SAP wprowadza na rynek rozwiązania in-memory umośliwiające innowacyjne przetwarzanie danych

Oferta nowych urządzeń i aplikacji opartych na technologii in-memory jako pierwsza na rynku pozwala powiązać w czasie rzeczywistym analizę danych biznesowych, podejście perspektywiczne i bieżące działaniay
Nowe rozwiązania umożliwiają wprowadzanie innowacji bez zakłóceń pracy firmy, a jednocześnie zapewniają niższe koszty i mniejszą złożoność

Frankfurt, Niemcy/Orlando, Stany ZjednoczoneFirma SAP, pionier w dziedzinie
innowacyjnego oprogramowania dla przedsiębiorstw, wprowadza na rynek nową generację rozwiązań do przetwarzania, które wykorzystują technologię in-memory. Firma zaprezentowała plany stworzenia nowego rozwiązania obejmującego zarówno sprzęt, jak i oprogramowanie, które znacznie zwiększy dostępność i przyspieszy dotarcie do informacji biznesowych, co pozwoli przedsiębiorstwom sprawniej podejmować lepsze decyzje.

Klienci mają dziś do czynienia z ogromnym przyrostem ilości informacji, które obejmują zarówno dane
w aplikacjach transakcyjnych, jak i analitycznych, a także nowe typy danych z sieci
społecznościowych i Internetu.. Aby pomóc klientom sprostać temu wyzwaniu, firma SAP opracowała
rozwiązania oparte na technologii in-memory, takie jak nowa wersja oprogramowania SAP
BusinessObjects Explorer
, która pozwala klientom szybciej przeszukiwać dane biznesowe. Z myślą
o rozszerzeniu oferty innowacyjnego oprogramowania do analizy danych biznesowych, aplikacji do
planowania strategicznego i narzędzi analitycznych, firma SAP nawiązała także współpracę
z czołowymi partnerami w zakresie sprzętu. Dzięki temu powstaną aplikacje wykorzystujące
technologię in-memory oraz urządzenia zoptymalizowane pod kątem przeprowadzania analiz w czasie
rzeczywistym przy użyciu danych pochodzących z systemów operacyjnych, hurtowni danych,
bieżących zdarzeń i Internetu.

SAP Business Analytic Engine, nowe oprogramowanie opracowywane przez firmę SAP, będzie
korzystało z technologii in-memory i zaawansowanego mechanizmu obliczeniowego połączonego
z łatwymi w obsłudze, ukierunkowanymi na potrzeby firm narzędziami do modelowania i zarządzania
danymi. Oprogramowanie to umożliwi użytkownikom biznesowym natychmiastowy dostęp oraz
przeszukiwanie, modelowanie i analizowanie danych transakcyjnych, analitycznych i sieciowych
w czasie rzeczywistym w jednym środowisku, nie zakłócając pracy hurtowni danych ani innych
systemów.

Aby jeszcze bardziej zwiększyć wydajność środowiska, SAP wprowadzi na rynek nowe urządzenia
analityczne o wysokiej wydajności.
Będą one obejmowały oprogramowanie SAP Business Analytic
Engine i zoptymalizowane rozwiązania sprzętowe udostępnione przez strategicznych dostawców firmy
SAP. Firma kładzie duży nacisk na umożliwienie klientom wprowadzania innowacji bez zakłóceń ich
działalności, dlatego projektuje urządzenia, które są w stanie połączyć systemy informatyczne,
automatycznie wyszukać właściwe dane i przygotować je tak, by klienci mogli przeprowadzać analizy
i tworzyć złożone zapytania analityczne w czasie rzeczywistym.

