Wdrożenie Business Intelligence Accelerator i Test Data Migration Server w PGNIG SA

WarszawaPolskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo – jedna z największych spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w ciągu dziesięciu tygodni zwiększyła moc obliczeniową Hurtowni Danych ponad dziesięciokrotnie. Wcześniej na wyniki rozbudowanych raportów pracownicy czekali 20-30 min., dziś – przy wsparciu Business Intelligence Accelerator – nie dłużej niż kilka minut.

O tym, jak ważny jest natychmiastowy wgląd w bieżące procesy biznesowe, świetnie wiedzą menedżerowie firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Plany biznesowe realizowane są w otoczeniu, które podlega ciągłym zmianom. Zwłaszcza w branży paliw płynnych i na rynkach kapitałowych. – Dlatego tak ważny jest ciągły monitoring strategicznych procesów oraz dostęp do raportów, które będą odzwierciedlać rzeczywisty stan finansów i realizowanych inwestycji. Wykorzystując Business Intelligence Accelerator w Hurtowni Danych możemy uzyskać i jedno i drugie mówi Krzysztof Kaczyński Dyrektor Departamentu Informatyki PGNIG SA.

Niezależnie od objętości danych, dodaje Krzysztof Kaczyński, innowacyjne rozwiązanie Business Intelligence Accelerator (zaprojektowane wspólnie przez SAP i Intel) generuje raporty z olbrzymią prędkością. Gdy w Hurtowni Danych gromadzone są informacje z obszaru finansów, controllingu, inwestycji i rachunkowości, BIA wielokrotnie przyspiesza ich analizę, eliminując konieczność wstępnej agregacji.

– Efekty dostrzegliśmy dość szybko – mówi Jacek Purzycki Dyrektor Biura Rozwoju Systemów IT. Wdrożenie BIA miało trwać kwartał, ale już po dwóch miesiącach rozwiązanie było gotowe i wspomagało generowanie raportów. Użytkownicy byli pod wrażeniem. Odpowiedzi na zapytania były gotowe już po kilku minutach, dzięki czemu podniósł się nie tylko komfort pracy, ale też poziom wykorzystania dostępnych aplikacji oraz wydajność kluczowych procesów.

Strzał w dziesiątkę
Wcześniej było inaczej. Wdrożenie i późniejsza aktualizacja Hurtowni Danych SAP BW z wersji 3.5 do 7.0 zakończyły się wprawdzie pełnym sukcesem, ale im szybciej rósł wolumen przetwarzanych danych, tym bardziej wydłużał się proces generowania raportów (menedżerowie nieraz musieli czekać na wyniki 20-30 min). Implementacja w PGNiG SA nowych aplikacji stanęła pod znakiem zapytania.

– Technologia jest narzędziem, które, owszem, może podnieść wydajność każdego przedsiębiorstwa. Ale pod jednym warunkiem. Ta technologia musi być optymalnie wykorzystywana przez swych użytkowników. Dlatego, już po aktualizacji Hurtowni Danych SAP BW, naszym priorytetem było odciążenie dotychczasowej infrastruktury IT i przyspieszenie procesów generowania raportów – wyjaśnia Krzysztof Kaczyński.

Początkowo Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA planowało zakup dużego serwera na potrzeby hurtowni danych. Departament IT uznał jednak, że rozsądniejszą alternatywą będzie wdrożenie i integracja Business Intelligence Accelerator z SAP BW 7.0. – To był strzał w przysłowiową „dziesiątkę”. BIA nie tylko wymaga znacznie niższych nakładów inwestycyjnych, ale też efektywnie rozwiązuje ciągły konflikt między szybkością, a elastycznością działań, umożliwiając natychmiastowy wgląd w procesy biznesowe – dodaje Krzysztof Kaczyński.

Trzydziestokrotne przyspieszenie
Managerów IT pozytywnie zaskoczyło także samo wdrożenie BIA. Projekty informatyczne wszakże częściej kończą się w późniejszym niż wcześniejszym terminie. Tymczasem było odwrotnie. Kilku konsultantów na skonfigurowanie akceleratora potrzebowało kilkunastu dni, a nowe rozwiązanie zostało udostępnione Użytkownikom miesiąc przed planowanym terminem.

Obecnie korzyści z Business Intelligence Accelerator czerpią zarówno menedżerowie, jak i pracownicy PGNIG SA. Ci pierwsi najbardziej skomplikowane raporty generują w kilka minut. Prostsze dokumenty gotowe są już po kilkunastu lub kilkudziesięciu sekundach, a więc dwadzieścia – trzydzieści razy szybciej. Efekt?

Użytkownicy chcą i mogą częściej korzystać z nowych technologii, stawiają nowe zapytania i generują raporty, ilustrujące procesy z różnych perspektyw.
– My zaś możemy koncentrować się na nowych projektach i dalszym rozwoju infrastruktury IT. Niezależnie od rosnącego wolumenu danych aplikacje funkcjonują sprawnie i wydajnie wspomagają nasze przedsiębiorstwo – mówi Jacek Purzycki.

Kiedy w Polskim Górnictwie Gazowym i Gazownictwie SA integrowano Business Intelligence Accelerator z Hurtownią Danych, departament IT wdrażał jednocześnie innowacyjne narzędzie TDMS, czyli Test Data Migration Server. Narzędzie wykorzystywane jest do szybkiego tworzenia środowisk testowych przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.

TDMS umożliwia stworzenie hermetycznego systemu testowego, w którym ujawniane są tylko i wyłącznie niezbędne informacje z systemu produktywnego – mówi Krzysztof Kaczyński. Na użytek testów mogą być przygotowane np. dane za ostatni rok rozrachunkowy i tylko z wybranych obszarów. Podobnie TDMS wywiązuje się ze swojej roli, gdy firma chce przeszkolić nowych użytkowników. Wówczas kopiowane są tylko te dane, które ilustrują jedynie fragmenty procesów biznesowych.

– My wykorzystaliśmy TDMS również w innym celu – dodaje Jacek Purzycki. Po aktualizacji zintegrowanego systemu SAP ERP do najnowszej wersji pojawiła się konieczność zredukowania wolumenu danych i uspójnienia środowisk systemowych SAP.

– Nasz system testowy oparty jest na kopii danych z systemu produkcyjnego. Gdybyśmy zdecydowali się na proste kopiowanie, to trzy odrębne środowiska na systemie testowym posiadałyby bazę danych o wielkości 900 GB. Dzięki TDMS udało nam się zmniejszyć objętość środowiska testowego do 400 GB i zakończyć procedurę kopiowanie danych w ciągu 3 dni, bez TDMS cała procedura trwałaby kilkanaście dni. TDMS potrafi kopiować dane historyczne z wybranego okresu czasu, dzięki temu środowiska testowe mogą posiadać dane z jednego wybranego miesiąca – wyjaśnia Piotr Gebus – Kierownik Działu Utrzymania i Rozwoju ZSZ (Pion Aplikacji SAP w PGNiG SA).

– TDMS umożliwia również szyfrowanie (scrambling) wybranych wrażliwych np. z obszaru SAP HCM(NIP,PESEL,dane osobowe). Dzięki czemu tworzone środowiska testowe nie posiadają rzeczywistych danych produkcyjnych z obszaru HR. W ten sposób spełnione są wszystkie wymogi ochrony danych.