Wyniki finansowe SAP za trzeci kwartał i dziewięć miesięcy roku 2009

WalldorfFirma SAP AG ogłosiła dziś wstępne wyniki finansowe za trzeci kwartał i dziewięć miesięcy roku finansowego 2009, które zakończyły się 30 września 2009.

Trzeci kwartał 2009

SAP – Trzeci kwartał 2009 ¹
U.S. GAAP Non-GAAP ²
Miliony €, chyba, że zaznaczono inaczej Q3/2009 Q3/2008 Zmiana w % Q3/2009 Q3/2008 Zmiana w % Zmiana w % przy stałych kursach walut ³
Sprzedaż licencji na oprogramowanie 525 763 -31 525 763 -31 -30
Oprogramowanie i usługi związane z oprogramowaniem 1,937 1,994 -3 1,937 2,035 -5 -5
Całkowite przychody 2,508 2,761 -9 2,508 2,802 -10 -10
Koszty operacyjne 1,902 2,147 -11 1,834 2,071 -11 -12
–z czego koszty restrukturyzacji 21 21
Zysk operacyjny 606 614 -1 674 731 -8 -7
Marża operacyjna (%) 24.2 22.2 2.0pp 26.9 26.1 0.8pp 1.1pp
Zysk z działalności kontynuowanej 463 410 6 488 497 -2
Zysk netto 435 389 12 487 476 2
EPS z działalności kontynuowanej (€) 0.37 0.35 6 0.41 0.41 0

„Trzeci kwartał roku 2009 jest kolejnym, w którym zanotowaliśmy wzrost marży operacyjnej mimo spadku przychodów. Pokazuje to, że nasze działania, mające na celu utrzymanie ścisłej kontroli kosztów przynoszą bardzo dobre rezultaty” powiedział Werner Brandt, Chief Financial Officer w SAP. „Mimo, że dostrzegamy pewne oznaki stabilizacji sytuacji gospodarczej, warunki rynkowe wciąż są trudne. Sprzedaż oprogramowania i usług związanych z oprogramowaniem była niższa niż zakładaliśmy, głównie z uwagi na trudną sytuację na rynkach wschodzących i w Japonii.”

“Mimo, że sytuacja rynkowa nadal jest trudna, dostrzegamy pewne bardzo pozytywne sygnały, np. dynamicznie zwiększającą się liczbę mniejszych kontraktów” powiedział Leo Apotheker, CEO SAP. „Oprócz tego, podpisujemy więcej wieloletnich kontraktów, w ramach których klienci dokonują zakupu oprogramowania, którego wdrożenie jest rozłożone na kilka faz. To pozytywna zmiana zarówno dla nas, jak i dla naszych klientów. Mamy wieloletnie doświadczenie w tego typu projektach, a otwartość i elastyczność naszego oprogramowania doskonale wspiera ten model wdrożeń.”

Dziewięć miesięcy roku 2009

SAP – Pierwsza połowa roku 2009 ¹
U.S. GAAP Non-GAAP ²
Miliony €, chyba, że zaznaczono inaczej 9M/2009 9M/2008 Zmiana w % H2/2009 H2/2008 Zmiana w % Zmiana w % przy stałych kursach walut ³
Sprzedaż licencji na oprogramowanie 1,487 2,283 -35 1,487 2,283 -35 -35
Oprogramowanie i usługi związane z oprogramowaniem 5,632 5,791 -3 5,643 5,931 -5 -6
Całkowite przychody 7,482 8,079 -7 7,493 8,219 -9 -10
Koszty operacyjne 5,896 6,513 -9 5,695 6,288 -9 -11
–z czego koszty restrukturyzacji 186 186
Zysk operacyjny 1,586 1,566 1 1,798 1,931 -7 -7
Marża operacyjna (%) 21.2 19.4 1.8pp 24.0 23.5 0.5pp 0.7pp
Zysk z działalności kontynuowanej 1,077 1,068 1 1,238 1,339 -8
Zysk netto 1,062 1,039 2 1,223 1,310 -7
EPS z działalności kontynuowanej (€) 0.91 0.90 1 1.04 1.12 -7

Przewidywania na cały rok 2009

Firma SAP przedstawiła także przewidywania co do całego roku 2009. Spodziewane jest, że marża operacyjna za cały rok 2009 (liczona niezależnie od standardów GAAP), wyniesie 25,5% – 27,0 % w stałych kursach walut. Uwzględnia ona jednorazowe koszty związane z restrukturyzacją firmy, które wyniosą około 200 milionów € i obniżą marżę operacyjną liczoną niezależnie od standardów GAAP o około 2 punkty procentowe. Zaktualizowane przewidywania co do marży operacyjnej, liczonej niezależnie od standardów GAAP, oparte są na założeniu, że przychody ze sprzedaży oprogramowania i usług związanych z oprogramowaniem (liczone niezależnie od standardów GAAP) spadną rok do roku o 6% – 8% w stałych kursach walut.

Informacje dla prasy:
Ewa Kwiecień
PR Manager
Central Europe Market Unit
SAP Polska Sp. z o.o.
T +48.22.541.67.34
F +48.22.541.66.07
M +48.604.416.989
ewa.kwiecien@sap.com
www.sap.pl