Wyniki finansowe SAP za drugi kwartał i pierwszą połowę roku 2009

WalldorfFirma SAP AG ogłosiła dziś wstępne wyniki finansowe za drugi kwartał i pierwsze półrocze roku finansowego 2009, które zakończyły się 30 czerwca 2009.

Drugi kwartał 2009
SAP – Drugi kwartał 20091)
  U.S. GAAP Non-GAAP2)
Miliony €, chyba, że zaznaczono inaczej Q2/2009 Q2/2008 zmiana w % Q2/2009 Q2/2008 Zmiana w % Zmiana w % przy stałych kursach walut3)
Sprzedaż licencji na oprogramowanie 543 898 -40 543 898 -40 -40
Oprogramowanie I usługi związane z oprogramowaniem 1,953 2,061 -5 1,953 2,113 -8 -10
Całkowite przychody 2,576 2,858 -10 2,576 2,910 -11 -14
–z czego koszty restrukturyzacji 5 5
Zysk operacyjny 647 593 9 714 711 0 -2
Marża operacyjna (%) 25.1 20.7 4.4pp 27.7 24.4 3.3pp 3.5pp
Zysk z działalności kontynuowanej 431 411 5 482 497 -3
Zysk netto 423 408 4 473 494 -4
EPS z działalności kontynuowanej (€) 0.36 0.34 6 0.41 0.42 -2

„W drugim kwartale roku 2009 zanotowaliśmy po raz kolejny wyraźny wzrost marży operacyjnej, co jest dowodem skuteczności naszego modelu biznesowego, a także zdecydowanej kontroli kosztów” powiedział Werner Brandt, CFO w SAP. „Przez resztę roku planujemy utrzymać ścisłą kontrolę kosztów we wszystkich obszarach firmy.”

“Mimo, że sytuacja rynkowa nadal jest trudna, możemy już z nieco większym spokojem patrzeć w przyszłość” powiedział Leo Apotheker, CEO SAP. „Nasz model biznesowy pozwala nam zachować zdolność do innowacji nawet w takim otoczeniu rynkowym, co w moim przekonaniu jest kluczem do przyszłych wzrostów. Nasze nowe produkty, których głównym celem jest poprawa wydajności i przejrzystości działania przedsiębiorstw, są niezbędne zwłaszcza w takich czasach jak obecnie”

Pierwsza połowa roku 2009
SAP – Pierwsza połowa roku 20091)
  U.S. GAAP Non-GAAP2)
Miliony €, chyba, że zaznaczono inaczej H2/2009 H2/2008 % change H2/2009 H2/2008 % change % change constant currency3)
Sprzedaż licencji na oprogramowanie 962 1,520 -37 962 1,520 -37 -38
Oprogramowanie I usługi związane z oprogramowaniem 3,695 3,797 -3 3,706 3,896 -5 -7
Całkowite przychody 4,974 5,318 -6 4,985 5,417 -8 -10
–z czego koszty restrukturyzacji 165 165
Zysk operacyjny 979 952 3 1,124 1,200 -6 -8
Marża operacyjna (%) 19.7 17.9 1.8pp 22.6 22.2 0.4pp 0.5pp
Zysk z działalności kontynuowanej 640 658 -3 749 842 -11
Zysk netto 627 650 -4 736 834 -12
EPS z działalności kontynuowanej (€) 0.54 0.55 -2 0.63 0.71 -11

Przewidywania na cały rok 2009

Firma SAP przedstawiła zaktualizowane przewidywania co do całego roku 2009. Spodziewane jest, że marża operacyjna za cały rok 2009 (liczona niezależnie od standardów GAAP), wyniesie 25,5% – 27,0 % w stałych kursach walut. Uwzględnia ona jednorazowe koszty związane z restrukturyzacją firmy, które wyniosą około 200 milionów € i obniżą marżę operacyjną liczoną niezależnie od standardów GAAP o około 2 punkty procentowe. Zaktualizowane przewidywania co do marży operacyjnej, liczonej niezależnie od standardów GAAP, oparte są na założeniu, że przychody ze sprzedaży oprogramowania i usług związanych z oprogramowaniem (liczone niezależnie od standardów GAAP) spadną rok do roku o 4% – 6% w stałych kursach walut.