SAP i Google współpracują przy nanoszeniu “Big Data” na mapy

Intuicyjne nanoszenie danych biznesowych na mapy pomoże przedsiębiorstwom podejmować trafniejsze decyzje

SANTA CLARA, KaliforniaSAP AG (NYSE: SAP) poinformowała, że w oparciu o współpracę z firmą Google zamierza ułatwić klientom zarządzanie dużymi ilościami danych dzięki intuicyjnej wizualizacji graficznej, co ułatwi im szybsze podejmowanie decyzji na podstawie pełniejszych informacji. SAP planuje wzbogacić swoje oprogramowanie analityczne o możliwości obsługi danych geolokacyjnych, dzięki czemu użytkowicy będą mieli dostęp do bieżących informacji poprzez Google Maps™. Te plany stanowią kontynuację dotychczasowej współpracy SAP i Google, przede wszystkim w zakresie rozwiązania SAP® StreamWork™, które zostało dołączone do Google Apps Marketplace, zintegrowane z Google Docs oraz wspiera standardy OpenSocial. Niniejsza informacja ta została podana na konferencji AlwaysOnSiliconValleyInnovationSummit, która odbywa się w Santa Clara w Kalifornii w dniach 27 i 28 lipca.

SAP i Google wspólnie pracują nad powiązaniem aplikacji biznesowych z narzędziami konsumenckimi, które codziennie wzbogacają życie milionów ludzi, takimi jak: Google Maps i Google Earth™. Opracowane przez SAP funkcje analizy danych z uwzględnieniem lokalizacji umożliwią korzystanie z informacji korporacyjnych za pośrednictwem udostępnianych przez Google dynamicznych, interaktywnych map i obrazów satelitarnych, a nawet widoków z poziomu ulicy. W rezultacie klienci będą mogli analizować swój biznes w kontekście geoprzestrzennym, co pozwoli lepiej rozumieć zlokalizowanie informacji, jak również trendy globalne, regionalne i miejscowe, a także skutki różnych potencjalnych scenariuszy. Dzięki temu wzrośnie między innymi efektywność i rentowność. Następujący krótki film przedstawia działanie geolokacyjnych aplikacji analitycznych w działaniu: “Demo: SAP and Google Team for Location-Based Intelligence.”

SAP dąży do konwergencji oprogramowania dla przedsiębiorstw i użytkowników indywidualnych, aby umożliwić coraz większej liczbie firm podejmowanie ważnych decyzji biznesowych z wykorzystaniem technologii mobilnych i społecznościowych oraz analizy dużych zbiorów danych, tzw. “big data“. Oznacza to szybszy dostęp do większej ilości zróżnicowanych informacji.

Dzięki pełnemu globalnemu pokryciu Google Maps jest najpopularniejszym na świecie internetowym narzędziem kartograficznym. Klientom instytucjonalnym Google Maps oferuje niedrogą, łatwą do wdrożenia platformę, która umożliwia łatwą wizualizację danych geograficznych. Wykorzystując infrastrukturę Google firmy różnej wielkości mogą szybko przetwarzać duże ilości danych geograficznych i uzyskiwać lepszy wgląd w swoją sytuację.

Poniższe przykłady pokazują, w jaki sposób przedsiębiorstwa używające rozwiązań SAP® z interfejsem Google Maps API Premier mogą osiągać korzyści z nakładania informacji firmowych na intuicyjne narzędzia kartograficzne.

  • Operator telekomunikacyjny będzie mógł wykorzystywać Google Earth i SAP BusinessObjects Explorer™ do analizy zerwanych połączeń i określania współrzędnych geograficznych uszkodzonych nadajników.
  • Państwowe instytucje finansowe będą mogły nakładać informacje o przychodach z podatku dochodowego na mapę i grupować je na poziomie jednostek administracyjnych, aby określić obszary o największych i najmniejszych wpływach z podatków.
  • Bank udzielający kredytów hipotecznych będzie mógł dokonać oceny ryzyka swojej oferty przez nałożenie danych dotyczących nieruchomości i zaległości płatniczych na rozmieszczenie kredytobiorców w Google Maps.
  • Z wykorzystaniem SAP StreamWorks przedstawiciele działu obsługi klienta firmy wysyłkowej będą mogli współpracować i lokalizować miejsca skarg klientów w określonych obszarach, a następnie podejmować decyzje dotyczące rozwiązywania problemów i ustalania priorytetów w tym zakresie.
  • Operator parku tematycznego będzie mógł używać Google Maps API Premier i uzyskiwać w czasie rzeczywistym informacje o ruchu przy poszczególnych atrakcjach za pomocą rozwiązań SAP® BusinessObjects™, a następnie wysyłać do klientów zalecenia zmiany trasy, aby zwiększyć poziom satysfakcji.
  • Dane ze spisu ludności USA mogą zostać nałożone na mapę Google całego kraju, pogrupowane według stanów i przeanalizowane na poziomie hrabstwa.

Efektem powyższej współpracy między SAP i Google będzie nowa oferta korporacyjna, stopniowo udostępniania wraz z planowanymi nowym wersjami produktów SAP, w tym rozwiązań SAP® BusinessObjects™ i aplikacji mobilnych. Aby obejrzeć na przykładach, jak ta oferta w postaci instalacji wewnętrznych, aplikacji na żądania lub aplikacji mobilnych umożliwi oglądanie szczegółów w określonej lokalizacji, a nawet analizę danych bezpośrednio na interaktywnych mapach, proszę zajrzeć na stronę ze zrzutami ekranów: “Screenshots: Location-Based Intelligence from SAP.”

