SAP i Sybase przedstawiają plany wspólnego rozwiązania, łączącego funkcje ERPi zarządzania bazami danych

Aplikacja SAP ERP ma pracować na wysokowydajnej platformie Sybase Adaptive Server Enterprise (ASE)

Wspólne rozwiązanie zapewni klientom SAP większą wydajność, błyskawiczny dostęp do newralgicznych informacji biznesowych i niższe koszt

Orlando, FlorydaFirmy SAP AG i Sybase, podmiot należący do SAP i lider branży oprogramowania korporacyjnego i mobilnego, zaprezentowały plany udostępnienia aplikacji SAP ERP na platformie Sybase Adaptive Server Enterprise (ASE). Będzie to pierwsza z aplikacji pakietu SAP Business Suite, która będzie pracować na tej platformie. ASE to niezwykle wydajny system zarządzania relacyjnymi bazami danych, z którego korzystają m.in. instytucje z Wall Street. Łącząc aplikacje SAP z technologią Sybase oraz koordynując obsługę i serwis klienta, obie firmy zamierzają zaoferować przedsiębiorstwom z całego świata nową możliwość wykorzystania kolejnej bazy danych na potrzeby aplikacji SAP, dostępu do kluczowych informacji i w celu dalszego zwiększanie wydajności oraz zmniejszenie kosztów. Niniejsza informacja została opublikowana podczas konferencji SAPPHIRE NOW, która odbyła się w Orlando na Florydzie w dniach 15-18 maja 2011 r. Klienci, którzy wdrożyli pilotażowe rozwiązanie, pokazali podczas konferencji, w jaki sposób korzystają z aplikacji SAP ERP na platformie Sybase ASE.

Przedsiębiorstwa wymagają obecnie stałego i gwarantowanego dostępu do swoich aplikacji korporacyjnych i danych przy rozsądnych kosztach. Sybase ASE to integralny element oferty rozwiązań SAP. Plany firm przewidują, że edycje rozwiązania SAP ERP będą certyfikowane do pracy w konfiguracji standardowej w połączeniu z obecnymi na rynku edycjami Sybase ASE. Cykl użytkowy Sybase ASE będzie w pełni zsynchronizowany ze strategiami wsparcia serwisowego SAP, co ułatwi klientom planowanie i wdrażanie kolejnych wersji. Ponadto dzięki ścisłej integracji między SAP a Sybase klienci będą mogli współpracować z jednym partnerem, oferującym wydajne procesy i atrakcyjne warunki licencjonowania i serwisowania. Fazę testów u klientów połączonego rozwiązania i jego ogólną dostępność na rynku zaplanowano jeszcze w tym roku.

„Klienci wyraźnie dali nam do zrozumienia, że chcą mieć możliwości przechodzenia na inne platformy baz danych i aplikacji” — powiedział Martin Fink, wiceprezes i dyrektor generalny działu systemów krytycznych w firmie HP. „Firmy SAP i HP zwiększyły swoje zaangażowanie na rzecz zapewnienia klientom otwartych rozwiązań z długofalowymi planami rozwoju dla aplikacji biznesowych SAP na platformie Sybase ASE w środowisku operacyjnym HP-UX. Klientom poszukującym możliwości migracji możemy zaoferować do wyboru rozbudowaną, kompleksową opcję, opartą na rozwiązaniach HP, SAP i Sybase, która cechuje się niższym całkowitym kosztem posiadania, większą elastycznością działania i większą długofalowością”.

„Rozwiązania SAP umożliwiają przedsiębiorstwom realizację i optymalizację strategii działań ekonomicznych i informatycznych, zapewniając platformę do obsługi procesów podstawowych, branżowych i pomocniczych” — powiedział Sanjay Poonen, prezes działu rozwiązań globalnych w firmie SAP. „Z Sybase ASE korzysta ponad 30 000 klientów, przez co ASE jest sprawdzonym liderem w dziedzinie zarządzania korporacyjnymi bazami danych. Jest to doskonała alternatywa dla wielu klientów SAP, którzy chcieliby zwiększyć wydajność operacyjną i obniżyć ogólne koszty”.

„W dzisiejszym środowisku biznesowym sukces jest uzależniony od tego, czy systemy zarządzania krytycznymi danymi będą w stanie sprostać trudnym wymaganiom co do efektywności, ryzyka operacyjnego i wydajności przy jednoczesnym zachowaniu niskiego poziomu kosztów operacyjnych. Sybase ASE spełnia wszystkie te kryteria” — powiedział dr Raj Nathan, wiceprezes i dyrektor ds. marketingu w firmie Sybase. „SAP i Sybase zamierzają blisko ze sobą współpracować, oferując platformę Sybase ASE i aplikacje SAP. Zapewni to prostą metodę dostarczania funkcji biznesowych i branżowych. Współpraca nad innowacyjnymi rozwiązaniami poprawi pozycję SAP na rynku, a użytkownicy odniosą korzyści z niezawodnego, sprawdzonego serwera bazy danych, który jest idealnie dostosowany do pracy z aplikacjami SAP i ogromnie podnosi ich wartość”.

