP® Manufacturing Integration and Intelligence (SAP MII) z rozwiązaniem OSIsoft PI i aplikacją SAP Environmental Compliance (opracowaną we współpracy z firmą TechniData) zaowocowało stworzeniem rozwiązania do zarządzania energią. Umożliwia ono przedsiębiorstwom gromadzenie informacji o zużyciu energii we wszystkich postaciach i w obrębie całej struktury organizacyjnej, a także rozpoznawanie obszarów, w których zużycie to można zmniejszyć. Możliwe jest także monitorowanie realizacji przedsięwzięć zwiększających efektywność energetyczną i udostępnianie ich rezultatów w całej firmie.

“Rosnące koszty energii wymuszają potraktowanie opłat za elektryczność, gaz i inne media jako składnik kosztów wytworzenia produktów” — powiedział dr Patrick Kennedy, założyciel i dyrektor generalny firmy OSIsoft. “Nasi klienci zaczęli konsolidować dane uzyskiwane w czasie rzeczywistym i dane dotyczące zdarzeń pochodzące z naszego produktu PI z danymi udostępnianymi przez oprogramowanie firmy SAP. Dzięki temu mogą ocenić faktyczną sytuację i określić sposoby na zmniejszenie zużycia energii. W wielu przypadkach powyższe działania przyniosły znaczne i trwałe obniżenie kosztów eksploatacji. W obecnych warunkach gospodarczych klienci wiedzą, że szybką poprawę wyników finansowych mogą przynieść wyłącznie oszczędnościom uzyskiwanym dzięki informacjom. Cieszymy się, że wspólnie z firmami SAP i TechniData możemy zaoferować klientom rozwiązanie do zarządzania energią, które obejmuje swoim działaniem całe przedsiębiorstwo, a ponadto pozwala na znaczne obniżenie kosztów wytwarzania produktów i zmniejszenie emisji CO2”.

“Dzięki wykorzystaniu mechanizmów zarządzania energią i emisjami, aplikacja SAP Environmental Compliance umożliwia monitorowanie i ograniczanie zużycia energii oraz rozpoznawanie dalszych możliwości w zakresie wdrażania energooszczędnych rozwiązań, a tym samym pozwala na obniżenie kosztów operacyjnych i przynosi dodatkowe korzyści dla środowiska” – powiedział Jürgen Schwab, prezes i dyrektor generalny firmy TechniData AG.

Coraz większego znaczenia nabierają także rozwiązania, które pozwalają wykorzystać dotychczasowe zaplecze techniczne do optymalizacji zużycia energii i ściślejszego przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska. Dwutlenek węgla (CO2) stanowi znaczny odsetek wszystkich gazów cieplarnianych, a największa jego część powstaje w wyniku zużycia energii. W związku z tym ograniczenie zużycia pozwala zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych, co ma pozytywny wpływ na środowisko. Ściślejsze monitorowanie zużycia energii umożliwia podejmowanie decyzji, które w przyszłości przełożą się na zmniejszenie emisji oraz obniżenie kosztów. Dlatego na całym świecie powstają coraz liczniejsze przepisy określające wymagania w zakresie redukcji emisji. Na przykład w Kalifornii do 2010 r. emisja musi spaść do poziomu z 1990 r., a w Nowym Jorku redukcja musi wynieść 30 procent do 2030 r. Z kolei w Unii Europejskiej wspólne założenia przewidują, że w 2010 r. emisja spadnie do poziomu niższego o 6 procent od stanu z 1990 r.

W ramach nowego rozwiązania korporacyjnego do zarządzania energią wykorzystano architekturę zorientowaną na usługi oraz platformę techniczną SAP NetWeaver®, co umożliwia integrację produktu OSIsoft Real-time Performance Management z aplikacją SAP Environmental Compliance. Rozwiązanie jest dostępne na całym świecie jako rozszerzenie funkcjonalności aplikacji SAP Environmental Compliance.

“Jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu, że dzięki innowacyjnemu wykorzystaniu programu Industry Value Network udało nam się zaspokoić potrzeby klientów w zakresie zarządzania energią i ochrony środowiska” – powiedział Franz Hero, wiceprezes oddziału firmy SAP AG ds. branży chemicznej. “Firmy SAP, TechniData i OSIsoft oferują wspólne rozwiązanie, które pozwala obniżać koszty operacyjne, a jednocześnie ma pozytywny wpływ na środowisko. Aplikacja SAP Environmental Compliance wraz z rozszerzonymi funkcjami zarządzania energią przynosi klientom wymierne korzyści i pozwala im prowadzić działalność w bardziej ekologiczny sposób”.