Kryzys zwiększył zaangażowanie w rozwiązania z zakresu zarządzania ryzykiem

Warszawa80% uczestników spotkania zorganizowanego przez Deloitte i SAP stwierdziło, że obecna sytuacja kryzysowa zwiększyła lub zdecydowanie zwiększyła zaangażowanie ich firmy w rozwiązania z zakresu zarządzania ryzykiem i ładu korporacyjnego.

2 kwietnia, w czasie warsztatów zorganizowanych przez Deloitte i SAP, o zagadnieniach związanych z zarządzaniem ryzykiem, zgodnością z przepisami i ładem korporacyjnym dyskutowało blisko pięćdziesięciu przedstawicieli departamentów kontroli i audytu wewnętrznego, biur controllingu, dyrektorów i kontrolerów finansowych z największych polskich firm.

W pierwszej części spotkania poruszone zostały kwestie międzynarodowych standardów audytorskich (ISA) w odniesieniu do systemów informatycznych, a także odpowiedzialności audytora w zakresie uwzględnienia problematyki nadużyć w ramach audytu finansowego. To niezwykle ważne w dzisiejszych czasach, kiedy większość organizacji wykorzystuje systemy informatyczne bezpośrednio lub pośrednio do prowadzenia swojej działalności. „Kierownictwo każdej organizacji powinno w odpowiedni sposób kontrolować systemy oraz dane w nich przetwarzane a audytor może polegać na działaniach kontrolnych wykonywanych przez kierownictwo. Jeżeli audytor oceni, że procesy informatyczne są zgodne z dobrą praktyką, traktuje dane pochodzące z systemów informatycznych jako bardziej wiarygodne” – mówi Jakub Bojanowski, Partner w dziale Zarządzania Ryzykiem Deloitte

W drugiej części spotkania, poświęconej wpływom różnego typu regulacji na system zarządzania przedsiębiorstwem, omówione zostały kwestie wpływu obowiązujących przepisów i wymogów na proces wdrożenia i utrzymania systemu klasy ERP. Szczególnie dokładnie omówiono wymagania dotyczące dokumentowania działań kontrolnych, oraz zarządzania zmianami w systemach klasy ERP.

Piotr Górecki, Dyrektor w dziale Enterprise Applications Deloitte powiedział: „Każda organizacja podlega wielu różnym regulacjom – np. giełdowym, branżowym czy unijnym. Rozwiązaniem, które pozwoli na najbardziej efektywne osiągnięcie zgodności jest zastosowanie podejścia zintegrowanego, w którym na zagadnienie zgodności z regulacjami patrzymy jak na jedną całość, łącząc wymagania i kontrole z różnych obszarów. Takie podejście zmniejsza złożoność procesów i eliminuje duplikujące się działania kontrolne”.

Omówione również zostały również sposoby zwiększenia skuteczności procesów kontrolnych w przedsiębiorstwie za pomocą rozwiązań systemowych.

Efektywne kontrole wymagają odpowiednich narzędzi. W praktyce często spotykamy się z sytuacją, w której działania kontrolne nie są zintegrowane z podstawowymi procesami biznesowymi i procesami podejmowania decyzji. Między każdym systemem IT a regulacjami prawnymi operuje człowiek. Niestety, jest on często najsłabszym ogniwem, co powoduje zwiększenie ryzyka i kosztów prowadzenia niezbędnych kontroli.– mówi Piotr Górecki, Dyrektor w dziale Enterprise Applications Deloitte.

