Górnośląska Spółka Gazownictwa z nową bazą danych

WarszawaFirma SAP Polska poinformowała dziś o podpisaniu nowego kontraktu z Górnośląską Spółką Gazownictwa. Przedmiotem umowy jest, między inymi, zastąpienie dotychczas wykorzystywanej przez GSG w środowisku SAP bazy danych Oracle przez bazę IBM DB2 RT.

Głównym powodem wymiany bazy danych było obniżenie kosztów utrzymania środowiska IT, co jest jednym z priorytetów grupy PGNiG. Poza znacząco niższą opłatą serwisową, baza IBM DB2 daje także lepszą kompresję danych niż poprzednia, więc potrzebna jest mniejsza przestrzeń dyskowa niż dotychczas. Ma to znaczenie zwłaszcza w przypadku instalacji z dużą ilością danych masowych – w niektórych przypadkach możliwe jest zmniejszenie potrzebnej przestrzeni dyskowej nawet o 70% w porównaniu z bazą danych Oracle.

Istotnym argumentem była także możliwość lepszej integracji procesu zarządzania bazą danych z kokpitem istniejącej już w GSG instalacji SAP. Ta ważna funkcjonalność w przypadku zastosowania IBM DB2 obniża całkowity koszt administrowania bazą danych nawet o 25% w porównaniu z dotychczasowymi kosztami.

Informacje dla prasy:

Ewa Kwiecień
PR Manager
Central & Eastern Europe Market Unit
SAP Polska Sp. z o.o.
T +48.22.541.67.34
F +48.22.541.66.07
M +48.604.416.989
ewa.kwiecien@sap.com
www.sap.pl