SAP i Dell łączą siły „w chmurze” i „w pamięci”

Charmer Sunbelt i Uniwersytet w Kentucky korzystają z rozwiązań SAP na platformie Dell, aby uzyskać wartość, elastyczność i oszczędność kosztów w przetwarzaniu w czasie rzeczywistym

ORLANDO, USASAP AG (NYSE: SAP) i Dell ogłosiły dziś rozszerzenie swojej długofalowej współpracy na obszary cloud computing i technologii in-memory. Pozwoli to przygotować nowe rozwiązania, które będą zmieniały biznes z wykorzystaniem tych technologii. Aplikacje SAP będą dostępne poprzez platformę Dell VIS Next Generation Datacenter, która otwiera klientom nowe możliwości wykorzystania IT i podnoszenia wydajności. Dodatkowo serwery z linii Dell PowerEdge R910 znalazły się wśród platform sprzętowych, certyfikowanych przez SAP do wdrożenia technologii SAP In-Memory Computing. Dzięki temu klienci firmy Dell mogą znacznie podnieść dostępność i szybkość przetwarzania informacji biznesowych, a w efekcie sprawniej i bardziej świadomie podejmować decyzje. Niniejsza informacja została podana do wiadomości podczas konferencji SAPPHIRE NOW, która odbywa się w Orlando w dniach 15-18 maja 2011.

Modele dostarczania IT w chmurze stają się priorytetem wielu korporacyjnych działów IT dzięki możliwościom szybkiego wdrożenie, efektywności kosztowej i elastyczności. Dla klientów firmy Dell implementacja oprogramowania SAP przy użyciu rozwiązań Dell w chumrze sprawia, że przejście na model cloud computing jest proste i bezpieczne. Zarówno Dell, jaki i SAP oferują szeroki wybór otwartych i korzystnych cenowo rozwiązań, które pozwalają klientom w pełni wykorzystać wcześniejsze inwestycje w oprogramowanie innych producentów.

Dell jest obecnie certyfikowanym przez SAP dostawcą usług „w chmurze”, jak również certyfikowanym przez SAP dostawcą usług hostingowych, zapewniającym wysoką jakość wdrożenia aplikacji SAP „w chmurze”. Jako część certyfikacji platforma Dell przeszła test kryteriów SAP na dostarczanie rozwiazań w modelu cloud.

Klienci odnoszą korzyści z aplikacji SAP w chmurze firmy Dell
Dell jednym z głównych dostawców rozwiązań “w chmurze”. Możliwość używania aplikacji SAP w „chmurze” firmy Dell może pomóc klientom w budowaniu odporności i efektywności w oparciu o efekt skali, bez nadmiernej rozbudowy tradycyjnych środowisk IT. Uniwersytet w Kentucky, który obecnie testuje doświadczalne wdrożenie aplikacji SAP w chmurze Dell, podkreśla wartość komplementarnej oferty.

“Cloud computing jest nie tylko znakiem czasu – otwiera nowe możliwości dla przetwarzania danych w organizacjach” – powiedział Vince Kellen, Dyrektor Informatyki na Uniwersytecie w Kentucky. „W związku intensywną współpracą Uniwersytetu w Kentucky z firmami SAP i Dell planujemy poprawić sprawność i efektywność kosztową naszej infrastruktury. Pierwsze testy wykazały znakomite rezultaty. W bliższej i dalszej perspektywie zamierzamy odnieść korzyści w oparciu o efekt skali, otwartość i elastyczność, jaką zapewni nam chmura firmy Dell”.

Przetwarzanie w czasie rzeczywistym dzięki optymalizacji oprogramowania i sprzętu
Oprogramowanie SAP In-Memory Appliance (SAP HANA) pozwala klientom na analizę ogromnych ilości dnaych w czasie rzeczywistym, przez co umożliwia szybsze podejmowanie decyzji, zdobycie bardziej dogłębnej wiedzy o biznesie i adekwatne do niej działanie. Platforma Dell PowerEdge R910 została certyfikowana do wykorzystania z rozwiązaniem SAP HANA, spełniwszy rygorystyczne wymogi testowe. Wykorzystanie platformy Dell PowerEdge R910 łącznie z SAP HANA daje użytkownikom możliwość prowadzenia operacji analitycznych, zarządzania wydajnością i działalnością operacyjną w jednym systemie. Wspólnie rozwiązania te wspierają biznes w odpowiednich reakcjach na zdarzenia, mające wpływ na bieżącą działalność. Dzięki temu organizacje mogą szybko identyfikować i analizować trendy i wzorce, aby ulepszać planowanie, prognozowanie i optymalizować ceny.