Możliwości te będą przydatne dla klientów z wielu sektorów. Pracownik firmy energetycznej będzie
mógł przyjrzeć się na przykład danym dotyczącym zużycia energii, by zidentyfikować wzorce
występujące w określonym regionie lub okresie, a następnie wykonać analizę porównawczą
dostępnych danych. Natychmiastowy dostęp do informacji dotyczących zużycia umożliwi stworzenie
planów taryfowych w czasie rzeczywistym. Pracownicy firmy produkcyjnej będą mogli na bieżąco
analizować stopień wykorzystania zasobów na podstawie danych transakcyjnych, natomiast firmy
zajmujące się świadczeniem usług finansowych będą mogły zarządzać ryzykiem w czasie
rzeczywistym, mierzyć stopień ryzyka związanego z danym rynkiem, łącząc uporządkowane dane
pochodzące z oceny wiarygodności kredytowej z nieuporządkowanymi informacjami zaczerpniętymi
np. z Internetu.

Nowa technologia pozwoli firmie SAP zrobić kolejny krok w stronę prawdziwego przetwarzania
w czasie rzeczywistym. Dzięki temu użytkownicy będą w stanie szybko analizować dane i niemal
natychmiast uzyskiwać odpowiedzi na ważne pytania biznesowe. Nowe rozwiązania przyspieszą
pracę już zainstalowanych aplikacji. Obsługują też zróżnicowane obciążenia, dzięki czemu aplikacje
analityczne, oprogramowanie do zarządzania wydajnością i aplikacje transakcyjne będą mogły
pracować w jednym środowisku. Nowa platforma przyspieszy zarazem działanie rozwiązań SAP
Business Objects i oprogramowania SAP NetWeaver Business Warehouse. Klienci będą też w stanie
wykorzystać nową technologię do opracowywania i wdrażania nowych, zaawansowanych typów
aplikacji.

Aby zapewnić odpowiednią infrastrukturę dla nowych rozwiązań sprzętowych o wysokiej wydajności,
firma SAP nawiązała współpracę z HP jako jednym z pierwszych partnerów strategicznych. Do decyzji
tej przyczyniła się m.in. dotychczasowa strategiczna współpraca SAP i HP oraz wspólna akcja
wprowadzenia na rynek oprogramowania SAP NetWeaver Business Warehouse Accelerator i SAP
BusinessObjects.

„Klienci muszą być w stanie przekształcać dane w informacje, informacje we wnioski, a wnioski
w przewagę nad konkurencją,”
powiedział Tom Hogan, wiceprezes ds. sprzedaży, marketingu
i strategii w dziale rozwiązań korporacyjnych HP.
„Połączenie oprogramowania SAP Business Analytic Engine z ofertą serwerów HP pomoże klientom wykorzystać siłę informacji do tworzenia
analiz biznesowych i zoptymalizowania procesu podejmowania decyzji w ich przedsiębiorstwach”.

„Stoimy u progu ery, która radykalnie zmieni sposób interakcji ludzi z danymi i proces podejmowania
decyzji,”
powiedział Vishal Sikka, dyrektor ds. technologii i członek zarządu firmy SAP
odpowiedzialny za technologię i innowacje.
„Wyobraźmy sobie pracownika, która korzysta
z komputera stacjonarnego lub urządzenia mobilnego i jest w stanie natychmiast wydobyć
i przeanalizować dane – jak dalece poprawiłoby to każdy aspekt jego pracy. Dzięki nowej technologii
nasi klienci będą w stanie opracowywać lepsze symulacje i plany biznesowe, optymalizować zapasy
i ceny w czasie rzeczywistym oraz szybko oceniać wpływ wahań kursów walut na ich systemy
finansowe. Nowe rozwiązania SAP oparte na technologii in-memory zapewniają klientom pełną
przejrzystość ich działalności w czasie rzeczywistym i dają im pewność, że realizują swoje strategie
biznesowe zgodnie z planem. Szybkość i elastyczność technologii przetwarzania in-memory
całkowicie zmieni sytuację naszych klientów, pozwalając im stać się najlepiej prowadzonymi firmami w ich branżach”.

Informacje dla prasy:

Ewa Kwiecień
PR Manager
Central & Eastern Europe Market Unit
SAP Polska Sp. z o.o.
T +48.22.541.67.34
F +48.22.541.66.07
M +48.604.416.989
ewa.kwiecien@sap.com
www.sap.pl
Piotr Kabała
Expertise PR
M +48.728.67.44.37
pkabala@expertisepr.pl