“Obecnie coraz więcej informacji jest oznakowanych danym geograficznymi, co nadaje danym korporacyjnym zupełnie nowy wymiar” – powiedział Sanjay Poonen, Prezes Globalnego Działu Rozwiązań, SAP AG. “Współpraca SAP i Google łączy wydajne oprogramowanie biznesowe z najpopularniejszą na świecie platformą kartograficzną, co w efekcie tworzy zupełnie nowe sposoby zrozumienia i wykorzystania informacji korporacyjnych. Chcemy, aby nasi klienci dostali od nas nowe możliwości wykorzystania efektywnych aplikacji analitycznych z uwzględnieniem inteligentnej lokalizacji geograficznej, a także aby mogli reagować na zdarzenia w czasie rzeczywistym korzystając z zaawansowanych, interaktywnych narzędzi analitycznych”.

“We’re excited to work with SAP to help enterprise customers use Google’s cloud mapping tools with SAP software,” said “This integration will allow our customers to more easily visualize geographic data and make better business decisions.”

“Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy ułatwiać klientom korporacyjnym korzystanie z narzędzi kartograficznych Google razem z oprogramowaniem SAP” – powiedział Dave Girouard, Prezes Google Enterprise. “Taka integracja pozwoli klientom szybcie wizualizować dane geograficzne i podejmować trafniejsze decyzje biznesowe.”

Więcej informacji, w tym zrzuty ekranowe i film demo, można uzyskać ze strony Business Analytics newsroom. Proszę śledzić SAP BusinessObjects na Twitterze, tag @businessobjects.

O SAP
Lider na rynku oprogramowania dla przedsiębiorstw, firma SAP (NYSE: SAP) pomaga organizacjom każdej wielkości i z każdej branży, działać lepiej. W biurze, w magazynie, w sklepie, na komputerach stacjonarnych i urządzeniach przenośnych — produkty SAP pozwalają ludziom i firmom coraz wydajniej współpracować oraz efektywniej korzystać z wiedzy biznesowej, aby budować przewagę konkurencyjną. Aplikacje i usługi SAP pomagają 172 tys. klientów (włącznie z klientami przejętej firmy Sybase) zwiększać zyski, szybko reagować na potrzeby rynku i rozwijać się w sposób zrównoważony. Więcej informacji znajduje się na stronie   www.sap.com.

Wszelkie stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie, które nie stanowią faktów historycznych, są opiniami wybiegającymi w przyszłość – zgodnie z definicją zawartą w amerykańskiej ustawie Private Securities Litigation Reform Act z roku 1995. Słowa, takie jak: “uznawać”, “szacować”, “oczekiwać”, “przewidywać”, “mieć zamiar”, “móc”, “planować”, “wyrażać wolę”, jak i podobne wyrażenia, które odnoszą się do SAP, są tego typu stwierdzeniami wybiegającymi w przyszłość. SAP nie podejmuje żadnych zobowiązań dotyczących publikacji aktualizacji lub sprostowań odnoszących się do informacji wybiegających w przyszłość. Wszystkie stwierdzenia tego typu są niepotwierdzone i obarczone ryzykiem, co może powodować, że późniejsze, rzeczywiste wyniki będą w istotny sposób różnić się od oczekiwań. Czynniki, które mogą wpływać na przyszłe wyniki finansowe SAP, zostały szczegółowo omówione w dokumentach złożonych przez SAP w Amerykańskiej Komisji ds. Giełdy i Papierów Wartościowych (U.S. Securities and Exchange Commission) – “SEC” – z uwzględnieniem najaktualniejszego Raportu Rocznego SAP sporządzonego na formularzu 20-F, złożonego w SEC. Ostrzega się czytelników przed nadmiernym poleganiem na tychże wybiegających w przyszłość stwierdzeniach, które są aktualne jedynie w okresie ich publikacji.

© 2011 SAP AG. Wszelkie prawa zastrzeżone. SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver oraz inne produkty i usługi SAP wymienione w niniejszym dokumencie, jak również ich logo, są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy SAP AG w Niemczech oraz innych krajach. Wszystkie pozostałe produkty i usługi są znakami towarowym odpowiednich firm. Dane zawarte w niniejszym dokumencie służą wyłącznie celom informacyjnym. Specyfikacje wersji krajowych produktu mogą się różnić między sobą.

Google Apps Marketplace, Google Docs, Google Earth i Google Maps są znakami towarowymi firmy Google Inc.

Dodatkowe informacje dla mediów:
Na stronie www.sap.com/photos znajdują się materiały filmowe przeznaczone do emisji i cyfrowe zdjęcia prasowe do pobrania. Na tej platformie znajdują się także materiały o wysokiej rozdzielczości do wykorzystania w kanałach mediowych. Filmy wideo o różnej tematyce znajdują się na stronie www.sap-tv.com, skąd można je umieszczać na stronach internetowych, przesyłać odsyłacze do nich e-mailem a także subskrybować kanały RSS z SAP TV.

Kontakt dla mediów:
Scott Behles, SAP, +1 (917) 494-2009, scott.behles@sap.com, EDT
SAP Press Office, +49 (6227) 7-46315, CET; +1 (610) 661-3200, EDT; press@sap.com
Jeff Shadid, Burson-Marsteller, +1 (214) 224-8419, jeff.shadid@bm.com, CDT

Dominika Krzyżanowska-Kidała, +48 22 541 67 34, dominika.krzyzanowska-kidala@sap.com