Rośnie powszechność zastosowań analityki SAP, tworząc większą wartość dla użytkowników biznesowych

Nowe funkcje mobilne i społecznościowe w aplikacjach SAP pozwalają korzystać z mechanizmów analitycznych na wszystkich etapach procesu podejmowania decyzji

MadrytFirma SAP AG poinformowała o wprowadzeniu na rynek nowych produktów, które mają umożliwić pracownikom przedsiębiorstw i organizacji korzystanie na co dzień z zaawansowanych rozwiązań analitycznych. Nowe produkty znacznie rozszerzają zakres zastosowania technologii analitycznych przez specjalistów z różnych branż. Informacja została ogłoszona na połączonej konferencji SAPPHIRE® NOW + SAP® TechEd, która odbyła się w Madrycie w dniach 8-10 listopada 2011 r.

Łatwiejsze i szybsze podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów — bez dodatkowych szkoleń
Aplikacja SAP® StreamWork™ pozwala zmieniać sposoby pracy i współpracy ludzi w fimach. Zawarte w niej proste, szybkie funkcje analityczne o niskim stopniu złożoności mają za zadanie usprawniać procesy wspólnego podejmowania decyzji. Użytkownicy nie będą musieli przechodzić dodatkowych specjalnych szkoleń, aby skorzystać z nowych funkcji. Dotyczy to także osób, które nigdy wcześniej nie używały narzędzi analitycznych. Planowana funkcjonalność obejmuje opcje wspólnej analizy danych bezpośrednio w aplikacji SAP StreamWork, w tym także dostęp do danych przechowywanych w aplikacji SAP HANA™, co pozwoli usprawnić proces podejmowania decyzji o newralgicznym znaczeniu dla działalności przedsiębiorstwa.

Szybkie podejmowanie działań z nowym aplikacjami mobilnymi
Nowe aplikacje mobilne wchodzące w skład oferty SAP BusinessObjects ułatwiają pracownikom przedsiębiorstwa stosowanie mechanizmów analizy biznesowej w trakcie realizacji codziennych obowiązków z wykorzystaniem różnorodnych urządzeń przenośnych.

Nowe oprogramowanie SAP® BusinessObjects™ Mobile, dostępne w sklepie iTunes Store, pozwala uzyskać natychmiastowy dostęp do najczęściej używanych raportów analitycznych, metryk i bieżących danych biznesowych poprzez urządzenia przenośne. Interaktywne i atrakcyjne metody wizualizacji ułatwiają użytkownikom analizę najważniejszych parametrów i zidentyfikowanie trendów, pojawiających się w danych — zarówno w trybie on-line, jak i bez połączenia z Internetem. Ponadto aplikacja SAP® Strategy Management, która również jest dostępna w serwisie iTunes, pozwala przedstawicielom kadry zarządzającej uczestniczyć w projektach i współpracować ze sobą także wówczas, gdy przebywają oni poza siedzibą przedsiębiorstwa. Zarządzanie codziennymi zadaniami może odbywać się z wykorzystaniem wielowątkowych dyskusji związanych z poszczególnymi projektami i wskaźnikami osiągania zamierzonych celów. Użytkownicy są w stanie szybko reagować na alerty dotyczące krytycznych sytuacji, sprawdzać stany realizacji harmonogramu i budżetu oraz analizować wydajność działania.

Rozwiązania SAP do zarządzania ładem korporacyjnym, ryzykiem i zgodnością z przepisami (ang. Governance, Risk and Compliance — GRC) ułatwiają wdrożenie bezpiecznych metod funkcjonowania przedsiębiorstwa, dzięki czemu zgodność z regulacjami i skuteczne zarządzanie ryzykiem staje się codzienną praktyką. Dzięki nowym aplikacjom na urządzenia przenośne pracownicy mobilni mogą w efektywny sposób skorzystać z przydatnych informacji i procesów. Pozwala im to działać skuteczniej i zwiększyć wydajność pracy. Aplikacja SAP® GRC Access Approver umożliwia menedżerom dokonywanie przeglądów i szybkie zatwierdzanie działań oraz żądań dostępu niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania firmy, dzięki czemu upoważnieni pracownicy będą mogli korzystać z poszczególnych systemów w celu terminowej realizacji swoich zadań. Z kolei aplikacja SAP® GRC Policy Survey, przeznaczona dla menedżerów ds. sprzedaży, pozwala śledzić aktualne zmiany procedur organizacyjnych i wypełniać związane z nimi kwestionariusze. Więcej informacji na temat nowych możliwości oferowanych pracownikom mobilnym można znaleźć w informacji prasowej pt. „Firmy SAP i Sybase wprowadzają na rynek nowe aplikacje mobilne zmieniające sposób działania kluczowych branż i działów przedsiębiorstw”.

