Górnośląska Spółka Gazownictwa z nową bazą danych dla systemu SAP

SAP NewsbyteGórnośląska Spółka Gazownictwa, będąca częścią Grupy Kapitałowej Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), w ramach programu transformacji infrastruktury informatycznej przeprowadziła proces migracji używanej dotychczas z systemem SAP bazy danych Oracle na bazę IBM DB2. W wyniku przeprowadzonego projektu GSG udało się osiągnąć kilkunastoprocentowe obniżenie całkowitych kosztów użytkowania bazy danych oraz kilkuprocentową obniżkę opłat licencyjnych oraz serwisowych. Nowa baza pozwala też na większą kompresję danych oraz skrócenie o połowę czasu wykonywania kopii zapasowych.

Sama migracja zajęła ok. 2 miesięce, co jest niemal minimalnym czasem na realizację takiego projektu zakładanym przez firmę SAP, zgodnie z metodyką której realizowany był cały proces. Migrowanych było 9 obszarów funkcjonalnych SAP, w tym ERP, BI i SAP Solution Manager. Migracja została przeprowadzana przez Dział Konsultingu SAP Polska przy wsparciu technicznym IBM Polska.

Migracja do środowiska IBM DB2 pozwoliła na optymalizację procesów związanych z administracją systemem SAP. Dzięki ścisłej integracji rozwiązań SAP i IBM DB2, większość standardowych operacji związanych z zarządzaniem, aktualizacją, monitoringiem i poprawą parametrów funkcjonowania bazy danych odbywa się automatycznie i może być nadzorowane bezpośrednio z poziomu kokpitu menedżerskiego aplikacji SAP. Zmiana serwerów bazy danych pozwoliła również na znaczące poprawienie procesów kompresji danych. Dzięki efektywnym mechanizmom analizy układu i zawartości tabel baza IBM DB2 v.9.7. osiąga się kompresję na poziomie 50-60%, a w niektórych przypadkach dla poszczególnych tabel nawet powyżej 85%. Efektywna kompresja umożliwiła skrócenie o połowę czasu wykonywania kopii zapasowych.

Kilkunastoprocentowe obniżenie całkowitych kosztów użytkowania bazy danych w GSG, było możliwe dzięki automatyzacji większości procesów związanych z administracją baz danych, a także wdrożeniu bardziej efektywnych mechanizmów kompresji. Poza tym, migracja do nowego środowiska pozwoliła także na kilkuprocentową obniżkę kosztów opłat licencyjnych, a co za tym idzie, także serwisowych.

„Dzięki implementacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania GSG zamierza: usprawnić procesy zarządzania ryzykiem operacyjnym; dokonać integracji operacyjnej wszystkich działów firmy, zapewniającej współpracę na poziomie całych procesów; usprawnić mechanizm współdziałania, przepływu i współdzielenia informacji, a także dokonać optymalizacji procesów zarządzania strategicznego”, powiedział Jarosław Wróbel, wiceprezes zarządu GSG Sp. z o.o., zastępca dyrektora generalnego ds. ekonomicznych.

Sprostanie tym wyzwaniom wymaga stałego rozwoju i optymalizacji platformy informatycznej, zarówno pod kątem efektywności jak i obniżenia kosztów jego działania. Dzięki modernizacji GSG może w bardziej efektywny sposób realizować swoje procesy biznesowe, a tym samym lepiej świadczyć usługi swoim klientom.

„IBM i SAP współpracują blisko zarówno na polu technologicznym, jak też oferty rynkowej. Plany dotyczące produktów SAP są zintegrowane z rozwojem IBM DB2. Klient ma pewność, że wdrażając nową wersję aplikacji SAP, zawsze będzie mógł korzystać ze zintegrowanego z nim produktu IBM, o identycznym jak aplikacja SAP okresie obsługi serwisowej”, stwierdziła Anna Sieńko, Dyrektor Generalna IBM Polska.

Kontakt dla mediów:
Dominika Krzyżanowska-Kidała, SAP Polska, +48 604 416 989, dominika.krzyzanowska-kidala@sap.com
Tomasz Stachera, IBM Polska, tel. +48 693 93 56 12, tomasz.stachera@pl.ibm.com