SAP HANA powszechnie dostępna dla klientów na całym świecie

Zainteresowanie klientów osiąga najwyższe poziomy w historii SAP

Walldorf, NiemcyFirma SAP AG poinformowała, że rozwiązanie SAP HANA™ jest już powszechnie dostępne dla klientów SAP na całym świecie. Technologia przetwarzania „w pamięci” firmy SAP zwiastuje nową generacje rozwiązań analityczynych i biznesowych, a także uproszczenie zastosowań IT. SAP poinformował jednocześnie, że nowym klientem, który wybrał SAP HANA jest koncern Mitsui, jedna z najbardziej wszechstronnych firm handlowo-usługowych na świecie. Mitsui dołączyło do stale rosnącej listy klientów, którzy docenili wartość technologii in-memory firmy SAP. W gronie klientów SAP HANA są już takie organizacje, jak: Charité — Universitätsmedizin Berlin, The Charmer Sunbelt Group, Hilti czy Medtronic. (Więcej informacji: filmowe wypowiedzi klientów SAP HANA.)

Stworzone wiosną ubiegłego roku rozwiązanie SAP HANA zostało wdrożone u pierwszych klientów w listopadzie 2010 r. Dziś, zgodnie z obietnicami, staje się powszechnie dostępne w ofercie SAP. Lista potencjalnych klientów stale się wydłuża, podnosząc wskaźniki zainteresowania nowym produktem na jeden z najwyższych poziomów w historii SAP.

SAP HANA wprowadza w życie nową rzeczywistość przetwarzania w czasie rzeczywistym. Dzięki temu firmy mogą zrewidować sposób radzenia sobie z istniejącymi wyzwaniami biznesowymi, a także zmierzyć się z kolejnymi, zupełnie nowymi. Z wykorzystaniem SAP HANA klienci mają możliwość dokoniania zasadniczych zmian w podejściu do biznesu, a to dzięki przełomowym rozwiązaniom analityczynym, zupełnie nowym aplikacjom i odświeżeniu dotychczasowych rozwiązań SAP.

Przykłady można mnożyć. Jeden z klientów stosuje SAP HANA do przeprowadzania w czasie rzeczywistym symulacji rentowności i poprawy marż, posługując się niezwykle szczegółowymi danymi nt. przychodów i kosztów. Kolejny klient – dostawca usług IT dla sektora transportowego – przeszukuje z pomocą SAP HANA 360 milionów rekordów nt. ruchu ulicznego w czasie niewiele dłuższym niż jedna sekunda. Dzięki temu firmy taksówkowe dysponują swoimi pojazdami efektywniej i w czasie rzeczywistym. Ponadto wielu klientów wykorzystuje SAP HANA do zbierania danych nie tylko z systemów SAP, ale też innych dostawców. Na przykład jedna z firm z listy Fortune 100 używa SAP HANA przede wszystkim w przetwarzania danych pochodzących z systemów innych niż SAP, zarówno z wewnątrz firmy, jak i od partnerów produkcyjnych.

Firmie SAP przyświeca idea innowacji bez zakłóceń, co znalazło swój wyraz w rozwiązaniu SAP HANA. Zostało ono zaprojektowane w taki sposób, aby uzyskiwać korzyści bez zawirowań w istniejących systemach IT. Co więcej, SAP HANA pomaga usprawnić działanie tych systemów poprzez eliminację zbędnych warstw w tradycyjnym modelu przetwarzania danych.

“Powszechna dostępność jest kamieniem milowym dla rozwiązania SAP HANA, ale to dopiero początek” — powiedział dr Vishal Sikka, członek zarządu ds technologii i innowacji, SAP AG. “SAP HANA może fundamentalnie zmienić sposoby prowadzenia biznesu. Jest osią innowacji całego portfolio produktów i technologii SAP. Jak pokazaliśmy na konferencji SAPPHIRE NOW kilka tygodni temu, SAP HANA przynosi klientom znaczne wartości biznesowe, tak więc spodziewam się kolejnych kroków milowych – tworzenia w oparciu o SAP HANA nowych, przełomowych aplikacji i dostarczania ich w chmurze SAP HANA”.