Branżowe i dziedzinowe aplikacje analityczne przyśpieszają osiąganie celów firmy
Firma SAP poinformowała także o rozszerzeniu oferty aplikacji analitycznych SAP BusinessObjects dla poszczególnych branż i obszarów działalności firmy o rozwiązania wspierające realizację konkretnych zadań. Najnowsze aplikacje analityczne do obsługi procesów zakupowych zapewniają firmom lepszy wgląd w łańcuch dostaw i pozwalają ograniczyć czynniki ryzyka związane z dostawcami. Na rynku dostępna jest już wersja 3.0 aplikacji analitycznej SAP® BusinessObjects™ Spend Performance Management, a także rozwiązanie SAP® BusinessObjects™ Data Enrichment and Classification OnDemand i rozwiązanie Supplier InfoNet. Dzięki nim klienci będą w stanie uzyskać oszczędności, zwiększyć jakość danych i ustalić wskaźniki, których osiągnięcie pozwoli zachować efektywność i wydajność procesów zaopatrzenia.

Aplikacja analityczna SAP® BusinessObjects™ Supply Chain Performance Management przeznaczona jest do wspomagania konkretnych potrzeb związanych z łańcuchem dostaw i produkcją. Zapewnia pełną przejrzystość procesów i koncentruje się na wartościach wskaźników, umożliwiając synchronizację popytu i podaży oraz udoskonalenie mechanizmów zarządzania ryzykiem. Kolejny produkt, aplikacja analityczna SAP® BusinessObjects™ Sales and Operations Planning, służy do optymalizacji wykorzystania zasobów i obniżania kosztów. Można również skorzystać z funkcji ułatwiających planowanie, prognozowanie i ciągłe monitorowanie użycia zasobów.

Inny istotny dla przedsiębiorstw obszar obsługuje nowa aplikacja SAP® BusinessObjects™ Trade Promotion Effectiveness Analysis. Pozwala ona przeanalizować skuteczność przeprowadzonych działań promocyjnych w celu ich udoskonalania i właściwego określania grup docelowych na przyszłość, dzięki czemu promocje mogą być skuteczniejsze i bardziej dochodowe.

Nowe rozwiązanie analityczne SAP® CRM Rapid Deployment Solution for analytics zapewnia pracownikom działów sprzedaży, serwisu i marketingu całościowy obraz działań w kontaktach z klientami, co umożliwia podejmowanie decyzji opartych na faktach i dostęp do zintegrowanych informacji analitycznych dotyczących klientów. Rozwiązania SAP RDS (rapid deployment solutions) są przeznaczone do szybkiego wdrożenia i składają się z predefiniowanego oprogramowania o ustalonej cenie, dzięki czemu klienci mogą w krótkim czasie i niewielkim nakładem kosztów wdrożyć rozwiązania biznesowe, odpowiadające konkretnym wyzwaniom i potrzebom.

„Połączenie nowości technologicznych z analityką biznesową zasadniczo zmienia sposób, w jaki ludzie obchodzą się z informacjami” — powiedział Steve Lucas, dyrektor generalny działu analiz biznesowych w firmie SAP. „SAP dostarcza narzędzi, które są intuicyjne w obsłudze, przystępne i tak przydatne, że użytkownicy nie potrafią sobie bez nich wyobrazić dalszej pracy. W prosty sposób uzyskują dostęp do codziennych informacji i analiz, mogą skorzystać z elastycznych mechanizmów współpracy i zasobów wiedzy znajdujących się w sieci korporacyjnej. To zupełnie nowy sposób działania — nasi klienci już teraz osiągają dzięki nim wyjątkowe rezultaty”.

