SAP przedstawia nową generację rozwiązań In-Memory

Technologia SAP® In-Memory Computing otwiera nowe możliwości pozyskiwania informacji biznesowych w czasie rzeczywistym oraz zmienia sposób pracy i myślenia

BOSTONFirma SAP AG (NYSE: SAP) zaprezentowała dzisiaj nowe kierunki rozwoju aplikacji in-memory, które pomogą klientom w pozyskiwaniu informacji biznesowych w czasie rzeczywistym, co zmieni ich sposób myślenia, planowania i działania. W oparciu o technologię SAP® In-Memory Computing firma SAP zaoferuje nową rzeczywistość w oprogramowaniu biznesowym, który opiera się na trzech kluczowych filarach. Pierwszy z nich obejmuje przełomowe rozwiązania analityczne, dzięki którym klienci SAP uzyskają wsparcie podczas analizowania ogromnych ilości danych w czasie rzeczywistym. W ramach drugiego SAP zaprojektuje nowe aplikacje i odnowi swoje dotychczasowe rozwiązania w niespotykany do tej pory sposób. W ramach trzeciego filaru SAP w znacznym stopniu uprości środowisko IT u swoich klientów. Uproszczenie odbędzie się poprzez ograniczenie nadmiarowych warstw i umożliwienie klientom tworzenia aplikacji, które pozwalają na jednoczesne wykonywanie operacji systemowych, planowania i analiz. Niniejsza informacja została podana do wiadomości podczas SAP Run Better Tour , odbywającego się dziś w Bostonie.

Kierunki rozwoju nowych aplikacji wspierana przez SAP In-Memory Computing
SAP przedstawił dziś nową rodzinę aplikacji, które zmienią sposoby prowadzenia biznesu: umożliwią symulację wyników, szybsze planowanie oraz bardziej kompleksowe spojrzenie na wyzwania biznesowe. Na przykład: do tej pory planowanie wymagało połączenia danych z różnych systemów transakcyjnych bądź było przygotowywane na podstawie arkuszy kalkulacyjnych zwierających statyczne dane. W przyszłości będziemy w stanie projektować i realizować plany biznesowe w czasie rzeczywistym w oparciu o dynamiczne dane transakcyjne, które będą stale aktualizowane na podstawie działań biznesowych.

W nadchodzącym roku SAP planuje wprowadzenie na rynek następujących aplikacji, które obejmują całkowicie nowe aplikacje oraz dotychczasowe rozwiązania SAP, ulepszone dzięki możliwościom in-memory computing:

  • Planowanie sprzedaży i produkcji: aplikacja umożliwiająca działom sprzedaży i marketingu współpracę z obszarami odpowiedzialnymi za finanse i działalność operacyjną w celu podjęcia strategicznych decyzji, które poprawią ostateczny wynik finansowy. Aplikacja ta, działająca na bazie technologii In-Memory Computing, pozwoli pracownikom na wspólną ocenę finansowego wpływu zastosowanej strategii na scenariusze popytu i podaży. W ramach zarządzania łańcuchem dostaw możliwe będzie tworzenie symulacji oraz scenariuszy typu „co, jeśli” dzięki wykorzystaniu szczegółowych danych transakcyjnych.
  • Intelligent Payment Broker: aplikacja finansowa, która będzie używać SAP In-Memory Computing do wyliczeń i przygotowania opcji finansowych na podstawie nierozliczonych faktur. Poprzez analizę danych bieżących i historycznych aplikacja ta będzie mogła zaproponować, które rabaty powinny zostać zaoferowane i w odniesieniu do których faktur. Technologia In-memory computing pozwoli wyeliminować udzielanie rabatów na podstawie przypuszczeń i umożliwi specjalistom przewidywanie wpływu zastosowanych warunków finansowych na płynność finansową klientów.
  • Analizy Smart Meter: Aplikacja, która pozwoli przedsiębiorstwom użyteczności publicznej na analizę odczytów inteligentnych liczników w celu opracowania prognozy popytu, analizę zyskowności segmentów klientów oraz rozwój nowych produktów. SAP In-Memory Computing umożliwi przetwarzanie potencjalnie dużych ilości danych otrzymywanych z tych urządzeń w czasie rzeczywistym i szybkie reagowanie na zmiany w zakresie produkcji oraz zużycia energii.
  • Aplikacja SAP® Trade Promotion Management: To oprogramowanie pomoże uzyskać pewność, że proces promocji handlowych oraz prognozowania zostały oparte na rzetelnych danych historycznych. Aplikacja ta będzie wykorzystywać technologię in-memory computing do usprawnienia procesu planowania. Wydatki na promocję mogą wynieść 20 procent rocznego przychodu firmy działającej w przemyśle dóbr konsumpcyjnych. To nowe rozwiązanie pomoże bardziej precyzyjnie opracowywać strategię dla poszczególnych klientów przy uwzględnieniu wielu produktów w określonych przedziałach czasowych.
  • Aplikacja SAP® Cash and Liquidity Management: podstawowy proces w ramach oprogramowania SAP® Business Suite, który pozwala organizacji przewidzieć przychody oraz rozchody w przepływie środków pieniężnych i realizować kluczowe działania, takie jak pobrania, zarządzanie ryzykiem i pożyczki krótkoterminowe. SAP In-Memory Computing umożliwia pracownikom wyszukiwanie tych danych na każdym poziomie szczegółowości lub hierarchii, np. regionalnym, krajowym lub globalnym, a także pracę z tymi danymi.

