SAP w Agorze

Po zakończeniu wdrożenia SAP HCM, czołowy koncern medialny zdecydował się na zakup rozwiązania SAP ERP do integracji i zarządzania całością procesów back-office

WarszawaFirma SAP Polska poinformowała dziś, że do grona jej klientów dołączyła Grupa Agora, jeden z najbardziej znaczących koncernów mediowych w Polsce i Europie Środkowej. Grupa medialna zdecydowała się na zakup oprogramowania SAP ERP, które swoim zakresem obejmie obszar finansów, gospodarkę materiałową, zarządzanie środkami trwałymi i pieniężnymi oraz zarządzanie inwestycjami.

Z punktu widzenia Klienta kluczowym celem projektu jest zaimplementowanie jednolitego i nowoczesnego systemu klasy ERP z możliwością zapewnienia elastycznego rozwoju system wraz z rozwojem przedsiębiorstwa.

Zastosowana w rozwiązaniu szyna integracyjna posłuży do połączenia systemu SAP z systemami zewnętrznymi, zapewniając płynny przepływ informacji oraz konsolidację danych pochodzących z różnych źródeł. Dostęp do nowego systemu dla wszystkich pracowników zapewni Portal Korporacyjny SAP.

Kontrakt ten jest kontynuacją współpracy między SAP a Grupą Agora, rozpoczętej w roku 2007 zakupem przez Grupę rozwiązania SAP Human Capital Management. System SAP HCM w Agora S.A. zostało wdrożone w ciągu 6 miesięcy, zastępując poprzednio funkcjonujące rozwiązanie. Głównym celem projektu była implementacja jednolitego i spójnego systemu obsługi użytkownika w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim do obsługi wszystkich osób zatrudnionych przez Grupę. Nowy system został zintegrowany z istniejącym już w Agorze środowiskiem informatycznym i zapewnia możliwość łatwego upgrade technicznego systemu SAP ERP do nowej wersji.