Mrożonki pod nadzorem

Studium wdrożenia SAP ERP w Hortex S.A.

WarszawaFirma Hortex jest jednym z największych i najbardziej znanych przetwórców owoców i warzyw w Polsce. Jej historia sięga lat czterdziestych dwudziestego wieku – od tego czasu pozycja firmy wzmocniła się na tyle, że jej nazwę rozpoznaje obecnie 97% Polaków. Obecnie, Hortex jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie, posiadającą trzy nowoczesne zakłady produkcyjne, warszawską centralę i biuro handlowe w Rosji, które jest głównym rynkiem eksportowym dla Hortex S.A.

Obsługa tak dynamicznie rozwijającej się spółki wymaga odpowiedniego wsparcia, także ze strony systemów informtycznych. W 2006 roku kierownictwo Hortex-u zdecydowało się na zastąpienie posiadanej instalacji Oracle Financials, rozwiązaniem opartym na SAP ERP. Poprzedni system posiadał zbyt wąską – jak na potrzeby Hortex-u – funkcjonalność. Pociągało to za sobą konieczność dokonywania szerokiej kastomizacji systemu, co podwyższało znacząco całkowity koszt posiadania systemu. Wiele zadań musiało byc także wykonywane ręcznie, co było i czasochłonne i kłopotliwe dla pracowników działu IT.

„Przygotowanie nieskomplikowanego raportu w oparciu o poprzedni system zajmowało zwykle kilka dni. Wiele danych przechowywaliśmy w plikach Excelexcel, kompletnie nie powiązanych ze sobą,” powiedział Jaromir Wróblewski, Dyrektor IT w Hortex Holding S.A.

Wybór nowego systemu
Kierownictwo Hortex S.A. zdecydowało się na wybór systemu SAP przede wszystkim ze względu na jego funkcjonalność. Jednym z głównych założeń było bowiem odejście od tak szerokiej kastomizacji oprogramowania na rzecz implementacji standardów oferowanych w pakiecie przez dostawcę. W ten sposób zamierzano dokonać znacznych oszczędności.

Decydując o strategii wdrożenia wybrano tzw. model Big Bang czyli implementacja i start produktywny wszystkich elementów systemu jednocześnie. To trudny model, który wymaga dużego zaangażowania ze strony pracowników – zarówno z działu IT, jak i końcowych użytkowników odpowiednich modułów.

„Projekt wdrożeniowy był dla nas spory wyzwaniem, między innymi ze względu na model, jaki wybraliśmy. Jestem jednak przekonany, że ostatecznie wyszło nam to wszystkim na dobre. Pracownicy działu IT dobrze poznali specyfikę rozwiązania a użytkownicy końcowi dobrze zrozumieli procesy biznesowe, których są częścią i czują się w części odpowiedzialni za system” podsumowuje Jaromir Wróblewski.

Za realizację projektu wdrożenia ze strony dostawcy odpowiedzialny był Dział Konsultingu SAP Polska. Podwykonawcą była firma BCC.

„Zdecydowaliśmy się powierzyć SAP nadzór nad całością projektu, ponieważ chcieliśmy zapewnić sobie większe bezpieczeństwo jego realizacji. Producent oprogramowania najlepiej przecież zna jego specyfikę i umie do maksimum wykorzystać jego możliwości” tłumaczy Wróblewski.

Start produktywny systemu nastąpił 1.12.2006 roku

Szczególnie istotnym elementem rozwiązania SAP zainstalowanego w Hortex S.A. jest moduł planowania produkcji. Usprawnia on zarządzanie całym procesem produkcji – od zakupu owoców i warzyw u dostawców aż po zlecenie dostawy do klientów. Warto przy tym zauważyć, że składanie zleceń odbywa się w Hortex-ie dwutorowo – tradycyjnie i elektronicznie. Możliwość sterowania całością tego procesu centralnie, za pomocą jednego narzędzia, jest dużym ułatwieniem dla pracowników firmy.

Wspominając o korzyściach z wdrożenia, Jaromir Wróblewski największą wagę przykłada do uproszczenia i przyspieszenia obiegu informacji w firmie. „Wprowadzenie automatyzacji wielu procesów było dla nas wybawieniem. Przygotowywanie raportów o sprzedaży czy wykonaniu planu nie zajmuje już, jak kiedyś, kilka godzindni, lecz liczy się w sekundach. To ogromne usprawnienie.”