Przełomowe rozwiązania analityczne i uproszczone środowisko IT
Mając do dyspozycji SAP In-Memory Computing jako podstawę dalszego rozwoju architektury oprogramowania, klienci SAP będą czerpać korzyści z przełomowych analiz i uproszczonego środowiska IT. Na przykład, najnowsze wersje aplikacji business intelligence oraz rozwiązań enterprise information management z pakietu SAP® BusinessObjects™, przedstawione w ubiegłym miesiącu, opracowane jako dodatek do SAP® In-Memory Appliance software (SAP HANA™), łączą przyjazne dla użytkownika rozwiązania SAP BusinessObjects z szybkością i wydajnością SAP In-Memory Computing. Wprowadzenie w ubiegłym roku na rynek SAP HANA od razu zapewniło klientom SAP Business Suite przejrzystość licznych informacji transakcyjnych i umożliwiło im podejmowanie lepszych decyzji.

Ponadto SAP In-Memory Computing pomoże klientom znacząco uprościć wykorzystywane przez nich dotychczas systemy IT. Technologia te eliminuje na przykład potrzebę wykorzystywania pamięci podręcznej (cache), agregacji danych i przetwarzania w partiach. Pomoże ona także klientom ograniczyć potrzebę wykorzystywania przez nich baz danych i zmniejszy zależność od technologii dyskowej. W efekcie pozwoli zredukować liczbę warstw i uprościć architekturę.

„Bazując na technologii in-memory computing, SAP dąży do zbudowania nowych podstaw dla działalności w czasie rzeczywistym. Łączymy zes sobą innowacje w zakresie wirtualizacji i zarządzania w chmurze, otwartą integrację, a także technologie on-demand i platformę mobilną” – powiedział dr Vishal Sikka, członek zarządu SAP AG odpowiedzialny za innowacyjność i rozwój technologii. „Przewidujemy, że w przyszłości zmienimy sposób myślenia i pracy ludzi. Możemy to osiągnąć, oferując naszym klientom nowe niesamowite aplikacje, które otworzą nowe możliwości uzyskiwania wartości biznesowych bez podnoszenia stopnia złożoności dotychczasowych środowisk IT.”

Dodatkowe materiały
Aby skorzystać z dodatkowych informacji, takich jak pliki wideo, artykuły z blogów i innych źródeł, zapraszamy do odwiedzenia newsroomu technologicznego: Technology and Platform Newsroom.  Zachęcamy do dyskusji na Twitterze. Wystarczy użyć hashtagów #inmemory oraz #SAPRBT i śledzić wpisy na @SAPInMemory.