Grupa Charmer Sunbelt zaangażowała się ostatnio w pracę z firmą Dell nad wdrożeniem SAP HANA. „SAP i Dell oferują szeroki wybór rozwiązań, które spełniają oczekiwania naszych dostawców i klientów, a jednocześnie pozwalają na dalszy wzrost z wykorzystaniem naszych dotychczasowych inwestycji” – powiedział Paul Fipps, Dyrektor IT i Wice-Prezes działu Business Services w Grupie Charmer Sunbelt. „Analityka w czasie rzeczywistym i nowe aplikacje, których działanie przyspiesza technologia przetwarzania in-memory pozwolą nam analizować ogromne ilości danych w pamięci lokalnej, szybko i łatwo. Przewidujemy, że decyzje biznesowe będą mogły być wykonywane bez żadnych opóźnień w kluczowych procesach biznesowych, jak również szybko otrzymamy raporty typu analiza rentowności czy segmentacja klientów w złożonych, szczegółowych przekrojach.”

Dodatkowo Dział Usług Dell Services dostarcza wsparcie dla rozwiązania SAP HANA, pomagając klientom we wdrożeniu technologii SAP In-Memory Computing łącznie z aplikacją wspierającą zarządzanie SAP ERP i aplikacją analityczną SAP BusinessObjects. Dzięki certyfikacji i usługom wsparcia SAP i Dell oferują klientom prostą drogę do uproszczenia środowisk analitycznych i dostarczenia w czasie rzeczywistym wiedzy o działalności operacyjnej. Ponadto połączenie SAP HANA i platformy sprzętowej Dell daje klientom korporacyjnym możliwości standaryzacji na efektywnej kosztowo i zoptymalizowanej platformie przetwarzania in-memory, co pozwala na dalszą redukcję ryzyka i kosztów.

Coraz bliższa współpraca Dell-SAP przynosi klientom całościowe rozwiązania
Jako globalny partner technlogiczny SAP firma Dell oferuje klientom portfolio całościowych rozwiązań, wspierających aplikacje SAP, włącznie ze sprzętem, oprogramowaniem i usługami, które pomagają zmniejszać koszty IT przy jednoczesnym wzroście efektywności operacyjnej.

„Obecne pogłębienie współpracy z SAP dowodzi naszej determinacji, aby pomagać klientom w rozwiazywaniu rzeczywistych problemów biznesowych” – powiedział Steve Schuckenbrock, Prezes Dell Services. „Jesteśmy zaszczyceni, że możemy wraz z SAP dostarczać nową ofertę, która wykorzystuje technologie chmury i przetwarzania in-memory, znakomicie zwiększające wydajność i efektywność.”

„Celem SAP jest dostarczanie takich rozwiązań, które są otwarte i elastyczne, przez co najlepiej przyczyniają sie do sukcesu klientów” – powiedział Sanjay Poonen, Prezes Global Solutions, SAP. „Dzisiejsza informacja podkreśla nasze zaangażowanie w tworzenie aplikacji biznesowych, dostępnych w modelu chmury we współpracy z partnerami z naszego wiodącego ekosystemu. Poprzez głębszą współracę z firmą Dell damy klientom korzyści w postaci komplementarnych rozwiązań cloud i in-memory, dzięki którym będą mogli zmieniać swój biznes w sposób elastyczny i efektywny kosztowo.”

Informacje, blogi, wideo i inne materiały z konferencji SAPPHIRE NOW są dostępne na stronie SAPPHIRE NOW newsroom.

SAPPHIRE NOW
Podczas konferencji SAPPHIRE NOW firma SAP daje swoim klientom, partnerom i potencjalnym firmom współpracującym wiele nowych możliwość nawiązania dialogu z innymi uczestnikami, firmami i światowymi ekspertami w swoich dziedzinach. Odbywa się w Orlando na Florydzie w dniach 15-18 maja. Wzbogacona o nowe możliwości komunikacji konferencja SAPPHIRE NOW łączy uczestników na miejscu z uczestnikami z całego świata poprzez nowoczesne studia nadawcze i przez internet, z wykorzystaniem najnowszych funkcjonalności społecznościowych. Czy na miejscu, czy on-line, uczestnicy mają możliwość zapoznania się z tym, jak SAP realizuje swoją strategię produktową oraz pomaga firmom i instytucjom z całego świata lepiej działać. Więcej informacji znajduje się na stronie www.sapphirenow.com. Zapraszamy do śledzenia SAPPHIRE NOW na Twitterze @SAPPHIRENOW i odwiedzania strony z nowościami: www.sapphirenow.news.sap.com.

