SAP i Sybase wprowadzają na rynek nową generację aplikacji mobilnych, które zmieniają sposób działania branż i działów przedsiębiorstw

Aplikacje przeznaczone na platformy iOS, BlackBerry, Android i Windows Mobile dają do rąk użytkowników narzędzia oprogramowania korporacyjnego

MadrytFirmy SAP AG i Sybase, Inc., spółka zależna SAP i lider rynku oprogramowania dla przedsiębiorstw i rozwiązań mobilnych, poinformowały o nowej serii aplikacji mobilnych przeznaczonych dla różnych branż i zaprojektowanych z myślą o pracownikach mobilnych: kadrze kierowniczej, specjalistach i osobach oddelegowanych do poszczególnych zadań. Aplikacje te są przeznaczone do wspomagania zadań o newralgicznym znaczeniu dla działalności przedsiębiorstwa, zarówno związanych z realizacją procesów, jak i obsługą klienta. Stanowią uzupełnienie najbogatszej w branży oferty rozwiązań mobilnych, obejmującej platformy, aplikacje i systemy zabezpieczeń. Informacja została ogłoszona na połączonej konferencji SAPPHIRE® NOW + SAP® TechEd, która odbyła się w Madrycie w dniach 8-10 listopada 2011 r.

Nowe aplikacje pozwalają użytkownikom korzystać z najważniejszych funkcji biznesowych na urządzeniach przenośnych. Pracownicy mogą wykonywać swoje obowiązki w dowolnym miejscu i o dowolnej porze i nie muszą się znajdować przy swoich biurkach. Postęp w rozwoju aplikacji mobilnych jest kolejnym potwierdzeniem innowacyjnego podejścia firmy SAP do realizacji potrzeb użytkowników biznesowych, którzy oczekują udostępnienia funkcjonalności aplikacji użytkowych na urządzeniach przenośnych. Produkty zostały opracowane przez firmę SAP i jej partnerów w oparciu o platformę Sybase® Unwired Platform.

„SAP i Sybase wspólnie pokazują, jak przy użyciu zintegrowanej platformy i doświadczenia w tworzeniu aplikacji dostarczać nowe mobilne produkty na rynek – do niedawna cykl tworzenia aplikacji o długości zaledwie 3-6 miesięcy był czymś niezwykłym w przypadku przedsiębiorstw tej wielkości. Potwierdza to determinację SAP, aby szybko wprowadzać innowacje” — powiedział Nick McQuire, dyrektor ds. badań w dziale korporacyjnych strategii mobilnych IDC na region EMEA. „Klienci oczekują wzrostu produktywności i udoskonalenia procesów, obniżenia kosztów i transformacji sposobu działania. Aplikacje mobilne mogą ułatwić realizację tych zamierzeń. Popularność urządzeń przenośnych, implementacja technologii 3G, mobilność pracowników firmy i zapotrzebowanie na aplikacje użytkowe to czynniki, które przyspieszają uwzględnienie biznesowych rozwiązań mobilnych na liście zadań dyrektorów informatyki”.

Aby ułatwić klientom pobieranie oprogramowania, SAP udostępnił serwis SAP® Store. Jest to sklep internetowy dostosowany do potrzeb klientów korporacyjnych, który cechuje jednak taka sama łatwość obsługi, jak w podobnych serwisach tego typu, przeznaczonych dla użytkowników indywidualnych. SAP Store dostępny jest zarówno za pośrednictwem serwisu WWW, jak i w postaci wersji przeznaczonej na urządzenia przenośne z systemem iOS, noszącej nazwę „SAP Mobile Apps”. Na rynku pojawią się również wersje działające na platformach Android i BlackBerry oraz na innych systemach operacyjnych. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do wersji instalowanej lokalnie za pośrednictwem oprogramowania Afaria®, rozwiązania do zarządzania urządzeniami przenośnymi, uznanego za najlepsze w branży. W serwisie SAP Store dostępne są aplikacje dostarczane przez SAP oraz certyfikowane produkty pochodzące od szerokiego grona partnerów tej firmy. Klienci mogą pobierać aplikacje i korzystać z nich przed ich zakupieniem przez okres próbny, mogą także bezpośrednio żądać przesłania wyceny produktów. SAP planuje wkrótce zaoferować klientom funkcję bezpośredniego zakupu aplikacji przez serwis SAP Store. Zamierza także ułatwić ich dystrybucję i wdrożenie w organizacjach.