Klienci doceniają rozbudowaną funkcjonalność i łatwość obsługi narzędzi SAP do analizy biznesowej
Korporacja Allied Electronics Corporation Limited (Altron) z siedzibą w RPA stanęła przed zadaniem przeanalizowania informacji pochodzących ze swoich ponad 150 spółek. Firma korzystała już od pewnego czasu z oprogramowania SAP, które pozwalało skutecznie tworzyć skonsolidowane sprawozdania finansowe, obejmujące wszystkie podmioty. Członkowie kadry kierowniczej chcieli mieć jednak możliwość wykonywania analiz zgromadzonych danych i podejmowania na ich podstawie decyzji inwestycyjnych. Oznaczało to konieczność śledzenia kluczowych wskaźników wydajności (KPI) i analizowania różnych wariantów, na przykład scenariuszy działania po zmianie kursów walut i innych parametrów. Aby zrealizować te wymagania biznesowe, firma Altron zdecydowała się na skorzystanie z najnowszej wersji 4.0 rozwiązań analitycznych SAP. Dzięki możliwości skorzystania z oprogramowania zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i urządzeniach przenośnych, pracownicy Altron mogą obecnie uzyskać dostęp do informacji z dowolnego miejsca. Odpowiada to na zapotrzebowanie kadry kierowniczej, której przedstawiciele często przebywają poza siedzibą firmy i muszą otrzymywać wyniki oraz wykonywać analizy przy użyciu urządzeń przenośnych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie „Wideo: firma Altron wybiera wersję 4.0 rozwiązań SAP BusinessObjects do analizy danych biznesowych”.

„Mamy teraz do dyspozycji wyjątkowo zaawansowane narzędzie, które pozwala menedżerom uzyskać odpowiedzi na wszystkie pytania bez konieczności angażowania informatyków” — powiedział Alex Smith, dyrektor ds. finansowych Altron. „Gdy dyrektorzy otrzymali dzięki nam dostęp do informacji analitycznych lepszej jakości, zmienił się zupełnie sposób komunikacji w przedsiębiorstwie. Wcześniej przygotowanie raportów przed ważnym spotkaniem mogło zająć nawet kilka dni. Obecnie nowe narzędzia SAP pozwalają udzielić szybkiej, szczegółowej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie takiego spotkania. Aplikacje zainstalowane są również na iPadach należących do poszczególnych osób, zatem odpowiednie informacje dostępne są w dowolnej lokalizacji”.

Warto zapoznać się z artykułem Steve’a Lucasa na temat aktualnych trendów technologicznych związanych z analizą biznesową, zatytułowanym „The Insatiable Demand for Business Analytics” („Nieustanne zapotrzebowanie na analizę biznesową”). Interesujące informacje na temat sposobów wykorzystania mechanizmów analitycznych firmy SAP na urządzeniach przenośnych i usprawnienia komunikacji z klientami można zawiera artykuł pt. „Firma Deloitte działa sprawniej dzięki rozwiązaniom SAP”. Informacje, wpisy w blogach, filmy i inne materiały dotyczące konferencji SAPPHIRE NOW i SAP TechEd, które odbyły się w Madrycie, można znaleźć w serwisie prasowym dotyczącym wydarzeń.

Konferencja SAPPHIRE® NOW + SAP® TechEd 2011, Madryd
W 2011 r. firma SAP polaczyla w jedno swoje dwie najwieksze imprezy – edukacyjny TechEd dla srodowisk technologicznych i SAPPHIRE NOW – glówna konferencje dla klientów. Polaczone wydarzeni mialo miejsce w Madrycie w dniach 8–10 listopada. W ramach konferencji SAPPHIRE® NOW firma SAP oferuje swoim obecnym i potencjalnym klientom oraz partnerom jeszcze wiecej mozliwosci nawiazania kontaktów z podobnymi im przedsiebiorstwami, ludzmi i ekspertami z calego swiata. Pozwala im tez dowiedziec sie, jak firma SAP realizuje swoja strategie produktowa oraz jak pomaga przedsiebiorstwom z calego swiata w usprawnieniu dzialalnosci. Konferencja SAP® TechEd pozwala menedzerom dzialów informatyki, programistom, administratorom i ekspertom ds. procesów biznesowych wspólnie zajrzec do wnetrza oprogramowania stymulujacego dzis rozwój przedsiebiorstw: najnowszych aplikacji mobilnych, rozwiazan opartych na technologii przetwarzania „in-memory”, rozwiazan oferowanych w róznych modelach instalacji – tradycyjnie w siedzibie klienta, na urzadzeniach przenosnych i udostepnianych na zadanie. Informacje na ten temat mozna sledzic w serwisie Twitter w watkach @SAPTechEd i @SAPPHIRENOW, Mozna tez dolaczyc do dyskusji na kanalach #SAPTechEd i #SAPPHIRENOW.

