SAP zmienia tradycyjne podejście do baz danych dzięki hurtowni danych SAP NetWeaver® Business Warehouse opartej na platformie SAP HANA™

Innowacyjne zastosowania z platformy SAP HANA w obszarach: środowisk hurtowni danych, dostępu do danych klientów w czasie rzeczywistym, pomocy społecznej i otwartej platformy dla programistów

MadrytAby zachować sprawność działania, firmy muszą szybko reagować na ustawicznie zmieniające się wymagania otoczenia. Firma SAP AG poinformowała o rozwiązaniu, które ułatwi osiągnięcie tego celu — SAP NetWeaver® Business Warehouse (SAP NetWeaver BW) oparty na platformie SAP HANA™ pozwoli użytkownikom przenieść bazy danych do nowej architektury bez zakłóceń w działaniu. SAP poinformował również o: wprowadzeniu na rynek oprogramowania SAP® Customer Segmentation Accelerator, opartego na platformie SAP HANA; o pilotażowym programie Charitable Transformation (ChariTra), czyli wdrożonym w Indiach serwisie społecznościowym umożliwiającym realizowanie inicjatyw charytatywnych; oraz o nowym programie przeznaczonym dla deweloperów, tworzących aplikacje korzystające ze środowiska SAP HANA. Niniejsza informacja została opuliblkowania na konferencji SAPPHIRE® NOW + SAP® TechEd, która odbyła się w Madrycie w dniach 8-10 listopada 2011 r.

Pełne wykorzystanie potencjału SAP NetWeaver BW
Platforma SAP HANA znacznie zwiększa wydajność zapytań i skraca czas ładowania danych w oprogramowaniu SAP NetWeaver BW. Jej zastosowanie może znacznie zmniejszyć całkowity koszt użytkowania systemu dzięki uproszczeniu administracji i środowiska informatycznego, polegającego na redukcji liczby warstw danych. Szczegółowe informacje na temat najważniejszych cech produktów i związanych z nimi korzyści można znaleźć w artykule „SAP potwierdza czołową pozycję na rynku technologii in-memory computing: oprogramowanie SAP NetWeaver Business Warehouse, oparte na platformie SAP HANA”.

„Zamiana tradycyjnej warstwy bazy danych, stosowanej do tej pory w oprogramowaniu SAP NetWeaver BW, na platformę SAP HANA, stanowi całkowitą zmianę podejścia do baz danych” — powiedział dr Vishal Sikka, członek zarządu firmy SAP AG odpowiedzialny za technologie i innowacje. „Ponad 13 tysięcy klientów naszej firmy może na co dzień docenić niezwykłą szybkość i elastyczność platformy SAP HANA. To innowacyjne rozwiązanie można wdrożyć w przedsiębiorstwie bez żadnych zakłóceń w jego działaniu”.

„Możliwość zaspokojenia dynamicznie zmieniających się potrzeb biznesowych ma dla nas kluczowe znaczenie” — powiedział Christian Stoxreiter, szef działu aplikacji biznesowych w firmie Red Bull. „Dzięki platformie SAP HANA zwiększymy sprawność działania przedsiębiorstwa, ponieważ opracujemy nowe aplikacje o wysokiej wydajności. Działamy w ponad 160 krajach, zatem ładowanie wszystkich danych odbywa się w godzinach nocnych w różnych strefach czasowych. Dostęp bez opóźnień do najbardziej aktualnych informacji jest niezwykle istotnym czynnikiem, który pozwala nam podejmować bardziej uzasadnione decyzje biznesowe. Udało się nam już zmniejszyć wielkość bazy danych o 80%, z 1,5 terabajta do 250-300 gigabajtów. Obecnie obsługujemy tylko raportowanie, ale w przyszłym roku zamierzamy rozbudować funkcjonalność systemu o zarządzanie promocjami i planowanie”.

Platforma SAP HANA: nowe udogodnienia dla użytkowników biznesowych
W wersji 3 pakietu rozszerzeń firma SAP dodała do zasadniczej funkcjonalności technologii in-memory platformy SAP HANA nowe rozwiązania, które pozwalają istotnie zwiększyć wydajność procesów biznesowych. W ramach strategii przybliżania przetwarzania w pamięci do danych platforma zawiera obecnie biblioteki funkcji biznesowych i biblioteki analizy predykcyjnej. Funkcje biznesowe, takie jak prognozowanie sprzedaży z wykorzystaniem metody regresji liniowej, sezonowych korekt i innych czynników biznesowych, dostępne są bezpośrednio w pamięci jako elementy wielokrotnego użytku. Użytkownicy mogą skorzystać również z zaawansowanych algorytmów eksploracji danych i algorytmów statystycznych, m.in. drzew decyzyjnych, w celu wykonania analizy najbardziej newralgicznych czynników, które wpływają na decyzje zakupowe klientów, bez konieczności instalowania dodatkowych pakietów analizy statystycznej. System potrafi przetworzyć ogromne ilości danych w czasie rzeczywistym.