Materiały graficzne i filmowe dla mediów:
Webcasty, informacje prasowe, transmisje ze spotkań prasowych i prezentacji inauguracyjnych, blogi i inne materiały z SAPPHIRE NOW są dostępne na stronie newsowej konferencji: www.sapphirenow.news.sap.com. Na stronie www.sap.com/photos znajdują się materiały filmowe przeznaczone do emisji i cyfrowe zdjęcia prasowe, które można przeglądać i pobierać. Na tej platformie znajdują się także materiały o wysokiej rozdzielczości, które mogą Państwo wykorzystać w swoich kanałach medialnych. Filmy wideo o różnej tematyce znajdują się na stronie www.sap-tv.com, skąd mogą Państwo je pobierać i umieszczać na swoich stronach internetowych. Strona ta umożliwia również udostępnianie filmów wideo poprzez przesyłanie odsyłaczy pocztą elektroniczną oraz subskrypcję kanałów RSS z SAP TV. Bądźcie z nami na Twitterze, tag @sapnews.

O DELL
Dell Inc. (NASDAQ: DELL) słucha klientów i dostarcza im innowacyjnych technologii oraz usług, które pomagają osiągać więcej. Dell Services rozwija i dostarcza kompleksową ofertę usług i rozwiązań w zakresie aplikacji, procesów biznesowych, konsultingu, infrastruktury i wsparcia, aby wspierać klientów w osiąganiu sukcesu. Więcej informacji na www.dell.com.

O SAP
Lider na rynku oprogramowania dla przedsiębiorstw, firma SAP (NYSE: SAP) pomaga organizacjom każdej wielkości i z każdej branży, uzyskiwać lepsze wyniki. Czy to na zapleczu, czy na sali spotkań zarządu,
w magazynie i na witrynie sklepu, na komputerze stacjonarnym czy urządzeniu przeniośnym – SAP umożliwia pracownikom i organizacjom zwiększać efektywność współpracy i lepiej wykorzystywać posiadane informacje biznesowe, aby budować przewagę konkurencyjną. Aplikacje i usługi SAP pomagają ponad 170 tys. klientów (włącznie z klientami przejętej firmy Sybase) stale zwiększać zyski, szybko reagować na potrzeby rynku i rozwijać się w sposób zrównoważony. Więcej informacji znajduje się na stronie www.sap.com.

Wszelkie stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie, które nie stanowią faktów historycznych, są opiniami wybiegającymi w przyszłość – zgodnie z definicją zawartą w amerykańskiej ustawie Private Securities Litigation Reform Act z roku 1995. Słowa, takie jak: „uznawać”, „szacować”, „oczekiwać”, „przewidywać”, „mieć zamiar”, „móc”, „planować”, „wyrażać wolę”, jak i podobne wyrażenia, które odnoszą się do SAP, są tego typu stwierdzeniami wybiegającymi w przyszłość. SAP nie podejmuje żadnych zobowiązań dotyczących publikacji aktualizacji lub sprostowań odnoszących się do informacji wybiegających w przyszłość. Wszystkie stwierdzenia tego typu są niepotwierdzone i obarczone ryzykiem, co może powodować, że późniejsze, rzeczywiste wyniki będą w istotny sposób różnić się od oczekiwań. Czynniki, które mogą wpływać na przyszłe wyniki finansowe SAP, zostały szczegółowo omówione w dokumentach złożonych przez SAP w Amerykańskiej Komisji ds. Giełdy i Papierów Wartościowych (U.S. Securities and Exchange Commission) – „SEC” – z uwzględnieniem najaktualniejszego Raportu Rocznego SAP sporządzonego na formularzu 20-F, złożonego w SEC. Ostrzega się czytelników przed nadmiernym poleganiem na tychże wybiegających w przyszłość stwierdzeniach, które są aktualne jedynie w okresie ich publikacji.

© 2011 SAP AG. Wszelkie prawa zastrzeżone.
SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver oraz inne produkty i usługi SAP wymienione w niniejszym dokumencie, jak również ich logo, są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy SAP AG w Niemczech oraz innych krajach. Wszystkie pozostałe produkty i usługi są znakami towarowym odpowiednich firm. Dane zawarte w niniejszym dokumencie służą wyłącznie celom informacyjnym. Specyfikacje wersji krajowych produktu moga się różnić między sobą.

Kontakt dla klientów, zainteresowanych produktami SAP:
Global Customer Center: +49 180 534-34-24
United States Only: 1 (800) 872-1SAP (1-800-872-1727)

Kontakt dla mediów:
Scott Behles, SAP, +1 (917) 494-2009, scott.behles@sap.com, EDT
SAP Press Office, +49 (6227) 7-46315, CET; +1 (610) 661-3200, EDT; press@sap.com
Debra Dekelbaum, Dell, +1 (972) 577-2885, Debra_Dekelbaum@dellteam.com, CDT

Dominika Krzyżanowska-Kidała, SAP Polska, +48 604 416 989, dominika.krzyzanowska-kidala@sap.com