„Red Hat od dawna współpracuje zarówno z firmą Sybase, jak i SAP” — powiedział Gus Robertson, wiceprezes działu rozwoju globalnego w firmie Red Hat, Inc. „Fakt, że SAP oferuje rozwiązania korporacyjne na platformę Sybase ASE zwiększa możliwości wyboru na rynku, zaś większy wybór prowadzi do innowacyjności i obniżenia kosztów dla klientów. Red Hat cieszy się reputacją firmy umiejącej obniżać całkowite koszty posiadania. Mamy nadzieję kontynuować tę tradycję, oferując klientom możliwość uruchomienia aplikacji SAP i platformy Sybase ASE w środowisku Red Hat Enterprise Linux”.

Duża dynamika rozwoju platformy Sybase ASE jest rezultatem lojalności klientów. Zadowolenie klientów plasuje się na poziomie 97%, co wynika z wysokiej wydajności tego rozwiązania, jego niezwykłej stabilności, pomocy technicznej światowej klasy oraz niskiego całkowitego kosztu posiadania. Planowane połączenie aplikacji SAP z systemem Sybase ASE zapewni doskonałą platformę alternatywną zarówno dla nowych, jak i istniejących klientów, oferując przy tym optymalną integrację. Wynika to z dążenia SAP do zapewniania swoim klientom kompleksowych rozwiązań aplikacyjnych i bazodanowych oraz spełniania najwyższych wymagań przy zachowaniu niskich kosztów ogólnych.

Firmy SAP i Sybase będą kontynuować działania na rzecz długoterminowego rozwoju platformy Sybase ASE, inwestując w innowacje technologiczne i certyfikując Sybase ASE do współpracy z najważniejszymi aplikacjami z pakietu SAP Business Suite. Planowane są prace nad rozszerzeniem listy certyfikatów na kolejne aplikacje SAP, w tym najnowsze wersje i pakiety rozszerzeń aplikacji SAP Customer Relationship Management, SAP Supplier Relationship Management, SAP Product Lifecycle Management oraz SAP Supply Chain Management, a także komponentu SAP NetWeaver Portal, oferty SAP NetWeaver Process Integration oraz komponentu SAP NetWeaver Business Warehouse.

SAP i Sybase prowadzą obecnie program pilotażowy, w ramach którego wybrani klienci uruchomili produkt SAP ERP na platformie Sybase ASE. Rozwiązanie to ma być ogólnie dostępne pod koniec bieżącego roku.

SAPPHIRE NOW
Podczas konferencji SAPPHIRE NOW firma SAP daje swoim klientom, partnerom i potencjalnym firmom współpracującym wiele nowych możliwość nawiązania dialogu z innymi uczestnikami, firmami i światowymi ekspertami w swoich dziedzinach. Odbywa się w Orlando na Florydzie w dniach 15-18 maja. Wzbogacona o nowe możliwości komunikacji konferencja SAPPHIRE NOW łączy uczestników na miejscu z uczestnikami z całego świata poprzez nowoczesne studia nadawcze i przez internet, z wykorzystaniem najnowszych funkcjonalności społecznościowych. Czy na miejscu, czy on-line, uczestnicy mają możliwość zapoznania się z tym, jak SAP realizuje swoją strategię produktową oraz pomaga firmom i instytucjom z całego świata lepiej działać. Więcej informacji znajduje się na stronie www.sapphirenow.com. Zapraszamy do śledzenia SAPPHIRE NOW na Twitterze @SAPPHIRENOW i odwiedzania strony z nowościami: www.sapphirenow.news.sap.com.

Materiały graficzne i filmowe dla mediów:

Webcasty, informacje prasowe, transmisje ze spotkań prasowych i prezentacji inauguracyjnych, blogi i inne materiały z SAPPHIRE NOW są dostępne na stronie newsowej konferencji: www.sapphirenow.news.sap.com. Na stronie www.sap.com/photos znajdują się materiały filmowe przeznaczone do emisji i cyfrowe zdjęcia prasowe, które można przeglądać i pobierać. Na tej platformie znajdują się także materiały o wysokiej rozdzielczości, które mogą Państwo wykorzystać w swoich kanałach medialnych. Filmy wideo o różnej tematyce znajdują się na stronie www.sap-tv.com, skąd mogą Państwo je pobierać i umieszczać na swoich stronach internetowych. Strona ta umożliwia również udostępnianie filmów wideo poprzez przesyłanie odsyłaczy pocztą elektroniczną oraz subskrypcję kanałów RSS z SAP TV. Bądźcie z nami na Twitterze, tag @sapnews.