Kolejnym elementem jest narzędzie do definiowania struktury informacji na platformie SAP HANA, dzięki któremu użytkownicy biznesowi mogą załadować dane do systemu z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego lub operacji kopiowania i wklejania. Pozwala to łączyć dane prywatne z danymi opublikowanymi w systemie centralnym. Użytkownicy mogą szybko tworzyć nowe analizy w celu uzyskania w czasie rzeczywistym odpowiedzi na zapytania biznesowe bez konieczności angażowania działu informatyki. Złożone kroki w typowym procesie modelowania danych, takie jak określanie typów danych, kluczy podstawowych oraz warunków łączenia, a także proste operacje czyszczenia danych, podlegają automatyzacji z wykorzystaniem interaktywnych kreatorów. Rozwiązanie jest ściśle zgodne z modelem zabezpieczeń i autoryzacji zdefiniowanym już na platformie SAP HANA. Utworzone widoki informacyjne przechowywane są w systemie SAP HANA wraz z pozostałymi widokami tego typu, zdefiniowanymi przez architektów danych za pomocą programu do modelowania.

Firma SAP podjęła dodatkowe działania zmierzające do zwiększenia niezawodności, dostępności, stabilności i wydajności platformy SAP HANA. Dostępna jest w szczególności funkcja automatycznego tworzenia kopii zapasowej z opcją odtwarzania stanu z zadanego momentu. Poprawiono także wydajność operacji ładowania danych. Stało się to możliwe dzięki włączeniu działań ekstrakcji, transformacji i ładowania danych bezpośrednio do warstwy obecnej w pamięci — proces pozyskiwania danych uległ zatem przyspieszeniu. Ponadto platforma SAP HANA jest zintegrowania z rozwiązaniem do zarządzania aplikacjami, programem SAP® Solution Manager, a także z SAP NetWeaver® Identity Management oraz aplikacją SAP® BusinessObjects™ Access Control. Realizują one funkcje ujednoliconego zarządzania cyklem życia aplikacji i monitorowania systemu i zapewniają kompleksowe mechanizmy zarządzania tożsamością w środowisku systemowym klienta z zachowaniem zgodności z przepisami.

Platforma SAP HANA udostępnia dane klientów w czasie rzeczywistym
Po wprowadzeniu na rynek z dużym powodzeniem oprogramowania SAP® CO-PA Accelerator, które zwiększa szybkość i zakres przetwarzania dużych ilości danych finansowych, SAP rozszerza teraz ofertę rozwiązań opartych na platformie SAP HANA o produkt SAP Customer Segmentation Accelerator. Oprogramowanie to jest przeznaczone dla pracowników działu marketingu i umożliwia analizowanie danych klientów oraz dokonywanie ich segmentacji na zupełnie nowe sposoby. Aplikacja ułatwia niezwykle szybkie konstruowanie bardzo szczegółowego podziału na segmenty na podstawie dużych ilości danych klientów. Dostęp do takich szczegółowych danych pozwala lepiej zrozumieć potrzeby klientów, ich zachowania i preferencje, a zatem skierować odpowiednią ofertę do właściwego segmentu klientów z zastosowaniem odpowiedniej taktyki i kanału. Innowacyjne funkcje platformy SAP HANA w połączeniu z aplikacjami SAP® Customer Relationship Management (SAP CRM) dają pracownikom działu marketingu narzędzie umożliwiające osiąganie większych zysków dzięki przygotowaniu szczegółowo zaplanowanych kampanii, obniżeniu kosztów i łatwiejszym docieraniu do poważnych klientów. Firma jest w stanie szybko zareagować na istniejące uwarunkowania, optymalizując realizowane kampanie i modyfikując taktykę marketingową.

Narzędzie SAP Customer Segmentation Accelerator jest dostępne również jako rozwiązanie przeznaczone do szybkiego wdrożenia, co pozwala w krótszym czasie osiągnąć zamierzone korzyści. Zaletą takiego podejścia jest jego przewidywalność dzięki stałemu kosztowi i zakresowi wdrożenia, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnje obsługi jednego z najbardziej złożonych elementów procesu marketingowego.