Materialy graficzne i filmowe dla mediów:
Informacje, blogi, filmy wideo i inne materialy z konferencji SAPPHIRE NOW + SAP TechEd 2011 beda dostepne w serwisie prasowym imprezy pod adresem www.events.news.sap.com. Na stronie www.sap.com/photos znajduja sie materialy filmowe przeznaczone do emisji oraz cyfrowe zdjecia prasowe, które mozna przegladac i pobierac. Na tej platformie znajduja sie takze materialy w wysokiej rozdzielczosci, które moga Panstwo wykorzystac w swoich kanalach medialnych. Relacje wideo na rózne tematy mozna znalezc pod adresem www.sap-tv.com. Dostepne tam filmy uzytkownicy moga zamieszczac na wlasnych stronach internetowych. Mozna tez przesylac lacza do filmów za posrednictwem poczty elektronicznej lub uruchomic subskrypcje kanalów RSS z SAP TV.

Informacje o firmie SAP
Lider na rynku oprogramowania dla przedsiebiorstw, firma SAP (NYSE: SAP) pomaga organizacjom kazdej wielkosci i z kazdej branzy dzialac lepiej. W biurze, w magazynie, w sklepie, na komputerach stacjonarnych i urzadzeniach przenosnych — produkty SAP pozwalaja ludziom i firmom wspólpracowac coraz wydajniej oraz efektywniej korzystac z wiedzy biznesowej, aby budowac przewage konkurencyjna. Aplikacje i uslugi SAP pomagaja 176 tys. klientów (wlacznie z klientami przejetej firmy Sybase) zwiekszac zyski, szybko reagowac na potrzeby rynku i rozwijac sie w sposób zrównowazony. Wiecej informacji znajduje sie na stronie www.sap.com.


Wszelkie stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie, które nie stanowia faktów historycznych, sa opiniami wybiegajacymi w przyszlosc – zgodnie z definicja zawarta w amerykanskiej ustawie Private Securities Litigation Reform Act z roku 1995. Slowa, takie jak: „spodziewac sie”, „uwazac”, „szacowac”, „oczekiwac”, „prognozowac”, „miec zamiar”, „móc”, „planowac”, „przewidywac” i „wyrazac wole”, jak i inne podobne wyrazenia, które odnosza sie do firmy SAP, sa tego typu stwierdzeniami wybiegajacymi w przyszlosc. SAP nie podejmuje zadnych zobowiazan dotyczacych publikacji aktualizacji lub sprostowan odnoszacych sie do informacji wybiegajacych w przyszlosc. Wszystkie stwierdzenia tego typu sa niepotwierdzone i obarczone ryzykiem, co moze powodowac, ze pózniejsze, rzeczywiste wyniki beda w istotny sposób róznic sie od oczekiwan. Czynniki, które moga wplywac na przyszle wyniki finansowe firmy SAP, zostaly szczególowo omówione w dokumentach zlozonych przez SAP w Amerykanskiej Komisji ds. Gieldy i Papierów Wartosciowych (U.S. Securities and Exchange Commission – SEC), w tym w najnowszym Raporcie Rocznym SAP sporzadzonym na formularzu 20-F zlozonym w SEC. Ostrzega sie czytelników przed nadmiernym poleganiem na tychze stwierdzeniach wybiegajacych w przyszlosc, które sa aktualne jedynie w okresie ich publikacji.

© 2011 SAP AG. Wszelkie prawa zastrzezone.
SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver oraz inne produkty i uslugi SAP wymienione w niniejszym dokumencie, jak równiez ich znaki logo, sa znakami towarowymi lub zastrzezonymi znakami towarowymi firmy SAP AG w Niemczech oraz innych krajach. Wszystkie pozostale nazwy produktów i uslug sa znakami towarowym odpowiednich firm. Dane zawarte w niniejszym dokumencie sluza wylacznie do celów informacyjnych. Specyfikacje wersji krajowych produktów moga sie róznic miedzy soba.

Kontakt dla klientów zainteresowanych dodatkowymi informacjami na temat produktów SAP:
Infolinia dla Klientów SAP w Polsce: 00 800 491 1525
Globalne Centrum Obslugi Klienta: +49 180 534-34-24

Kontakt dla mediów:
Biuro prasowe SAP, +49 (6227) 7-46315, czas CET; +1 (610) 661-3200, czas EDT; press@sap.com
Dominika Krzyzanowska-Kidala, SAP Polska, +48 22 541 67 34, dominika.krzyzanowska-kidala@sap.com