SAP i Sybase wprowadzają nowe aplikacje mobilne, działające w czasie rzeczywistym i zwiększające produktywność pracowników w kluczowych branżach

Lider w dziedzinie rozwiązań mobilnych odpowiada na oczekiwania rynku w zakresie aplikacji mobilnych: bogata funkcjonalność, funkcje branżowe i otwartość technologiczna w takich obszarach jak: usługi serwisowe, handel detaliczny, zarządzania zasobami przedsiębiorstwa i produktywnością pracowników

Orlando, FlorydaFirmy SAP AG oraz Sybase, Inc., podmiot należący do SAP i lider branży oprogramowania korporacyjnego i mobilnego, zaprezentowały serię nowych aplikacji mobilnych, zbudowanych na platformie Sybase® Unwired Platform. Nowe aplikacje mają za zadanie zwiększyć mobilność procesów i informacji gospodarczych w branżach o kluczowym znaczeniu, m.in. branży produkcyjnej, dóbr konsumpcyjnych, użyteczności publicznej, nowoczesnych technologii, naftowej i gazowniczej oraz detalicznej. Nowe aplikacje uzupełniają wprowadzoną w 2010 r. istniejącą ofertę: aplikację Sybase® Mobile Sales, przeznaczoną do obsługi systemu SAP CRM oraz Sybase® Mobile Workflow, przeznaczoną do obsługi systemu SAP Business Suite. Niniejszą informację ogłoszono podczas konferencji SAPPHIRE NOW, która odbyła się w Orlando na Florydzie w dniach 15-18 maja 2011 r.

„Przez ostatnie półtora roku SAP wprowadzał na rynek technologie, które umożliwiają błyskawiczne tworzenie i wdrażanie aplikacji mobilnych z wykorzystaniem naszej platformy i narzędzi programistycznych” — powiedział dr Raj Nathan, wiceprezes i dyrektor ds. marketingu w firmie Sybase. „Obecnie przedstawiamy pakiet kilku aplikacji mobilnych, które znacznie zredukują koszty i czas wdrażania strategii mobilnej w przedsiębiorstwie. Mobilność korporacji to zjawisko obejmujące wszystkie aspekty miejsc pracy. SAP jest liderem tego trendu i rewolucjonizuje przestrzeń mobilną, zbliżając ją do dawnych rozwiązań stacjonarnych”.

„W dzisiejszym biznesie widoczny jest pewien przełom koncepcyjny: firmy tworzą aplikacje biznesowe pracujące w czasie rzeczywistym i maksymalnie wykorzystują gwałtowny wzrost liczby pracowników korzystających z urządzeń mobilnych” — powiedział Jack Gold, prezes firmy J.Gold Associates, LLC. „Nowe aplikacje mobilne, takie jak zaprezentowane produkty SAP i Sybase, przyspieszają realizację procesów gospodarczych, ponieważ umożliwiają pracownikom podejmowanie decyzji popartych informacjami niezależnie od tego, gdzie się znajdują, a także poprawiają kontakt z klientami i partnerami. W rezultacie znacznie zwiększa się produktywność pracowników, a co za tym idzie — wzrasta rentowność i poprawiają się wyniki finansowe firmy”.

Według ankiety przeprowadzonej przez Forrester Research wśród osób podejmujących decyzje dotyczące informatyki, w 2010 r. ponad 60% firm zadeklarowało, że w ciągu najbliższego roku priorytetowe znaczenie będą miały dla nich aplikacje mobilne.1 Około 75% firm wdraża aplikacje mobilne w celu zwiększenia produktywności pracowników. Ogólna poprawa zadowolenia klientów to czynnik, który zmotywował do zastosowania mobilnych aplikacji 42% firm.1

Nowe aplikacje mobilne (przedstawione poniżej) powstały z myślą o zapewnieniu bezpośrednich korzyści firmom z różnych branż i ich pracownikom.