Informacje o Sybase
Firma Sybase, należąca do SAP, jest liderem w branży oprogramowania korporacyjnego i mobilnego, przeznaczonego do zarządzania informacjami, analizowania ich i zapewniania ich dostępności na urządzeniach mobilnych. Cieszy się globalnym uznaniem jako lider w zakresie wydajności w branżach wymagających wyjątkowo intensywnego przetwarzania danych. Rozwiązania Sybase sprawdziły się we wszystkich głównych systemach i sieciach oraz na najpopularniejszych urządzeniach. Rozwiązania Sybase do zarządzania informacjami i przetwarzania analitycznego oraz korporacyjne aplikacje mobilne są stosowane na całym świecie do obsługi newralgicznych systemów w branży usług finansowych, telekomunikacyjnej, produkcyjnej i administracji publicznej. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.sybase.com. Blogi Sybase: blogs.sybase.com. Jesteśmy na Twitterze: @Sybase.

O SAP
Lider na rynku oprogramowania dla przedsiębiorstw, firma SAP (NYSE: SAP) pomaga organizacjom każdej wielkości i z każdej branży, uzyskiwać lepsze wyniki. Czy to na zapleczu, czy na sali spotkań zarządu,
w magazynie i na witrynie sklepu, na komputerze stacjonarnym czy urządzeniu przenośnym – SAP umożliwia pracownikom i organizacjom zwiększać efektywność współpracy i lepiej wykorzystywać posiadane informacje biznesowe, aby budować przewagę konkurencyjną. Aplikacje i usługi SAP pomagają ponad 170 tys. klientów (włącznie z klientami przejętej firmy Sybase) stale zwiększać zyski, szybko reagować na potrzeby rynku i rozwijać się w sposób zrównoważony. Więcej informacji znajduje się na stronie www.sap.com.

Sybase jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Sybase Inc. i jej podmiotów zależnych. SAP, oraz nazwy innych produktów i usług SAP wymienione w niniejszym dokumencie, a także ich znaki graficzne (logo) są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy SAP AG w Niemczech i innych krajach. Wszystkie pozostałe produkty i usługi są znakami towarowym odpowiednich firm.

Wszelkie stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie, które nie stanowią faktów historycznych, są opiniami wybiegającymi w przyszłość – zgodnie z definicją zawartą w amerykańskiej ustawie Private Securities Litigation Reform Act z roku 1995. Słowa, takie jak: „uznawać”, „szacować”, „oczekiwać”, „przewidywać”, „mieć zamiar”, „móc”, „planować”, „wyrażać wolę”, jak i podobne wyrażenia, które odnoszą się do SAP, są tego typu stwierdzeniami wybiegającymi w przyszłość. SAP nie podejmuje żadnych zobowiązań dotyczących publikacji aktualizacji lub sprostowań odnoszących się do informacji wybiegających w przyszłość. Wszystkie stwierdzenia tego typu są niepotwierdzone i obarczone ryzykiem, co może powodować, że późniejsze, rzeczywiste wyniki będą w istotny sposób różnić się od oczekiwań. Czynniki, które mogą wpływać na przyszłe wyniki finansowe SAP, zostały szczegółowo omówione w dokumentach złożonych przez SAP w Amerykańskiej Komisji ds. Giełdy i Papierów Wartościowych (U.S. Securities and Exchange Commission) – „SEC” – z uwzględnieniem najaktualniejszego Raportu Rocznego SAP sporządzonego na formularzu 20-F, złożonego w SEC. Ostrzega się czytelników przed nadmiernym poleganiem na tychże wybiegających w przyszłość stwierdzeniach, które są aktualne jedynie w okresie ich publikacji.

© 2011 SAP AG. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver oraz inne produkty i usługi SAP wymienione w niniejszym dokumencie, jak również ich logo, są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy SAP AG w Niemczech oraz innych krajach. Wszystkie pozostałe produkty i usługi są znakami towarowym odpowiednich firm. Dane zawarte w niniejszym dokumencie służą wyłącznie celom informacyjnym. Specyfikacje wersji krajowych produktu mogą się różnić między sobą.

Kontakt dla klientów, zainteresowanych produktami SAP:
Globalne Centrum Obsługi Klienta: +49 180 534-34-24
Tylko USA: 1 (800) 872-1SAP (1-800-872-1727)

Kontakt dla mediów:
Biuro prasowe SAP, +49 (6227) 7-46315, CET; +1 (610) 661-3200, EDT; press@sap.com
Scott Malinowski, Sybase, +1(978) 287-1793, scott.malinowski@sybase.com
Jeff Neal, Sybase, +1(925) 236-5035, jeff.neal@sybase.com
Theresa Bellagamba, Bite Communications, +1(415) 365-0387

Dominika Krzyżanowska-Kidała, SAP Polska, +48 22 541 6734, dominika.krzyzanowska-kidala@sap.com