Siła technologii wspiera działania chartytatywne
SAP poinformował o globalnym uruchomieniu serwisu Charitable Transformation (ChariTra), umożliwiającego komunikację między wolontariuszami, organizacjami niekomercyjnymi i przedsiębiorstwami oraz ich współpracę w ramach inicjatyw realizowanych w społecznościach lokalnych. Serwis korzysta z mechanizmów oferowanych przez platformę SAP HANA oraz z technologii przetwarzania w chmurze i rozwiązań mobilnych. Widać już pozytywne efekty jego funkcjonowania: ostatnio 50 organizacji i tysiące wolontariuszy z Indii za pośrednictwem serwisu ChariTra wzięło udział w inicjatywach zorganizowanych w ramach dorocznej akcji charytatywnej „Joy of Giving Week”, w której miliony mieszkańców tego kraju poświęcają swój czas i środki na szczytne cele.

Serwis umożliwia organizacjom niekomercyjnym przekazywanie informacji o bieżących potrzebach szerokiej społeczności użytkowników chętnych do udzielenia pomocy. Pozwala to zmobilizować wolontariuszy i skierować odpowiednie środki na realizację konkretnego zadania. Każdy użytkownik serwisu może łatwo znaleźć inicjatywy, które warto wspierać, może także nawiązać kontakt z organizacjami charytatywnymi i innymi osobami o podobnych zainteresowaniach, aby wymienić się z nimi swoimi doświadczeniami.

Serwis jest w stanie zapewnić współpracę i efektywną koordynację działań milionów ludzi i organizacji z różnych krajów. Zawiera funkcje udostępniania i analizy dużych ilości danych w czasie rzeczywistym. Dostęp do społeczności da się uzyskać z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie za pomocą telefonu komórkowego lub innego urządzenia. Jest to pierwsza aplikacja transakcyjna działająca na platformie SAP HANA.

Firma SAP udostępniła serwis wolontariuszom, organizacjom niekomercyjnym i firmom z całego świata. Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.charitraglobal.com.

SAP HANA jako platforma programistyczna
Oczekiwania klientów i wymagania biznesowe dotyczące konsolidacji danych w czasie rzeczywistym, analizy danych oraz raportowania sprawiają, że zarówno w istniejących, jak i zupełnie nowych aplikacjach niezbędna staje się szybkość i skala przetwarzania osiągana na platformie SAP HANA. Produkty oparte na tej platformie oznaczone są hasłem „powered by SAP HANA”. Umożliwia to klientom łatwy wybór aplikacji korzystających z najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych w zakresie baz danych — marka SAP jest przy tym gwarancją stabilności i innowacyjności. Platforma SAP HANA jest obecnie dostępna dla wszystkich programistów pracujących nad niestandardowymi rozwiązaniami lub wprowadzających rozszerzenia w istniejących aplikacjach, aby odpowiadały one potrzebom klientów. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.sap.com/hana/partner-benefits.

Dostępna jest również analiza strategii technologicznej firmy SAP opracowana przez firmę Gartner: SAP Throws Down the Next-Generation Architecture Gauntlet With [SAP] HANA („Firma SAP wyznacza kierunek rozwoju architektury nowej generacji dzięki platformie [SAP] HANA”).

Informacje, wpisy w blogach, filmy i inne materiały dotyczące konferencji SAPPHIRE NOW i SAP TechEd, które odbyły się w Madrycie, można znaleźć w serwisie prasowym dotyczącym wydarzeń.

Konferencja SAPPHIRE® NOW + SAP® TechEd 2011, Madryd
W 2011 r. firma SAP połączyła w jedno swoje dwie największe imprezy – edukacyjny TechEd dla środowisk technologicznych i SAPPHIRE NOW – główną konferencję dla klientów. Połączone wydarzeni miało miejsce w Madrycie w dniach 8–10 listopada. W ramach konferencji SAPPHIRE® NOW firma SAP oferuje swoim obecnym i potencjalnym klientom oraz partnerom jeszcze więcej możliwości nawiązania kontaktów z podobnymi im przedsiębiorstwami, ludźmi i ekspertami z całego świata. Pozwala im też dowiedzieć się, jak firma SAP realizuje swoją strategię produktową oraz jak pomaga przedsiębiorstwom z całego świata w usprawnieniu działalności. Konferencja SAP® TechEd pozwala menedżerom działów informatyki, programistom, administratorom i ekspertom ds. procesów biznesowych wspólnie zajrzeć do wnętrza oprogramowania stymulującego dziś rozwój przedsiębiorstw: najnowszych aplikacji mobilnych, rozwiązań opartych na technologii przetwarzania „in-memory”, rozwiązań oferowanych w różnych modelach instalacji – tradycyjnie w siedzibie klienta, na urządzeniach przenośnych i udostępnianych na żądanie. Informacje na ten temat można śledzić w serwisie Twitter w wątkach @SAPTechEd i @SAPPHIRENOW, Mozna tez dolaczyc do dyskusji na kanalach #SAPTechEd i #SAPPHIRENOW.