Doskonały serwis w terenie
Serwisanci pracujący w terenie to osoby, które muszą szybko podejmować decyzje poparte informacjami. Dla nich właśnie przeznaczona jest aplikacja mobilna SAP® Field Service, która udostępnia odpowiednie dane, wiedzę i informacje na miejscu rozwiązywania problemu, pozwalając lepiej spełnić oczekiwania klienta. Ponieważ aplikacja jest oparta na platformie Sybase Unwired Platform, zapewnia pełny dostęp w trybie online i offline (przy połączeniu i bez połączenia z siecią) do przydzielonych zadań, zleceń serwisowych i raportów z realizacji. W konfiguracji standardowej, aplikacja ta umożliwia zapewnienie mobilności i dostosowywanie rozwiązania SAP Customer Relationship Management (SAP CRM), zapewniając serwisantom pracującym w terenie następujące przydatne funkcje:

 • Bezpośrednie powiadomienia o przydzielonych zadaniach: na urządzeniu mobilnym będą wyświetlane alerty powiadamiające o przydziale nowego zadania w terenie.
 • Udoskonalone funkcje zarządzania zleceniami serwisowymi: przedstawiciele mają do dyspozycji pojedynczy widok przedstawiający wszystkie informacje niezbędne do zrealizowania zlecenia.
 • Mapa wizyt: dzięki integracji z usługą mapy serwisanci mogą wyświetlać zaplanowane na dany dzień zadania.
 • Raporty z realizacji zleceń: serwisanci mogą tworzyć raporty zamykające zlecenie, zawierające godzinę zamknięcia, zużyte materiały i koszty.

Lepsza obsługa klientów detalicznych dzięki urządzeniom przenośnym
Nowa aplikacja SAP Retail Execution zapewni przedstawicielom handlowym firm z branży towarów konsumpcyjnych dane niezbędne do osiągnięcia maksymalnej produktywności. Ułatwi ponadto uzyskanie zwrotu z inwestycji w reklamę i promowanie marki, umożliwiając monitorowanie zgodności z warunkami promocji i śledzenie powodzenia nowych produktów. Aplikacja ta jest oparta na platformie Sybase Unwired Platform i ma zapewniać pełną integrację z wewnętrznymi funkcjami urządzenia, a jednocześnie umożliwiać dostęp online i offline do informacji o kliencie, kontaktach, wizytach, ankietach i produktach. Planowane są następujące funkcje aplikacji mobilnej:

 • Zarządzanie wizytami przedstawicieli: realizacja wizyt, przekładanie ich na inny termin w razie potrzeby, dostęp do historii poprzednich wizyt, notatek i załączników na urządzeniu mobilnym.
 • Możliwość przeprowadzania ankiet i kontroli: realizacja zadań promocyjnych, np. monitorowanie zgodności z wytycznymi promocji i kontrole planogramu.
 • Zarządzanie klientami (kontami): dostępne są listy klientów, informacje kontaktowe i szczegółowa historia wcześniejszych kontaktów.
 • Zarządzanie produktami: dostępne są szczegółowe listy produktów w podziale na kategorie, zawierające dane identyfikacyjne.

Zwiększenie wykorzystania zasobów i minimalizacja przestojów
Technicy pracujący w terenie muszą mieć aktualne informacje, aby wydajnie wykonywać swoje zadania. Nowa aplikacja mobilna SAP EAM Work Order ma umożliwić zbieranie, ocenę i udostępnianie odpowiednich informacji natychmiast po ich zidentyfikowaniu lub w sytuacji, gdy staną się potrzebne. Jest to aplikacja oparta na platformie Sybase Unwired Platform, przeznaczona dla pracowników zajmujących się konserwacją zakładów i mająca służyć do zarządzania zasobami. Najważniejsze z planowanych funkcji tej aplikacji to:

 • Zlecenia prac: możliwość wyświetlania i aktualizacji odpowiednich informacji o zadaniach, operacjach, zaplanowanym czasie i materiałach.
 • Zarządzanie obiektami technicznymi: możliwość wyświetlania i aktualizacji kluczowych informacji o położeniu funkcjonalnym i wyposażeniu, co ma wydłużyć czas bezawaryjnej pracy zasobu.
 • Informacje o stanie zapasów: ułatwią pracownikom terenowym monitorowanie stanu części zamiennych i zarządzanie nimi bez opóźnień i dodatkowych kosztów.
 • Informacje o partnerach handlowych: technicy będą mogli wyświetlić rozszerzony widok historii klienta i najważniejsze informacje kontaktowe.