Więcej informacji
Dodatkowe informacje nt. SAP HANA i technologii przetwarzania in-memory SAP znajdują się na stronie SAP In-Memory Computing na sap.com. Weź udział w konwersacji na Twitterze — użyj tagu #HANA i śledź @SAPInMemory. Aby uzyskać więcej informacji, otwórz stronę newsroomu SAP nt. technologii i platform SAP.

O SAP
Lider na rynku oprogramowania dla przedsiębiorstw, firma SAP (NYSE: SAP) pomaga organizacjom każdej wielkości i z każdej branży, działać lepiej. W biurze, w magazynie, w sklepie, na komputerach stacjonarnych i urządzeniach przenośnych — produkty SAP pozwalają ludziom i firmom coraz wydajniej współpracować oraz efektywniej korzystać z wiedzy biznesowej, aby budować przewagę konkurencyjną. Aplikacje i usługi SAP pomagają ponad 170 tys. klientów (włącznie z klientami przejętej firmy Sybase) zwiększać zyski, szybko reagować na potrzeby rynku i rozwijać się w sposób zrównoważony. Więcej informacji znajduje się na stronie www.sap.com.

Wszelkie stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie, które nie stanowią faktów historycznych, są opiniami wybiegającymi w przyszłość – zgodnie z definicją zawartą w amerykańskiej ustawie Private Securities Litigation Reform Act z roku 1995. Słowa, takie jak: „uznawać”, „szacować”, „oczekiwać”, „przewidywać”, „mieć zamiar”, „móc”, „planować”, „wyrażać wolę”, jak i podobne wyrażenia, które odnoszą się do SAP, są tego typu stwierdzeniami wybiegającymi w przyszłość. SAP nie podejmuje żadnych zobowiązań dotyczących publikacji aktualizacji lub sprostowań odnoszących się do informacji wybiegających w przyszłość. Wszystkie stwierdzenia tego typu są niepotwierdzone i obarczone ryzykiem, co może powodować, że późniejsze, rzeczywiste wyniki będą w istotny sposób różnić się od oczekiwań. Czynniki, które mogą wpływać na przyszłe wyniki finansowe SAP, zostały szczegółowo omówione w dokumentach złożonych przez SAP w Amerykańskiej Komisji ds. Giełdy i Papierów Wartościowych (U.S. Securities and Exchange Commission) – „SEC” – z uwzględnieniem najaktualniejszego Raportu Rocznego SAP sporządzonego na formularzu 20-F, złożonego w SEC. Ostrzega się czytelników przed nadmiernym poleganiem na tychże wybiegających w przyszłość stwierdzeniach, które są aktualne jedynie w okresie ich publikacji.

© 2011 SAP AG. Wszelkie prawa zastrzeżone. SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver oraz inne produkty i usługi SAP wymienione w niniejszym dokumencie, jak również ich logo, są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy SAP AG w Niemczech oraz innych krajach. Wszystkie pozostałe produkty i usługi są znakami towarowym odpowiednich firm. Dane zawarte w niniejszym dokumencie służą wyłącznie celom informacyjnym. Specyfikacje wersji krajowych produktu mogą się różnić między sobą.

Dodatkowe informacje dla mediów:
Na stronie www.sap.com/photos znajdują się materiały filmowe przeznaczone do emisji i cyfrowe zdjęcia prasowe do pobrania. Na tej platformie znajdują się także materiały o wysokiej rozdzielczości do wykorzystania w kanałach mediowych. Filmy wideo o różnej tematyce znajdują się na stronie www.sap-tv.com, skąd można je umieszczać na stronach internetowych, przesyłać odsyłacze do nich e-mailem a także subskrybować kanały RSS z SAP TV.

Bądźcie z nami na Twitterze, tag @sapnews.

Kontakt dla mediów:
Scott Behles, +1 (917) 494-2009, scott.beles@sap.com, EDT
Hilmar Schepp, +49 6227 746799, hilmar.schepp@sap.com, CET
SAP Press Office, +49 (6227) 7-46315, CET; +1 (610) 661-3200, EDT; press@sap.com
Mike Pilarz, Burson-Marsteller, +1 (312) 596-3568, michael.pilarz@bm.com, CDT

Dominika Krzyżanowska-Kidała, ++48 604 416 989, dominika.krzyzanowska-kidala@sap.com