System SAP pomaga zarządzać stolicą

Warszawa
Od stycznia br. zarządzanie największym miastem w Polsce prowadzone jest za pomocą systemu SAP, wdrożonego przez konsorcjum firm Sygnity i BCC. W zakresie HR to jeden z największych projektów SAP w Polsce: ponad 7000 objętych pracowników z 19 jednostek posiadających własne działy kadr.

Wdrożenie SAP w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy objęło kluczowe z punktu widzenia zarządzania miastem obszary – finansowo-kontrolingowy (w tym funkcjonalność rachunkowości budżetowej FI-FM – Funds Management, wchodząca w skład rozwiązania SAP dla zarządzania instytucjami publicznymi), oraz obszar kadrowo-płacowy. W projekt zaangażowanych było ponad 100 osób – pracowników Urzędu Miasta, specjalistów Sygnity odpowiedzialnych za wdrożenie w zakresie finansów, oraz konsultantów BCC, odpowiedzialnych za przedsięwzięcie w zakresie kadr i płac.

Środki, które rocznie „przepływają” przez SAP FI, oraz liczba pracowników obsługiwanych w SAP HR stawiają ten projekt wśród największych przedsięwzięć tego typu w ostatnich latach w sektorze publicznym w Polsce. Warszawa posiada majątek o wartości 88,5 mld zł i roczny budżet w wysokości 8 mld zł przeznaczony na finansowanie różnorakich zadań nałożonych na tę jednostkę administracji samorządowej. Są to m.in. transport i komunikacja, edukacja, ochrona środowiska, utrzymanie nieruchomości komunalnych, a także inwestycje drogowe, budowa, utrzymanie i modernizacja budynków użyteczności publicznej. Nad planowaniem, wykonaniem i rozliczeniem wszystkich zadań czuwa ponad 7000 pracowników etatowych pracujących w Ratuszu i 18 urzędach dzielnicowych, pod kierunkiem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.

„Wdrożenie zintegrowanego systemu SAP stanowi swego rodzaju przełom w zarządzaniu organizmem miejskim stolicy. Dostępność nowych narzędzi informatycznych stwarza warunki do efektywnego gospodarowania majątkiem miasta i powierzonymi środkami, a także – do pełniejszego wykorzystania potencjału pracowników urzędu. Wszystko to pozwala nam lepiej pełnić naszą misję, jaką jest służba społeczności mieszkańców Warszawy – miasta o wyjątkowym znaczeniu dla całego kraju” – powiedziała Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

Informacje dla prasy:

Ewa Kwiecień
SAP Polska Sp. z o.o.
ul. Wołoska 5
02-675 Warszawa
tel. (22) 541 67 34
fax (22) 541 66 07
e-mail: ewa.kwiecien@sap.com

Magdalena Jakimiak
BCC Sp. z o.o.
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las k. Poznania
tel. (61) 827 70 00
fax (61) 827 70 01
e-mail: magdalena.jakimiak@grupabcc.pl