Osiągnięcie maksymalnej produktywności pracowników
Trwają prace nad nowymi aplikacjami zwiększającymi produktywność pracowników — zarówno w drodze, jak i w biurze. Pracownik będzie mógł jednym kliknięciem uzyskać dostęp do najważniejszych funkcji, umożliwiających realizację rutynowych zadań, np. rejestrację kosztów i danych delegacji, zatwierdzanie wniosków kadrowych, wprowadzanie zleceń sprzedaży i zatwierdzanie lub odrzucania zamówień. Nowe aplikacje na urządzenia mobilne mają umożliwić użytkownikom skuteczne wykorzystywanie przepływu prac i dostępu do kluczowych informacji biznesowych, przechowywanych m.in. przez rozwiązania SAP ERP Human Capital Management, SAP ERP Financials, SAP Supplier Relationship Management oraz SAP CRM. Te proste aplikacje oparte na platformie Sybase Unwired Platform są projektowane w taki sposób, aby zapewniały łatwość użycia porównywalną z aplikacjami dla konsumentów i wymagały tylko minimalnych szkoleń.

W ciągu najbliższych miesięcy mają się stać ogólnie dostępne następujące aplikacje i planowane możliwości:

 • Zarządzanie kadrami
  • Aplikacja mobilna SAP Employee Lookup: wyszukiwanie i wyświetlanie profilów pracownika.
  • Aplikacja mobilna SAP Leave Request: tworzenie, modyfikowanie i usuwanie wniosków urlopowych; wyświetlanie dostępnych dni urlopowych.
  • Aplikacja mobilna SAP Time Capture: tworzenie, modyfikowanie i usuwanie pozycji godzinowych; wyświetlanie brakujących godzin.
  • Aplikacja mobilna SAP HR Approvals: powiadamianie o pracach; wyświetlanie kalendarza; zatwierdzanie i odrzucanie wniosków.
 • Zaopatrzenie
  • Aplikacja mobilna SAP Cart Approval: wyświetlanie, zatwierdzanie lub odrzucanie koszyków zapotrzebowań; wyświetlanie szczegółowych informacji o osobie zatwierdzającej.
  • Aplikacja mobilna SAP SRM Supplier Search: wyszukiwanie i wyświetlanie list ze szczegółowymi informacjami o dostawcach; kontaktowanie się z dostawcami.
  • Aplikacja mobilna SAP Quality Issue: tworzenie raportów dotyczących jakości; dodawanie fotografii i skanowanie wyposażenia.
 • Finanse
  • Aplikacja mobilna SAP Travel Receipt Capture: rejestrowanie wydatków w delegacji; zapisywanie fotografii pokwitowań; rejestrowanie komentarzy głosowych.
  • Aplikacja mobilna SAP Travel Report: wyświetlanie opłat uiszczonych kartą kredytową, tworzenie raportów z wydatków w delegacji.
  • Aplikacja mobilna SAP Travel Expense Approval: odbieranie powiadomień o zatwierdzeniu wydatku; przeglądanie szczegółów raportu; zatwierdzanie lub odrzucanie przepływów pracy.
  • Aplikacja mobilna SAP Payment Approvals: zgłaszanie pilnych spraw skarbnikowi; ochrona przed stratami finansowymi.
 • Sprzedaż
  • Aplikacja mobilna SAP Sales Order Notification: odbieranie powiadomień o zleceniach sprzedaży; przeszukiwanie i wyświetlanie zleceń.
  • Aplikacja mobilna SAP Material Availability: wyszukiwanie materiałów; wyświetlanie informacji o szczegółach, dostępności i cenie w celu podania ich klientom.
  • Aplikacja mobilna SAP Customer and Contacts: dostęp do informacji o kliencie i danych kontaktowych; wyświetlanie na mapie; wyświetlanie ostatnich zleceń.
  • Aplikacja mobilna SAP Customer Financial Fact Sheet: wyszukiwanie klientów i wyświetlanie szczegółowych informacji o klientach.
  • Aplikacja mobilna SAP Order Status: od kontroli kredytowej do wystawienia faktury.

Dodatkowe informacje o zaprezentowanych tu aplikacjach mobilnych znajdują sie na stronie newsowej SAP Mobility News: „Zrzuty ekranów: SAP i Sybase zwiększają produktywność pracowników mobilnych”.