O SAP
Lider na rynku oprogramowania dla przedsiębiorstw, firma SAP (NYSE: SAP) pomaga organizacjom każdej wielkości i z każdej branży, uzyskiwać lepsze wyniki. Czy to na zapleczu, czy na sali spotkań zarządu, w magazynie i na witrynie sklepu, na komputerze stacjonarnym czy urządzeniu przeniośnym – SAP umożliwia pracownikom i organizacjom zwiększać efektywność współpracy i lepiej wykorzystywać posiadane informacje biznesowe, aby budować przewagę konkurencyjną. Aplikacje i usługi SAP pomagają ponad 109 000 klientom stale zwiększać zyski, szybko reagować na potrzeby rynku i rozwijać się w sposób zrównoważony. Więcej informacji znajduje się na stronie  www.sap.com.

Wszelkie stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie, które nie stanowią faktów historycznych, są opiniami wybiegającymi w przyszłość – zgodnie z definicją zawartą w amerykańskiej ustawie Private Securities Litigation Reform Act z roku 1995. Słowa, takie jak: „uznawać”, „szacować”, „oczekiwać”, „przewidywać”, „mieć zamiar”, „móc”, „planować”, „wyrażać wolę”, jak i podobne wyrażenia, które odnoszą się do SAP, są tego typu stwierdzeniami wybiegającymi w przyszłość. SAP nie podejmuje żadnych zobowiązań dotyczących publikacji aktualizacji lub sprostowań odnoszących się do informacji wybiegających w przyszłość. Wszystkie stwierdzenia tego typu są niepotwierdzone i obarczone ryzykiem, co może powodować, że późniejsze, rzeczywiste wyniki będą w istotny sposób różnić się od oczekiwań. Czynniki, które mogą wpływać na przyszłe wyniki finansowe SAP, zostały szczegółowo omówione w dokumentach złożonych przez SAP w Amerykańskiej Komisji ds. Giełdy i Papierów Wartościowych (U.S. Securities and Exchange Commission) – „SEC” – z uwzględnieniem najaktualniejszego Raportu Rocznego SAP sporządzonego na formularzu 20-F, złożonego w SEC. Ostrzega się czytelników przed nadmiernym poleganiem na tychże wybiegających w przyszłość stwierdzeniach, które są aktualne jedynie w okresie ich publikacji.

© 2011 SAP AG. Wszelkie prawa zastrzeżone. SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver oraz inne produkty i usługi SAP wymienione w niniejszym dokumencie, jak również ich logo, są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy SAP AG w Niemczech oraz innych krajach. Wszystkie pozostałe produkty i usługi są znakami towarowym odpowiednich firm. Dane zawarte w niniejszym dokumencie służą wyłącznie celom informacyjnym. Specyfikacje wersji krajowych produktu mogą się różnić między sobą.

Materiały graficzne i filmowe dla mediów:
Na stronie www.sap.com/photos znajdują się materiały filmowe przeznaczone do emisji i cyfrowe zdjęcia prasowe, które można przeglądać i pobierać. Na tej platformie znajdują się także materiały o wysokiej rozdzielczości, które mogą Państwo wykorzystać w swoich kanałach medialnych. Filmy wideo o różnej tematyce znajdują się na stronie www.sap-tv.com, skąd mogą Państwo je pobierać i umieszczać na swoich stronach internetowych. Strona ta umożliwia również udostępnianie filmów wideo poprzez przesyłanie odsyłaczy pocztą elektroniczną oraz subskrypcję kanałów RSS z SAP TV.
Bądźcie z nami na Twitterze, tag @sapnews.

Kontakt dla klientów, zainteresowanych produktami SAP:
Global Customer Center: +49 180 534-34-24
United States Only: 1 (800) 872-1SAP (1-800-872-1727)

Kontakt dla mediów:
Scott Behles, +1 917 494-2009, scott.behles@sap.com, EST
SAP Press Office, +49 (6227) 7-46315, CET; +1 (610) 661-3200, EST; press@sap.com
Mike Pilarz, Burson-Marsteller, +1 (312) 596-3568, michael.pilarz@bm.com, CST

Dominika Krzyżanowska-Kidała, SAP Polska, +48 22 541 6734, dominika.krzyzanowska-kidala@sap.com