SAP światowym liderem udziałów w rynku BI według wiodącej firmy badawczej rynku IT

SAP NewsbyteFirma SAP AG (NYSE: SAP) poinformowała, że według najnowszego raportu firmy Gartner zajmuje pozycję lidera pod względem udziałów w światowym rynku rozwiązań BI (Business Intelligence). Udział SAP jest bliski jednej czwartej rynku. Dane te pochodzą z raportu Gartner Inc. pt. „Analiza udziałów w rynku: Business Intelligence, rozwiązania analityczne i zarządzania efektywnością, 2010, dane światowe”1, opublikowanego w kwietniu br. Łączny rynek rozwiązań BI obejmuje: platformy Business Intelligence, rozwiązania CPM (corporate performance management), aplikacje analityczne i zarządzania efektywnością. Według raportu SAP uplasował się na pierwszej pozycji w tym segmencie rynku z udziałem 23% pod względem wartości sprzedaży, co stanowi wzrost o 16,8% w stosunku do roku 2009.

„Nasze rozwiązania analityki biznesowej pomagają ludziom, zespołom i całym organizacjom działać mądrzej” – powiedział Steve Lucas, dyrektor zarządzający ds. Analityki Biznesowej, SAP. „Jest dla mnie ogromną satysfakcją, że wiodąca firma badawacza, jaką jest Gartner, wskazuje SAP jako lidera rynku analityki biznesowej. Nasz rozwój w tym segmencie rozwiązań wyprzedza wzrost rynku. Jesteśmy przekonani, że to udowadnia postrzeganie SAP przez klientów jako zaufanego partnera biznesowego, który pomaga powrócić na ścieżkę wzrostu. Nie tylko dostarczamy rynkowi innowacyjnych technologii, ale także pomagamy klientom stosować je w praktyce do rozwiązywania konkretnych problemów biznesowych. Wspieramy ich w uzyskiwaniu informacji w czasie rzeczywistym, korzystaniu z danych za pomocą dowolnych urządzeń, budowaniu elastycznych łańcuchów wartości i realizacji zadań, które wcześniej nie były możliwe. Dzięki temu klienci lepiej rozumieją szanse i ryzyka, i mogą podjąć skoordynowane działania w miarę rozwoju wydarzeń. Z naszą technologią i wiedzą biznesową klienci mogą osiągnąć więcej niż pierwotnie planowali”.

Według raportu Gartnera: „globalna recesja, która przeszła przez świat, miała decydujący wpływ na rynki, paraliżując je na pewien czas, szczególnie w pierwszej połowie 2009 roku. Mimo że całkowite wydatki na IT wówczas spadły, to rynkowi BI w 2009 r. udało się osiągnąć wzrost o 4,2%. W 2010 r. na skutek powrotu do równowagi dzięki pakietom stymulującym, ogólnej poprawie sytuacji makroekonomicznej i nowym produktom ponownie nastąpił wzrost wydatków na IT. W efekcie sprzedaż oprogramowania BI przyspieszyła i wzrosła o 13,4% w 2010 r. Ponieważ zwiększenie wydatków na BI od kilku lat znacząco przekracza wzrosty całkowitych budżetów IT, jest oczywistym, że BI pozostaje zasadniczym elementem inicjatyw w zakresie zarządzania informacjami w przedsiębiorstwach i instytucjach”.

W tym samym raporcie Gartner ocenił całkowitą wartość rynku BI na 10,5 miliarda dolarów w 2010 r., co stanowi wzrost o 13,4% w stosunku do roku 2009, gdzy wyniosła ona 9,3 miliarda dolarów. Udział platform BI w całkowitym światowym rynku BI oceniono na 63,7%. Udział rozwiązań CPM (corporate performance management) wyniósł odpowiednio 20,6%, zaś aplikacji analitycznych i do zarządzania efektywnością – 15,7%. W 2010 r. przychody SAP ze wszystkich wymienionych powyżej grup oprogramowania wyniosły 2,4 miliarda dolarów, co daje firmie najwyższą pozycję na rynku.

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.sap.com w części poświęconej analityce biznesowej. Nasze informacje można również śledzić na Twitterze, tag @sapnews, a nt. SAP BusinessObjects pod tagiem @businessobjects.

1) Gartner Inc.: “Market Share Analysis: Business Intelligence, Analytics and Performance Management, 2010, Worldwide”, autorzy: Dan Sommer i Bhavish Sood, 18 kwietnia 2011 r.

Kontakt dla mediów:
Scott Behles, SAP, +1 (917) 494-2009, scott.behles@sap.com, EDT
Jeff Shadid, Burson-Marsteller, +1 (214) 224-8419, jeff.shadid@bm.com, CDT
Dominika Krzyżanowska-Kidała, SAP Polska, +48 22 541 6734, dominika.krzyzanowska-kidala@sap.com CET