W ramach działań zmierzających do zbliżenia możliwości aplikacji mobilnych do standardu aplikacji stacjonarnych firmy SAP i Sybase poinformowały również o wprowadzeniu platformy Sybase Unwired Platform 2.0 nowej generacji oraz przedstawiły rozszerzoną wersję pakietu programistycznego (SDK), który ma być dostępny w ciągu najbliższych miesięcy (patrz informacja „SAP i Sybase o krok bliżej do 1 miliarda użytkowników; nowa wersja platformy Sybase Unwired Platform”).

[1] Źródło: Forrester Research, Inc. „Insights for CIOs: Make Mobility Standard Business Practice” (Informacje dla dyrektorów ds. informatycznych: mobilność jako standardowa praktyka biznesowa), 3 września 2010 r.
[1] Źródło: Forrester Research, Inc. „Insights for CIOs: Make Mobility Standard Business Practice” (Informacje dla dyrektorów ds. informatycznych: mobilność jako standardowa praktyka biznesowa).

Informacje, blogi, wideo i inne materiały z konferencji SAPPHIRE NOW są dostępne na stronie SAPPHIRE NOW newsroom. SAP i Sybase można znaleźć w portalu Twitter: @sapmobile oraz @MobileWork.

SAPPHIRE NOW
Podczas konferencji SAPPHIRE NOW firma SAP daje swoim klientom, partnerom i potencjalnym firmom współpracującym wiele nowych możliwość nawiązania dialogu z innymi uczestnikami, firmami i światowymi ekspertami w swoich dziedzinach. Odbywa się w Orlando na Florydzie w dniach 15-18 maja. Wzbogacona o nowe możliwości komunikacji konferencja SAPPHIRE NOW łączy uczestników na miejscu z uczestnikami z całego świata poprzez nowoczesne studia nadawcze i przez internet, z wykorzystaniem najnowszych funkcjonalności społecznościowych. Czy na miejscu, czy on-line, uczestnicy mają możliwość zapoznania się z tym, jak SAP realizuje swoją strategię produktową oraz pomaga firmom i instytucjom z całego świata lepiej działać. Więcej informacji znajduje się na stronie www.sapphirenow.com. Zapraszamy do śledzenia SAPPHIRE NOW na Twitterze @SAPPHIRENOW i odwiedzania strony z nowościami: www.sapphirenow.news.sap.com.

Materiały graficzne i filmowe dla mediów:
Webcasty, informacje prasowe, transmisje ze spotkań prasowych i prezentacji inauguracyjnych, blogi i inne materiały z SAPPHIRE NOW są dostępne na stronie newsowej konferencji: www.sapphirenow.news.sap.com. Na stronie www.sap.com/photos znajdują się materiały filmowe przeznaczone do emisji i cyfrowe zdjęcia prasowe, które można przeglądać i pobierać. Na tej platformie znajdują się także materiały o wysokiej rozdzielczości, które mogą Państwo wykorzystać w swoich kanałach medialnych. Filmy wideo o różnej tematyce znajdują się na stronie www.sap-tv.com, skąd mogą Państwo je pobierać i umieszczać na swoich stronach internetowych. Strona ta umożliwia również udostępnianie filmów wideo poprzez przesyłanie odsyłaczy pocztą elektroniczną oraz subskrypcję kanałów RSS z SAP TV. Bądźcie z nami na Twitterze, tag @sapnews.

Informacje o Sybase
Firma Sybase, należąca do SAP, jest liderem w branży oprogramowania korporacyjnego i mobilnego, przeznaczonego do zarządzania informacjami, analizowania ich i zapewniania ich dostępności na urządzeniach mobilnych. Cieszy się globalnym uznaniem jako lider w zakresie wydajności w branżach wymagających wyjątkowo intensywnego przetwarzania danych. Rozwiązania Sybase sprawdziły się we wszystkich głównych systemach i sieciach oraz na najpopularniejszych urządzeniach. Rozwiązania Sybase do zarządzania informacjami i przetwarzania analitycznego oraz korporacyjne aplikacje mobilne są stosowane na całym świecie do obsługi newralgicznych systemów w branży usług finansowych, telekomunikacyjnej, produkcyjnej i administracji publicznej. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.sybase.com. Blogi Sybase: blogs.sybase.com. Jesteśmy na Twitterze: @Sybase.