W trzeciej części spotkania uczestnicy mieli okazję zapoznać się z przykładem integracji rozwiązań SAP Governance Risk and Compliance (Ład Korporacyjny, Ryzyko i Zgodność). Przykładowy proces rozpoczyna się od zgłoszenia ryzyka i jego analizy. Uruchomienie adekwatnych procesów kontrolnych oraz wykrycie wyjątków skutkuje odpowiednią zmianą procedur obowiązujących w firmie. Proces kończy się zmniejszeniem zagrożenia niesionego przez zgłoszone ryzyko. Skutkiem zastosowania rozwiązań SAP GRC jest pełna dokumentacja przebiegu procesu w systemie gwarantująca jego całkowitą przejrzystość. Firma może w sposób ciągły monitorować swój aktualny profil ryzyka, używając go jako klucza do alokacji zasobów.
„Obecnie większość procesów przebiegających w przedsiębiorstwach jest wspomagana przez odpowiednie systemy IT. Również procesy zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej oraz zarządzania uprawnieniami użytkowników w systemach ERP, wsparte poprzez wyspecjalizowane aplikacje, mogą być bardziej efektywne i tańsze dla firmy. Efektem wdrożenia aplikacji SAP GRC jest minimalizacja czasu i kosztów audytu przy równoczesnej automatyzacji i optymalizacji procedur kontrolnych oraz jakościowej poprawie wyników. Fakt, że firma w pełni kontroluje sposób prowadzenia biznesu jest bardzo ważny dla właścicieli, inwestorów oraz szeroko pojętego otoczenia” – mówi Paweł Pomarański, odpowiedzialny za produkty GRC w firmie SAP.

Informacja Prasowa
Kontakt: Ewa Suszek
Firma: Deloitte
Stanowisko: PR/ Marketing Manager
Tel: +48660459029

Kontakt: Ewa Kwiecień
Firma: SAP
Stanowisko: PR Manager
Tel: +48604416989

O Deloitte Polska
W Polsce usługi na rzecz klientów świadczą: Deloitte Advisory Sp. z o.o., Deloitte Audyt Sp. z o.o., Deloitte Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. oraz Deloitte Business Consulting S.A., Deloitte Legal Pasternak i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp. k. (wspólnie określane mianem „Deloitte Polska”), będące jednostkami stowarzyszonymi Deloitte Central Europe Holdings Limited. Deloitte Polska jest jedną z wiodących firm doradczych w kraju, świadczącą usługi profesjonalne w pięciu głównych obszarach: audytu, doradztwa podatkowego, konsultingu, zarządzania ryzykiem i doradztwa finansowego za pośrednictwem ponad 1000 profesjonalistów z Polski i zagranicy.

Deloitte jest strategicznym partnerem SAP z najwyższym statusem partnerstwa: Global Partner – Services. Zespół ekspertów SAP to ponad 6500 konsultantów, realizujących projekty dla ponad 1600 klientów na całym świecie. Deloitte współpracuje z SAP nie tylko w ramach realizowanych projektów wdrożeniowych, ale również w zakresie rozwoju nowych produktów i rozwiązań SAP. Jesteśmy globalnym partnerem SAP w zakresie produktów SAP Governance Risk and Compliance (GRC), stanowiących odpowiedź na potrzeby zwiększonej kontroli biznesu i zgodności z regulacjami (m.in. amerykańskiej ustawy Sarbanes-Oxley).

Zespół konsultantów Deloitte SAP działa w Polsce od 1997 roku. Zrealizował ponad 70 projektów obejmujących implementację i rozbudowę systemów SAP w kraju oraz ponad 100 projektów dla klientów zagranicznych. Doświadczenie oraz wiedza biznesowa ekspertów Deloitte gwarantuje realizację wdrożenia na najwyższym poziomie. Naszym atutem jest możliwość wykorzystania potencjału globalnej organizacji przy równoczesnym zaangażowaniu zespołu polskich specjalistów, którzy znają doskonale specyfikę lokalnego otoczenia biznesowego.

Wyróżnia nas kompleksowe podejście do realizacji projektu, obejmujące poza samą implementacją w systemie procesów biznesowych przedsiębiorstwa, także kwestie podatkowe, aspekty związane z zarządzaniem zmianą, zarządzaniem wiedzą i aktywnym zarządzaniem ryzkami projektowymi. Takie podejście, w połączeniu ze sprawdzonymi narzędziami Deloitte wspierającymi proces wdrożenia systemu w różnych jego aspektach, gwarantuje dostarczenie rozwiązania biznesowego najwyższej klasy.