„Determinacja SAP, aby wprowadzać na rynek kolejne transze aplikacji mobilnych, wynika z ogromnego zapotrzebowania klientów, którzy chcą działać zdalnie i bezprzewodowo” — powiedział dr Raj Nathan, wiceprezes firmy Sybase i szef działu aplikacji mobilnych w firmie SAP. „Nie tylko my sami dostrzegamy możliwości w tym segmencie rynku, ale również intensywnie rozbudowujemy sieć partnerów działających w obszarze technologii mobilnych. Oni także zyskują okazję do poszerzenia swojej oferty. Przewidujemy, że partnerzy firmy SAP będą dostarczać 80% aplikacji mobilnych, rozbudowujących rozwiązania SAP w celu spełnienia oczekiwań klientów w zakresie mobilności”.

Rozwiązania mobilne w opiece zdrowotnej
Od instytucji ochrony zdrowia oczekuje się zwiększenia jakości świadczonej opieki medycznej, wzrostu bezpieczeństwa i skuteczności. Aplikacja mobilna SAP® Electronic Medical Record zapewnia natychmiastowy dostęp do kart pacjentów i umożliwia rejestrowanie informacji w obrębie placówki medycznej oraz współpracę z pozostałymi osobami odpowiedzialnymi za opieką zdrowotną. Wśród głównych funkcji tego produktu jest dostęp do aktualnych wyników badań, obrazów, informacji o postępach leczenia, danych kontaktowych, diagnoz i informacji o występujących problemach. Dzięki natychmiastowemu dostępowi do danych pacjentów dostawcy usług medycznych są w stanie podejmować lepsze decyzje dotyczące leczenia, komunikować się ze współpracownikami i osiągać lepsze wyniki kliniczne.

„Aplikacja SAP Electronic Medical Record pozwala nam uzyskać bezproblemowy dostęp do informacji pacjentów w czasie rzeczywistym ” — stwierdził Hagen Hupperts, kierownik projektów informatycznych w klinice Charité w Berlinie. „Ułatwia to pracę lekarzom i skraca czas oczekiwania pacjentów. Aplikacja prezentuje informacje w wygodnej dla użytkownika postaci, zgodnej z przepływem pracy stosowanym w procesach klinicznych. Możemy pobierać informacje z systemu SAP i z innych baz danych, a następnie prezentować je na urządzeniu przenośnym”.

Więcej informacji na temat sposobu wykorzystania aplikacji SAP Electronic Medical Record przez personel kliniki Charité można znaleźć w filmie, który znajduje się na stronie: „Charité: opinia klienta”.

Rozwiązania mobilne dla działu sprzedaży i pracowników serwisu
Pracownicy działający w terenie i korzystający z urządzeń przenośnych muszą mieć dostęp do wszystkich niezbędnych informacji oraz możliwość kontaktu z odpowiednimi osobami. Pozwoli im to zwiększyć produktywność i wydajność pracy. Specjalnie z myślą o tych pracownikach opracowano następujące aplikacje:

  • SAP® Field Service 2.0 — aplikacja mobilna udostępniająca technikom serwisowym pełne informacje o danym kliencie oraz umożliwiająca uwzględnienie i aktualizację informacji o podejmowanych działaniach w czasie rzeczywistym. W nowej wersji planowane jest wprowadzenie takich funkcji, jak zarządzanie instalacją, zarządzanie częściami zamiennymi, ankietowanie i rejestrowanie podpisu.
  • SAP® CRM Sales — aplikacja przeznaczona dla personelu działu sprzedaży. Udostępnia narzędzia, których celem jest zwiększenie przychodów firmy, przyspieszenie podejmowania decyzji o zakupie przez klienta oraz zwiększenie produktywności. Nowe funkcje w wersji 2.0 będą wspierały cały proces sprzedaży. Planowane jest uwzględnienie rozbudowanych opcji zarządzania danymi klienta, kontaktami, namiarami, potencjalnymi transakcjami, działaniami, wycenami i zamówieniami. Wśród stosowanych narzędzi znajdą się charakterystyki klientów, działania kontynuacyjne, załączniki i upusty, dostępna jest również opcja integracji z urządzeniem przenośnym, nosząca nazwę „Near Me” („w pobliżu”).
  • SAP® Retail Execution — aplikacja przeznaczona dla producentów artykułów konsumpcyjnych. Wzrost produktywności działu sprzedaży można uzyskać dzięki rejestrowaniu informacji o produktach i działaniach konkurencji w trakcie wizyt w sklepach. Aplikacja udostępnia istotne informacje biznesowe przedstawicielom handlowym i osobom planującym działania promocyjne. Nowe funkcje wprowadzane w wersji 2.0 obejmą kontrolę zaopatrzenia w towary, przyjmowanie zamówień, zarządzanie zwrotami oraz kalendarz do planowania wizyt.

Rozwiązania mobilne i społeczeństwo obywatelskie
Władze miast mogą obecnie komunikować się z mieszkańcami, którzy chcą pomóc w zarządzaniu lokalną społecznością, zwracając przy tym uwagę na konieczność ograniczania kosztów i poprawy jakości usług publicznych. Dzięki aplikacji mobilnej SAP® Citizen Connect obywatele są w stanie wykonać zdjęcie konkretnej sytuacji, opisać ją i skategoryzować, a następnie przekazać władzom lokalnym. Aplikacja pozwala odbierać informacje o statusie zgłoszonych problemów (np. zlikwidowaniu graffiti, usunięciu odpadów czy naprawie sygnalizacji świetlnej lub uszkodzonej nawierzchni). W porównaniu ze zgłoszeniami telefonicznymi aplikacja pozwala w znacznym stopniu zautomatyzować proces obsługi, zmniejszając obciążenie centrum zgłoszeniowego i powodując wzrost efektywności działania instytucji publicznych. Mieszkańcy otrzymują wygodne, samoobsługowe narzędzie funkcjonujące przez całą dobę. Możliwe jest łatwe skonfigurowanie kategorii usług, wprowadzenie sezonowych zmian (np. uwzględnienie odgarniania śniegu w zimie) i szybka reakcja na występujące zdarzenia (np. zjawiska meteorologiczne i trzęsienia ziemi). Aplikacja umożliwia wykonywanie zdjęć i obsługuje lokalizowanie GPS, kategoryzowanie usług i podawanie opisu tekstowego.

Rozwiązania mobilne i dane: podejmowanie decyzji biznesowych w dowolnym miejscu i czasie
Pracownicy mobilni muszą niezwłocznie reagować na zmieniające się uwarunkowania biznesowe. Pozwala to szybciej podejmować lepsze decyzje w najważniejszych kwestiach. W ofercie rozwiązań SAP® BusinessObjects™ znalazły się dwa nowe produkty: aplikacja mobilna SAP® Strategy Management oraz oprogramowanie SAP® BusinessObjects™ Mobile. Dzięki nim pracownicy uzyskują dostęp do danych i mogą współpracować z innymi osobami poza siedzibą przedsiębiorstwa. Więcej informacji na ten temat zawiera artykuł „Rośnie powszechność zastosowań analityki SAP, tworząc większą wartość dla użytkowników biznesowych”.

Rozwiązania mobilne i nowe możliwości dla pracowników mobilnych

Dynamiczny rozwój rozwiązań technologicznych wymusza szybkie podejmowanie działań przez pracowników przedsiębiorstw. Dzięki nowym aplikacjom pracownicy mobilni mogą w efektywny sposób skorzystać z przydatnych informacji i procesów.

