Wdrożenie SAP w PGNiG SA “najciekawszym z najlepszych” według Nowego Przemysłu

WarszawaWdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w PGNiG SA, opartego na platformie SAP Business Suite, zostało wyróżnione tytułem „Najciekawsze z najlepszych” w konkursie organizowanym przez miesięcznik Nowy Przemysł. Rozwiązania SAP posłużyły PGNiG SA do zbudowania jednolitego, zintegrowanego systemu zarządzania, który objął 37 jednostek i spółek, należących do Grupy Kapitałowej PGNiG. Wdrożenie wspiera realizację wybranych celów strategicznych, operacyjnych i finansowych PGNiG SA. Wyróżnienia „Najciekawsze z najlepszych” zostały wręczone laureatom podczas konferencji „Zmieniamy polski przemysł”, która odbyła się 10 lutego 2012 w Warszawie.

Wyróżnienie w imieniu PGNiG SA odebrał pan Jacek Purzycki, Dyrektor Biura Rozwoju Systemów Informatycznych, który podsumował nagrodę: „Miałem okazję uczestniczyć w wyjątkowym projekcie wdrożenia SAP na ogromną skalę: z systemu korzysta obecnie około 2,5 tysiąca użytkowników w kilkudziesięciu jednostkach firmy. Jego skuteczną realizację zawdzięczamy stałemu wsparciu Zarządu i zaangażowaniu wielu ludzi z działów merytorycznych i IT, a także zespołowi SAP Consulting, który dostarczał usługi wdrożeniowe.”

W uzasadnieniu przyznania tytułu „Najciekawsze z najlepszych” stwierdzono:
„Realizacja projektu wpłynęła na usprawnienie i ujednolicenie procesów budżetowania i planowania finansowego oraz zarządczego. Wdrożenie ujednoliciło zarządzanie sferą finansowo-księgową spółki, ułatwiło przepływ oraz podniosło jakość informacji w Grupie. Rozwiązania SAP pozwoliły na koordynację procesów biznesowych, co przekłada się na obniżenie kosztów i zwiększa konkurencyjność spółki.
Wdrożenie wprowadziło standaryzację procesów gospodarczych, dzięki czemu uzyskano możliwość monitorowania, porównywania działań w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. Firma może teraz szybciej dostosowywać się do potrzeb i oczekiwań rynku europejskiego, do działalności w warunkach deregulacji rynku gazowniczego.”

Projekt SAP w PGNiG SA był wieloetapowy i obejmował cztery główne strumienie dla poszczególnych obszarów funkcjonalnych i organizacyjnych. W efekcie, wdrożeniem SAP objęto księgowo-finansową ewidencję zdarzeń gospodarczych, obszar zarządzania inwestycjami, konsolidację raportowania oraz planowanie i zarządzanie środkami finansowymi. Ponadto uruchomienie systemu SAP w spółkach dystrybucyjnych pozwoliło zapewnić standaryzację procesów i ewidencji w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG.

Dostawcą usług wdrożeniowych, szkoleniowych i serwisowych podczas wdrożenia SAP w PGNiG SA był dział SAP Consulting firmy SAP Polska.

Konkurs „Najciekawsze z najlepszych” jest organizowany co roku przez miesięcznik gospodarczy „Nowy Przemysł” i portal www.wnp.pl. Ma na celu wyróżnienie innowacyjnych projektów IT, które miały istotny wpływ na poprawę jakości prowadzenia biznesu, podniesienia efektywności i konkurencyjności firm przemysłowych.

Kontakt dla mediów:
Dominika Krzyżanowska-Kidała, +48 604 416 989, dominika.krzyzanowska-kidala@sap.com