SAP otrzymał nagrodę StrategicRISK za wdrożenie zarządzania ryzykiem w ramach struktur międzynarodowych

SAP Newsbytefirma SAP AG (NYSE: SAP) zyskała uznanie w oczach międzynarodowego magazynu StrategicRISK, który przyznał SAP europejską nagrodę w zakresie zarządzania ryzykiem „StrategicRISK Award 2011” w kategorii „Najlepsza komunikacja ryzyka”. Nagroda StrategicRISK jest przyznawana organizacjom, które cechuje innowacyjne podejście do zarządzania ryzykiem i które osiągają mierzalne efekty w tym zakresie. SAP otrzymał nagrodę za spójne, globalne podejście do zarządzania ryzykiem w ramach struktur międzynarodowych, dzięki któremu w sposób mierzalny zmniejszane są ryzyka związane z projektami u klientów i szansami sprzedaży.

Jury podkreśliło w szczególności trzy główne elementy w podejściu SAP do zarządzania ryzykiem:

  • “Komitety wykonawcze ds. ryzyka” – ustanowienie w SAP regionalnych zespołów na poziomie zarządczym spowodowało, że menedżerowie na rynkach lokalnych „mówią tym samym językiem”, jeśli chodzi o zarządzanie ryzykiem. We wszystkich regionach osiągnięto transparentność ryzyka dzięki spójnym analizom ryzyka, przygotowywanym w oparciu o standardowe wzorce informacyjne.
  • „Sieć komunikacji nt. ryzyka” – równolegle firma SAP stworzyła globalną sieć raportowania, które dostarcza zarządom regularnych, standardowych raportów bieżących nt. kluczowych ryzyk. Raporty są przekazywane w przystępnej i łatwej w odbiorze formie, dostosowanej do urządzeń mobilnych.
  • Delegowanie ryzyka – ten proces wzmacnia świadomość ryzyka w gronie kluczowych osób zarządzających i pozwala im uzyskiwać na czas jasny wgląd w projekty i szanse sprzedaży o największym stopniu ryzyka. W wyniku tego procesu uruchamiana jest w wybranych przypadkach konieczność zatwierdzeń na najwyższym poziomie zarządczym.

W efekcie w SAP zbudowano system wczesnego ostrzegania i spójną na skalę światową infrastrukturę zarządania ryzykiem. Dzięki temu ryzyko jest brane pod uwagę przy podejmowaniu każdej istotnej decyzji w ramach międzynarodowych struktur SAP.

Więcej informacji nt. oprogramowania SAP do zarządzania ryzykiem, ładem korporacyjnym i zgodnością z przepisami można uzyskać w newsroomie nt. analityki biznesowej SAP Business Analytics Newsroom lub na stronie www.sap.com/grc. Proszę śledzić nas na Twitterze, tag @sapnews.

Kontakt dla mediów:
Martin Haug, +49 (6227) 7-41630, martin.haug@sap.com
Dominika Krzyżanowska-Kidała, SAP Polska, +48 22 541 6734, dominika.krzyzanowska-kidala@sap.com