  • SAP® Transport Notification and Status — aplikacja służy do wyświetlania szczegółowych informacji o zleceniach transportowych i zgłaszania statusu dostawy z wykorzystaniem predefiniowanych zdarzeń. Usprawnia to komunikację oraz umożliwia szybsze podjęcie decyzji i realizację dostawy: kierowca otrzymuje plan dostaw, a spedytor informację o ich realizacji.
  • SAP® Transport Tendering — aplikacja mobilna przeznaczona dla firm transportowych, umożliwiająca rejestrowanie zapytań ofertowych dotyczących potencjalnych dostaw towarów. Zapytania takie można zaakceptować od razu lub po wprowadzeniu zmian albo odrzucić z podaniem konkretnego powodu.
  • SAP® GRC Access Approver — aplikacja umożliwia menedżerom sprawdzanie i szybkie zatwierdzanie działań oraz żądań dostępu niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania firmy, dzięki którym upoważnieni pracownicy będą w stanie skorzystać z poszczególnych systemów w celu terminowej realizacji swoich zadań.
  • SAP® GRC Policy Survey — aplikacja przeznaczona dla pracowników działu sprzedaży, pozwalająca śledzić aktualne zmiany procedur organizacyjnych i wypełniać związane z nimi kwestionariusze.

Firma SAP obsługuje różnorodne urządzenia i realizuje rozmaite potrzeby biznesowe ponad 176 tysięcy klientów na całym świecie. Więcej informacji na temat poszczególnych aplikacji, w tym zrzuty ekranów, filmy i odsyłacze do serwisu, z którego można pobrać pliki, znajduje się na stronie „SAP przedstawia nowe aplikacje mobilne: informacje dodatkowe”.

Firma Sybase poinformowała o wprowadzeniu na rynek najnowszej wersji oprogramowania Afaria, zawierającego nowe funkcje wdrażania aplikacji korporacyjnych i zarządzania wydatkami. Więcej informacji można znaleźć na stronie „Nowa wersja oprogramowania Sybase® Afaria® zawiera nowe funkcje wdrażania korporacyjnych aplikacji mobilnych i zarządzania wydatkami”.

Informacje, wpisy w blogach, filmy i inne materiały dotyczące konferencji SAPPHIRE NOW i SAP TechEd, które odbyły się w Madrycie, można znaleźć w serwisie prasowym dotyczącym wydarzeń.

Konferencja SAPPHIRE® NOW + SAP® TechEd 2011, Madryd
W 2011 r. firma SAP połączyła w jedno swoje dwie największe imprezy – edukacyjny TechEd dla środowisk technologicznych i SAPPHIRE NOW – główną konferencję dla klientów. Połączone wydarzeni miało miejsce w Madrycie w dniach 8–10 listopada. W ramach konferencji SAPPHIRE® NOW firma SAP oferuje swoim obecnym i potencjalnym klientom oraz partnerom jeszcze więcej możliwości nawiązania kontaktów z podobnymi im przedsiębiorstwami, ludźmi i ekspertami z całego świata. Pozwala im też dowiedzieć się, jak firma SAP realizuje swoją strategię produktową oraz jak pomaga przedsiębiorstwom z całego świata w usprawnieniu działalności. Konferencja SAP® TechEd pozwala menedżerom działów informatyki, programistom, administratorom i ekspertom ds. procesów biznesowych wspólnie zajrzeć do wnętrza oprogramowania stymulującego dziś rozwój przedsiębiorstw: najnowszych aplikacji mobilnych, rozwiązań opartych na technologii przetwarzania „in-memory”, rozwiązań oferowanych w różnych modelach instalacji – tradycyjnie w siedzibie klienta, na urządzeniach przenośnych i udostępnianych na żądanie. Informacje na ten temat można śledzić w serwisie Twitter w wątkach @SAPTechEd i @SAPPHIRENOW, Mozna tez dolaczyc do dyskusji na kanalach #SAPTechEd i #SAPPHIRENOW.