Materialy graficzne i filmowe dla mediów:
Informacje, blogi, filmy wideo i inne materialy z konferencji SAPPHIRE NOW + SAP TechEd 2011 beda dostepne w serwisie prasowym imprezy pod adresem www.events.news-sap.com. Na stronie www.sap.com/photos znajduja sie materialy filmowe przeznaczone do emisji oraz cyfrowe zdjecia prasowe, które mozna przegladac i pobierac. Na tej platformie znajduja sie takze materialy w wysokiej rozdzielczosci, które moga Panstwo wykorzystac w swoich kanalach medialnych. Relacje wideo na rózne tematy mozna znalezc pod adresem www.sap-tv.com. Dostepne tam filmy uzytkownicy moga zamieszczac na wlasnych stronach internetowych. Mozna tez przesylac lacza do filmów za posrednictwem poczty elektronicznej lub uruchomic subskrypcje kanalów RSS z SAP TV.

Informacje o firmie SAP
Lider na rynku oprogramowania dla przedsiebiorstw, firma SAP (NYSE: SAP) pomaga organizacjom kazdej wielkosci i z kazdej branzy dzialac lepiej. W biurze, w magazynie, w sklepie, na komputerach stacjonarnych i urzadzeniach przenosnych — produkty SAP pozwalaja ludziom i firmom wspólpracowac coraz wydajniej oraz efektywniej korzystac z wiedzy biznesowej, aby budowac przewage konkurencyjna. Aplikacje i uslugi SAP pomagaja 176 tys. klientów (wlacznie z klientami przejetej firmy Sybase) zwiekszac zyski, szybko reagowac na potrzeby rynku i rozwijac sie w sposób zrównowazony. Wiecej informacji znajduje sie na stronie www.sap.com.


Wszelkie stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie, które nie stanowia faktów historycznych, sa opiniami wybiegajacymi w przyszlosc – zgodnie z definicja zawarta w amerykanskiej ustawie Private Securities Litigation Reform Act z roku 1995. Slowa, takie jak: „spodziewac sie”, „uwazac”, „szacowac”, „oczekiwac”, „prognozowac”, „miec zamiar”, „móc”, „planowac”, „przewidywac” i „wyrazac wole”, jak i inne podobne wyrazenia, które odnosza sie do firmy SAP, sa tego typu stwierdzeniami wybiegajacymi w przyszlosc. SAP nie podejmuje zadnych zobowiazan dotyczacych publikacji aktualizacji lub sprostowan odnoszacych sie do informacji wybiegajacych w przyszlosc. Wszystkie stwierdzenia tego typu sa niepotwierdzone i obarczone ryzykiem, co moze powodowac, ze pózniejsze, rzeczywiste wyniki beda w istotny sposób róznic sie od oczekiwan. Czynniki, które moga wplywac na przyszle wyniki finansowe firmy SAP, zostaly szczególowo omówione w dokumentach zlozonych przez SAP w Amerykanskiej Komisji ds. Gieldy i Papierów Wartosciowych (U.S. Securities and Exchange Commission – SEC), w tym w najnowszym Raporcie Rocznym SAP sporzadzonym na formularzu 20-F zlozonym w SEC. Ostrzega sie czytelników przed nadmiernym poleganiem na tychze stwierdzeniach wybiegajacych w przyszlosc, które sa aktualne jedynie w okresie ich publikacji.

© 2011 SAP AG. Wszelkie prawa zastrzezone.
SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver oraz inne produkty i uslugi SAP wymienione w niniejszym dokumencie, jak równiez ich znaki logo, sa znakami towarowymi lub zastrzezonymi znakami towarowymi firmy SAP AG w Niemczech oraz innych krajach. Wszystkie pozostale nazwy produktów i uslug sa znakami towarowym odpowiednich firm. Dane zawarte w niniejszym dokumencie sluza wylacznie do celów informacyjnych. Specyfikacje wersji krajowych produktów moga sie róznic miedzy soba.

Kontakt dla klientów zainteresowanych dodatkowymi informacjami na temat produktów SAP:
Infolinia dla Klientów SAP w Polsce: 00 800 491 1525
Globalne Centrum Obslugi Klienta: +49 180 534-34-24

Kontakt dla mediów:
Biuro prasowe SAP, +49 (6227) 7-46315, czas CET; +1 (610) 661-3200, czas EDT; press@sap.com
Dominika Krzyzanowska-Kidala, SAP Polska, +48 22 541 67 34, dominika.krzyzanowska-kidala@sap.com