ZUS stawia na SAP

WarszawaFirma SAP Polska poinformowała dziś o zawarciu kontraktu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Umowa obejmuje zakup licencji oraz konwersję posiadanego już oprogramowania do wersji standardowej. Całość instalacji SAP w ZUS zostanie także objęta opieką serwisową SAP.

System Wspomagania Ekonomiki Zakładu (SWEZ), oparty na rozwiązaniach SAP wspiera zarządzanie finansami i organizacją ZUS w zakresie obsługi finansowo-księgowej, zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania gospodarką materiałową. W systemie tym prowadzone są księgi rachunkowe funduszy, których Zakład jest dysponentem: funduszu ubezpieczeń społecznych, funduszu alimentacyjnego, funduszu emerytur pomostowych, funduszu rezerwy demograficznej, rozliczeń z budżetem państwa, a także księga główna Zakładu. Objęcie tego rozwiązania opieką serwisową było więc niezwykle istotne, gdyż opieka ta gwarantuje pełną zgodność systemu z często zmieniającą się legislacją.

Umowa zawarta między ZUS a SAP pozwala na standaryzację oprogramowania, co w wypadku ZUS oznacza znaczące rozszerzenie możliwości systemu. Konfiguracja i zakres licencyjny wynikający ze współpracy z dotychczasowym dostawcą stanowiły tu w przeszłości poważne ograniczenie. Co istotne, kontrakt otwiera ZUS na możliwość korzystania z usług wsparcia i rozwoju systemu świadczonych przez różnych dostawców.

W ramach zawartej umowy, ZUS uzyskał dostęp do kodu źródłowego oraz nowych wersji oprogramowania, pakietów poprawek dostosowujących oprogramowanie do nowych przepisów prawa oraz pakietów rozszerzeń. Umowa gwarantuje także dostęp do usług ekspertów SAP, m.in. w zakresie monitoringu składników oprogramowania i infrastruktury techniczno-systemowej, wskazywania nieprawidłowości i formułowania zaleceń naprawczych, a także profesjonalnej i zaawansowanej usługi wsparcia technicznego.

Dzięki umowie zawartej z SAP, Zakład zyskał również możliwość implementacji kolejnych procesów biznesowych i włączania ich do posiadanego rozwiązania informatycznego. W konsekwencji, możliwa jest budowa zintegrowanego, elastycznego i otwartego środowiska informacyjnego, które wspierać będzie skuteczną kontrolę finansów instytucji.

Informacje dla prasy:

Ewa Kwiecień
PR Manager
Central & Eastern Europe Market Unit
SAP Polska Sp. z o.o.
T +48.22.541.67.34
F +48.22.541.66.07
M +48.604.416.989
ewa.kwiecien@sap.com