Materialy graficzne i filmowe dla mediów:
Informacje, blogi, filmy wideo i inne materialy z konferencji SAPPHIRE NOW + SAP TechEd 2011 beda dostepne w serwisie prasowym imprezy pod adresem www.events.news.sap.com. Na stronie www.sap.com/photos znajduja sie materialy filmowe przeznaczone do emisji oraz cyfrowe zdjecia prasowe, które mozna przegladac i pobierac. Na tej platformie znajduja sie takze materialy w wysokiej rozdzielczosci, które moga Panstwo wykorzystac w swoich kanalach medialnych. Relacje wideo na rózne tematy mozna znalezc pod adresem www.sap-tv.com. Dostepne tam filmy uzytkownicy moga zamieszczac na wlasnych stronach internetowych. Mozna tez przesylac lacza do filmów za posrednictwem poczty elektronicznej lub uruchomic subskrypcje kanalów RSS z SAP TV.

Informacje o firmie SAP
Lider na rynku oprogramowania dla przedsiebiorstw, firma SAP (NYSE: SAP) pomaga organizacjom kazdej wielkosci i z kazdej branzy dzialac lepiej. W biurze, w magazynie, w sklepie, na komputerach stacjonarnych i urzadzeniach przenosnych — produkty SAP pozwalaja ludziom i firmom wspólpracowac coraz wydajniej oraz efektywniej korzystac z wiedzy biznesowej, aby budowac przewage konkurencyjna. Aplikacje i uslugi SAP pomagaja 176 tys. klientów (wlacznie z klientami przejetej firmy Sybase) zwiekszac zyski, szybko reagowac na potrzeby rynku i rozwijac sie w sposób zrównowazony. Wiecej informacji znajduje sie na stronie www.sap.com.


Wszelkie stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie, które nie stanowia faktów historycznych, sa opiniami wybiegajacymi w przyszlosc – zgodnie z definicja zawarta w amerykanskiej ustawie Private Securities Litigation Reform Act z roku 1995. Slowa, takie jak: „spodziewac sie”, „uwazac”, „szacowac”, „oczekiwac”, „prognozowac”, „miec zamiar”, „móc”, „planowac”, „przewidywac” i „wyrazac wole”, jak i inne podobne wyrazenia, które odnosza sie do firmy SAP, sa tego typu stwierdzeniami wybiegajacymi w przyszlosc. SAP nie podejmuje zadnych zobowiazan dotyczacych publikacji aktualizacji lub sprostowan odnoszacych sie do informacji wybiegajacych w przyszlosc. Wszystkie stwierdzenia tego typu sa niepotwierdzone i obarczone ryzykiem, co moze powodowac, ze pózniejsze, rzeczywiste wyniki beda w istotny sposób róznic sie od oczekiwan. Czynniki, które moga wplywac na przyszle wyniki finansowe firmy SAP, zostaly szczególowo omówione w dokumentach zlozonych przez SAP w Amerykanskiej Komisji ds. Gieldy i Papierów Wartosciowych (U.S. Securities and Exchange Commission – SEC), w tym w najnowszym Raporcie Rocznym SAP sporzadzonym na formularzu 20-F zlozonym w SEC. Ostrzega sie czytelników przed nadmiernym poleganiem na tychze stwierdzeniach wybiegajacych w przyszlosc, które sa aktualne jedynie w okresie ich publikacji.

© 2011 SAP AG. Wszelkie prawa zastrzezone.
SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver oraz inne produkty i uslugi SAP wymienione w niniejszym dokumencie, jak równiez ich znaki logo, sa znakami towarowymi lub zastrzezonymi znakami towarowymi firmy SAP AG w Niemczech oraz innych krajach. Wszystkie pozostale nazwy produktów i uslug sa znakami towarowym odpowiednich firm. Dane zawarte w niniejszym dokumencie sluza wylacznie do celów informacyjnych. Specyfikacje wersji krajowych produktów moga sie róznic miedzy soba.

Kontakt dla klientów zainteresowanych dodatkowymi informacjami na temat produktów SAP:
Infolinia dla Klientów SAP w Polsce: 00 800 491 1525
Globalne Centrum Obslugi Klienta: +49 180 534-34-24

Kontakt dla mediów:
Biuro prasowe SAP, +49 (6227) 7-46315, czas CET; +1 (610) 661-3200, czas EDT; press@sap.com
Dominika Krzyzanowska-Kidala, SAP Polska, +48 22 541 67 34, dominika.krzyzanowska-kidala@sap.com